illustrasjonsfoto

Gjennom vår produktkunnskap og internasjonale erfaring, er vi gode problemløsere og en naturlig medspiller i internasjonale handelstransaksjoner.

Vår Trade Finance avdeling har god kjennskap til lokale markeder globalt, og finner gode og enkle løsninger på aktuelle problemstillinger. Våre tjenester sikrer dine betalinger mot ukjente elementer, som for eksempel politisk og kommersiell risiko.

Vurdèr et av våre produkter dersom du inngår avanserte betalingsavtaler i forbindelse med internasjonal handel. Våre produkter er spesielt tilpasset import og eksport av alle typer varer og tjenester på tvers av landegrenser. Vi har et omfattende nettverk av samarbeidsbanker i utlandet, og en signifikant kunnskap om risiko forbundet med internasjonal handel.

Vi har rådgivere på plass i Oslo, Stockholm, Gøteborg, København, London, New York, Houston, Singapore og Mumbai.

Våre tjenester

Informasjonen under finner du på våre Bedriftssider.


Remburs (Letter of Credit)
Ved kjøp og salg av varer over landegrenser.
remburs
Dokumentinkasso
En rimelig og sikker betalingsformidling.
dokumentinkasso
Garantier
Et bindende løfte hvor banken påtar seg ansvaret for betalingen til mottaker. (In English)
garantier
Kontakt Trade Finance
95091708
Du kan også kontakte vår kundeservice bedrift 24/7 på telefon 04800.