Trade Finance

Priser


Dokument- /vekselinkasso Pris i NOK
Behandlingsprovisjon
- minimum
- maksimum
0,40 %
400,00
3 000,00
Akseptprovisjon 
- for innhenting av aksept på veksel
- minimum
- maksimum

0,10 %
200,00
1 000,00
Endringsprovisjon  200,00
Returprovisjon  300,00
Fristillig av varer 500,00
Porto/kurer kommer i tillegg   
Importremburs  Pris i NOK
Risikoprovisjon
- for remburs med oppgjør umiddelbart beregnes provisjon for hver påbegynte 3 måneders periode etter individuell sats basert på kunderisiko
Pris etter avtale, per 3 mnd.
- for remburser med oppgjør frem i tid, såkalte langsiktige, beregnes en pro anno sats basert kunderisiko Pris etter avtale p.a.
- for remburser der det stilles kontantdepot (dekket remburs), beregnes provisjon for hver påbegynte 3 måneders periode
- minimum

0,125%
600,00
Behandlingsprovisjon
- Ordinær
- TFG Online
 
800,00
400,00
Endringsprovisjon
- Ordinær
- TFG Online
 
700,00
400,00
Dokumentprovisjon
- per disposisjon
- minimum
 
0,275 %
800,00
Akseptprovisjon
- beregnes etter pro anno sats avhengig av kunderisiko
- minimum


600,00
Fristilling av varer 500,00
Porto kommer i tillegg  
Eksportremburs  Pris i NOK
Advisering
- Remburser disponert hos DNB
- Remburser ikke disponert hos DNB

1 000,00
1 500,00
Endringsprovisjon 500,00
Dokumentprovisjon
- per disposisjon
- minimum
 
0,275 %
800,00
Bekreftelsesprovisjon
- beregnes for hver påbegynte 3 måneders periode
  etter individuell sats, basert på bank/landrisiko
- minimum
 
 
 
800,00
Akseptprovisjon
beregnes etter pro anno sats avhengig av bank/landrisiko
- minimum
 
 
800,00
Porto/kurer kommer i tillegg  

Se også: Øvrige prislister