Få full oversikt over likviditeten med DNB Finsight

Med DNB Finsight får din bedrift komplett oversikt over likviditeten i dag og i fremtiden. Finsight sammenstiller dine finansielle data, og gir deg alt på ett sted. Dette frigir tid til å gjøre strategiske valg på vegne av din bedrift. 
 
icon finsight

Hva er DNB Finsight?

DNB Finsight er et likviditetsverktøy som gir deg innsikt på tvers av selskapsstrukturer, valutaer og banker. Ved å bruke Finsight får du:
  • Et totalbilde av bedriftens likviditet
  • Filtreringsvalg for å få den oversikten du trenger
  • Prognoser basert på dine data
  • Fleksibel rapportering
 
conditions

DNB Finsight muliggjør

  • Automatisk sammenstilling av data
  • Proaktiv likviditetsstyring
  • Strategisk beslutningstaking
  • Reduserte kostnader
 
contact us

Kontakt oss

Er du klar for å ta farvel med Excel ark og andre manuelle og tidkrevende prosesser for å få god oversikt over likviditeten? Ta kontakt med din rådgiver i DNB for å få en nærmere presentasjon av DNB Finsight, eller send en e-post til denne adressen: Finsight.Team@dnb.no.