• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Prisliste for dagligbank

Priser på betaling, konto, nettbank, mobiltjenester og andre dagligbanktjenester.

Tjenester

Nett- og mobilbank

Bruk

0 kroner

AvtaleGiro

0 kroner

eFaktura

0 kroner

Kvittering i nettbank (utskrift)

0 kroner

Tilsendt kvitteringsoblat

20 kroner

Telefontjenester og varslinger

SMS-tjenester og -varslinger

SMS-tjenester og -varslinger*

2 kroner

Barn under 18 år

0 kroner

Betalinger og overføringer via SMS for Ung-kunder

0 kroner

Du betaler per SMS du mottar. Antall SMS-er samles og belastes kontoen din i slutten av hver måned.

Varslinger per e-post

0 kroner

Å ringe DNB

0 kroner

Kostnad fra egen teleoperatør kommer i tillegg.

Flere operatører tar høyere pris for å kontakte femsifrede telefonnumre, enn vanlige åttesifrede numre. Derfor anbefaler vi at du bruker 915 04800 fremfor kun 04800 når du kontakter oss.

Vipps

Vipps

Vipps til lag, foreninger og bedrifter

0 kroner

Vipps inntil 5000 kroner til samme person innen 24 timer

0 kroner

Vipps over 5000 kroner til samme person innen 24 timer

1 % av beløpet

Vipps over 5000 kroner fra DNB-konto til andre banker

75 kroner

Kodebrikke og BankID

Bestille ny kodebrikke

140 kroner

BankID

BankID-app

0 kroner

BankID på mobil fases ut til fordel for app og prises av teleoperatør

BankID som diplomat eller NATO-personell over 18 år

3500 kroner

Nødkontanter

Ved bestilling av nødkontanter tilkommer pris hos tredjepart.

Bank uten internett

Brevgiro

Betaling per giro

12 kroner + porto

Utstedelse av giro til utbetaling

100 kroner

Tilsendt kvitteringsliste

10 kroner

Retur på grunn av feil eller manglende dekning

95 kroner

Kontofon og telegiro

Per oppringning

2 kroner

Bankkontor

Innskudd i innskuddsautomat

0 kroner

Avslutning av konto

Mot annen konto i DNB

0 kroner

Mot konto i annen bank

75 kroner

Ved dødsfall mot konto i annen bank

100 kroner

Kopibestilling

Kopi av bilag, giro og årsoppgave

100 kroner per kopi

Kontoutskrift*

100 kroner per kopi

Transaksjonsliste valgfri periode

250 kroner per konto

Bankbekreftelse/bankreferanse

100 kroner per referanse

* Makspris er 750 kroner per konto per kalenderår.

Dødsbo åpnet før 2021 prises som ordinære kopibestillinger. Dødsbo åpnet etter 1.1.2021 har makspris 500 kroner for samtlige kontoer de tre siste månedene før dødsdato, i henhold til arveloven.

Konto

Konto

Brukskonto

Rente på innestående beløp

0 %

Overtrekksrente

20 %

Gjelder Brukskonto, Mitt første kort, Ungdomskort, Ung, Pluss og SAGA

Depositumskonto

Etablering i nettbank

500 kroner

Etablering utført av bankkontor

1250 kroner

Rente på innestående beløp

1,30 %

Avslutning av konto og overføring til utlandet

160 kroner

Gjelder nye kontoer fra 20.12.23 og eksisterende kontoer fra 20.2.24.

Betaling

Betaling til utlandet

I nettbank

Til Europa*

30 kroner

Øvrige betalinger

60 kroner

Tilleggstjenester

Tilleggspris når avsender skal betale omkostningene i utlandet**

175 kroner

Kopi av Swift-melding

150 kroner

Reklamasjoner over 1000 kroner som skyldes feil eller forespørsler fra kunden (stopp/tilbakebetaling)***

300 kroner

* Beløpet må overføres i mottakerlands valuta eller i euro. Omkostningsalternativet må være delt avsender/mottaker. Se land for Europabetaling.

** Betalinger i valuta eller til land utenom EU/EØS kan bli belastet gebyrer i utlandet, til tross for at tillegg er betalt.

*** Eventuelle omkostninger i annen bank vil komme i tillegg. Er betalingen belastet konto, innebærer en tilbakekalling at betalingen blir tilbakeført etter bankens kjøpskurs i den aktuelle valuta. Vekslingen vil normalt medføre tap.

Betalinger fra utlandet

I nettbank

Beløp inntil 5000 kroner eller tilsvarende i annen valuta

50 kroner

Beløp over 5000 kroner eller tilsvarende i annen valuta

100 kroner

EU/SEPA-betaling*

20 kroner

Pensjonsbetaling til konto**

0 kroner

* Gjelder innbetalinger med IBAN og BIC fra EU/EØS-land med standard omkostningskode, at mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro og beløp inntil SEK 500 000 i svenske kroner. For beløp over SEK 500.000 er prisen kr 100.

** Tjenesten er gratis for alderspensjonister med norsk fødselsnummer.

Betalingsoppdrag

Retur av betalingsoppdrag

95 kroner

Straksbetaling

Mellom kunder i DNB

0 kroner

Straksbetaling mellom 0-5000 kroner

0 kroner

Straksbetaling fra DNB-konto til andre banker

75 kroner for beløp over 5000 kroner

Straksbetaling for kunder under 18 år (uansett beløp)

0 kroner

Dødsbo

Betaling av regning

Gratis på enkelte regninger inntil skifteattest er mottatt, maks 3 måneder fra dødsdato. Deretter 100 kroner per regning.

Overføring av beløp uten å avslutte konto

100 kroner per overføring.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB