• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Klage og reklamasjon

Har du noe du ønsker å klage eller reklamere på?

Handel online

Det er viktig for oss at du er fornøyd. Er det noe du er misfornøyd med, vil vi gjerne høre fra deg.

Vi ber om at du sender oss en skriftlig klage, hvor du forklarer oss så grundig du kan hva som har skjedd, hva du er misfornøyd med og hva du ønsker. Dersom du har opplysninger, som kan ha betydning for vår vurdering, er det viktig at du gir oss informasjon om dette.

Du kan sende en klage til oss ved å bruke skjemaet som finnes i nettbanken.

En reklamasjonssak blir normalt påbegynt i løpet av tre virkedager. Behandlingstid utover dette kommer an på selve saken. Du vil få melding fra reklamasjonsavdelingen når saken er påbegynt og når den er ferdigbehandlet.

Alle som klager til oss, vil så snart som mulig få skriftlig bekreftelse på at vi har mottatt klagen og informasjon om forventet saksbehandlingstid.

Vi skal svare deg skriftlig, i et klart og tydelig språk, så snart som mulig. Dersom vi ikke har svart deg innen 15 virkedager, etter at vi mottok klagen fra deg, vil vi sende deg et foreløpig svar med informasjon om årsaken til at vi ikke har svart og når du vil få endelig svar fra oss. I ekstraordinære tilfeller, som er utenfor vår kontroll, kan det ta 35 dager før du mottar et foreløpig svar fra oss. Vi gjør oppmerksom på at fristene ikke gjelder for klager knyttet til næring.

Når vi behandler klagen din, innhenter vi all relevant informasjon for å kunne gjøre en helhetlig og grundig vurdering av klagen

Om vi ikke kan ta klagen din til følge, skal vi gi deg en skriftlig begrunnelse og informasjon om mulighetene for å bringe saken inn for en klagenemnd. Kunnskapen vi får gjennom klagebehandlingen vår er viktig for oss. Vi skal lære av klagene og bruke dem til å bli enda bedre

Hvis du foretrekker å sende oss et brev, må du merke det med «KBR» og sende det til denne adressen:

DNB Bank ASA
Postboks 1600 sentrum
0021 Oslo

Finansklagenemnda

Kommer vi ikke til enighet, kan du gå videre med saken din til Finansklagenemnda, som er bransjens uavhengige klageorgan for privatpersoner. De behandler tvister mellom bank-/forsikringsselskap og deres kunder.

  • Les mer hos Finansklagenemnda

Klage på forsikring

Gjelder din klage forsikringer fra Fremtind?

Klager fra næringskunder

Dersom næringskunder er uenige i bankens avgjørelse knyttet til en klage, er det normalt domstolene som må vurdere saken videre.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB