Handle med utlandet

Handler din bedrift mye med utlandet? Her finner du nyttig informasjon om betingelser, produkt- og myndighetskrav som stilles til betalinger som krysser landegrensene.

Betale i nettbanken

Lover og regler

Handle i valuta

Global virksomhet

Her finner du en oversikt over hvor våre kontorer er lokalisert. 
Finn ditt nærmeste kontor

 

Remburs

Møte
Muliggjør betaling på et nøyaktig fastsatt tidspunkt etter forsendelse av varer.


Brukes når:

 • Det er store kulturforskjeller mellom kjøper og selger
 • Det er stor geografisk avstand mellom partene
 • Kjøper og selger har behov for finansiell hjelp
 • Selger er ikke komfortabel eller trygg med kjøpers betalingsvaner
 • Ved stor politisk og kommersiell risiko
Mer om oppgjørsformen Remburs

Dokumentinkasso

To damer med mobilBetalingsformidling tilknyttet varehandel, der banken opptrer som bindeledd mellom kjøper og selger.

Brukes når:
 • Eksportøren og importøren er kjent med hverandre.
 • Når det ikke er tvil om importørens vilje til å ta imot og betale for varene.
 • Det er stabile politiske, økonomiske og juridiske forhold i importlandet.
 • Importlandet følger internasjonale betalingsstandarder og ikke er truet av handels- og valutarestriksjoner.
Mer om oppgjørsformen Dokumentinkasso

Bankgaranti

Inngår en avtaleEt bindende løfte fra banken om å betale et avtalt beløp i henhold til forutsetninger som er gitt i garantiteksten.

Ulike garantier:
 • Anbudsgaranti
 • Leveringsgaranti som Entreprenørgarantier
 • Forskuddsgaranti (tilbakebetaling av mottatt forskudd)
 • Betalingsgaranti for faktura
 • Garanti for leiekontrakt/husleiegarantier
 • Garanti for lån i annen finansinstitusjon
I tillegg tilbyr vi garantier overfor det offentlige.

Mer om oppgjørsformen Bankgaranti

Trade Finance

mann med gruppe i bakgrunnenVår Trade Finance Avdeling har god kjennskap til lokale markeder globalt, og finner gode og enkle løsninger på aktuelle problemstillinger.

Mer om Trade Finance

BIC til DNB i utlandet


Land BIC Land BIC
USA DNBAUS33 Norge DNBANOKK
Chile DNBACLRM Sverige DNBASESX
Singapore
DNBASGSG Danmark DNBADKKX
Kina DNBACNSH Finland DNBAFIHX
England DNBAGB2L Luxembourg UBNL LULL
Tyskland DNBADEHX DNB Polen
MHBFPLPW

Mangler du IBAN og BIC for dine kontakter?
Brev- og e-post-forslag til hjelp for innhenting.

Norsk

Engelsk

Fransk

Spansk

Tysk

 

Tidssoner og helligdager

Når du skal betale til utlandet er det viktig å være oppmerksom på ulike tidssoner og helligdager.

Tidssoner
Helligdager 2015