Kontofon og TeleGiro

Med Kontofon kan du sjekke saldo, overføre penger mellom egne kontoer ved hjelp av telefonen hele døgnet. Alt du trenger er din personlige kode.

For å betale regninger kan du benytte TeleGiro. Da trenger du i tillegg en kodebrikke. Er du nettbankkunde, har du allerede tilgang til dette.

Ring 24062070 for å komme til kontofon

Tast 1 Informasjon om konto
11 Opplysninger om siste transaksjoner på konto
12 Opplysninger om annen konto

Tast 2 Betalinger og overføringer
21 Overføring mellom egne kontoer
22 TeleGiro
24 Betalinger som forfaller

Tast 3 Kode og innstillinger
31 Saldo direkte (aktivere mobilnummer)
32 Endring av personlig kode
33 Endring av forhåndsvalgt konto

Tast 4 Opplysninger om sparing i fond

Tast 5 Mastercard
51 Bevegelser etter siste kontoutdrag
52 Overføring til konto
53 Utestående saldo og disponibel kreditt
54 Bytte til annet kort

Tast 6 Forbruksfinansiering
61 Siste transaksjoner
62 Overføring til konto
63 Utestående saldo og disponibel kreditt
Tast 9 Sperring av kort

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrisliste

© DNB