• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Prisliste bank- og kredittkort

Bank- og kredittkort i DNB er tilknyttet et kundeprogram tilpasset deg.

Kort i DNB er tilknyttet kundeprogram tilpasset ulike livsfaser: barn, ungdom, unge voksne, og Pluss-, Saga- og Private Banking-kunder.

Finn riktig kort for deg

Prisliste barn

Mitt første kort

Søk om Mitt første kort

Årspris

0 kroner

Varekjøp

I Norge

0 kroner

I utlandet*

0 kroner

Kontantuttak

Minibank med BankAxept i Norge

0 kroner

Minibank eller kontor med Visa i Norge eller utlandet*

0 kroner

Kontanttjenester i butikk

0 kroner

Kontantinnskudd

Kontanttjenester i butikk

0 kroner

Beløpsgrenser

Minibank i Norge per fjerde døgn

2500 kroner

Minibank i utlandet per fjerde døgn

9900 kroner

Varekjøp i Norge per tredje døgn

5000 kroner

Varekjøp i utlandet per tredje døgn

5000 kroner

* Varekjøp og kontantuttak i utlandet får et valutapåslag på 1,99 %.

Prisliste ungdom

Ungdomskortet

Søk om Ungdomskort

Årspris

0 kroner

Varekjøp

I Norge

0 kroner

I utlandet*

0 kroner

Kontantuttak

Minibank med BankAxept i Norge

0 kroner

Minibank eller kontor med Visa i Norge eller utlandet*

0 kroner

Kontanttjenester i butikk

0 kroner

Kontantinnskudd

Kontanttjenester i butikk

0 kroner

Beløpsgrenser

Minibank i Norge per fjerde døgn

5000 kroner

Minibank i utlandet per fjerde døgn

9900 kroner

Varekjøp i Norge per tredje døgn

10.000 kroner

Varekjøp i utlandet per tredje døgn

10.000 kroner

* Varekjøp og kontantuttak i utlandet får et valutapåslag på 1,99 %.

Ung

Ung bankkort

Søk om Ung bankkort

Årspris

0 kroner

Tilleggskort per år

295 kroner

Varekjøp

I Norge

0 kroner

I utlandet*

0 kroner

Kontantuttak

Minibank med BankAxept i Norge

0 kroner

Minibank eller kontor med Visa i Norge eller utlandet*

0 kroner

Kontanttjenester i butikk

10 kroner

Kontantinnskudd

Kontanttjenester i butikk

0 kroner

Erstatte kort

Selvbetjent av kunde i nettbanken

0 kroner

Utført av kundeservice

200 kroner

Bestilling av hastekort

850 kroner

Beløpsgrenser

Minibank i Norge per fjerde døgn

9900 kroner

Minibank i utlandet per fjerde døgn

9900 kroner

Varekjøp i Norge per døgn

100.000 kroner

Varekjøp i utlandet begrenses av disponibel saldo

* Varekjøp og kontantuttak i utlandet får et valutapåslag på 1,99 %.

Ung Mastercard

Søk om Mastercard

Årspris

0 kroner

Bestilling av hastekort

850 kroner

Varekjøp

I Norge

0 kroner

I utlandet*

0 kroner

Kontantuttak

Minibanker i Norge

0 kroner

Minibanker i utlandet*

0 kroner

Overføring fra Mastercard til konto**

Selvbetjent overføring

0 kroner

Utført av kundeservice

75 kroner

Faktura

eFaktura

0 kroner

Papirfaktura

49 kroner

Overtrekk

Omkostninger

100 kroner

Mastercard Upgrade

Månedspris

59 kroner

Tjen bonuspoeng og flere fordeler med Mastercard Upgrade.

Rente

Nominell rente per år av benyttet kreditt

18,6 %

Beløpsgrense

Varekjøp: Inntil disponibel kreditt. Ingen øvre grense.

Kontantuttak

9.900 kroner per uke

Priseksempel

Nominell rente 18,6 %, effektiv rente 20,27 %, 5000 kroner over 12 måneder. Totalt 5518 kroner.

* Varekjøp og kontantuttak i utlandet får et valutapåslag på 1,99 %.

** Rente påløper fra første dag ved overføring fra Mastercard til konto.

Prisliste Pluss

Pluss bankkort

Søk om Pluss

Årspris

295 kroner

Tilleggskort per år

295 kroner

Varekjøp

I Norge

0 kroner

I utlandet*

0 kroner

Kontantuttak

Minibank med BankAxept i Norge

10 kroner

Minibank eller kontor med Visa i Norge eller utlandet*

40 kroner

Kontanttjenester i butikk

10 kroner

Kontantinnskudd

Kontanttjenester i butikk

0 kroner

Erstatte kort

Selvbetjent av kunde i nettbanken

0 kroner

Utført av kundeservice

200 kroner

Bestilling av hastekort

850 kroner

Beløpsgrenser

Minibank i Norge per fjerde døgn

9900 kroner

Minibank i utlandet per fjerde døgn

9900 kroner

Varekjøp i Norge per døgn

100.000 kroner

Varekjøp i utlandet begrenses av disponibel saldo

* Varekjøp og kontantuttak i utlandet får et valutapåslag på 1,99 %.

Pluss Mastercard

Søk om Mastercard

Årspris

0 kroner

Tilleggskort per år

250 kroner

Bestilling av hastekort

850 kroner

Varekjøp

I Norge

0 kroner

I utlandet*

0 kroner

Kontantuttak

Minibanker i Norge

40 kroner + 1 % av beløpet

Minibanker i utlandet*

40 kroner + 1 % av beløpet

Overføring fra Mastercard til konto**

Selvbetjent overføring

0 kroner

Utført av kundeservice

75 kroner

Faktura

eFaktura

0 kroner

Papirfaktura

49 kroner

Overtrekk

Omkostninger

100 kroner

Mastercard Upgrade

Månedspris

59 kroner

Tjen bonuspoeng og flere fordeler med Mastercard Upgrade.

Rente

Nominell rente per år av benyttet kreditt

18,6 %

Beløpsgrenser

Varekjøp: Inntil disponibel kreditt. Ingen øvre grense.

Kontantuttak

9.900 kroner per uke

Priseksempel

Nominell rente 18,6 %, effektiv rente 20,27 %, 30.000 kroner over 12 måneder. Totalt 33.108 kroner.

* Varekjøp og kontantuttak i utlandet får et valutapåslag på 1,99 %.

** Rente påløper fra første dag ved overføring fra Mastercard til konto.

Prisliste SAGA

SAGA bankkort

Søk om SAGA bankkort

Årspris

295 kroner

Tilleggskort per år

295 kroner

Varekjøp

I Norge

0 kroner

I utlandet*

0 kroner

Kontantuttak

Minibank med BankAxept i Norge

10 kroner

Minibank eller kontor med Visa i Norge eller utlandet*

40 kroner

Kontanttjenester i butikk

10 kroner

Kontantinnskudd

Kontanttjenester i butikk

0 kroner

Erstatte kort

Selvbetjent av kunde i nettbanken

0 kroner

Utført av kundeservice

200 kroner

Bestilling av hastekort

850 kroner

Beløpsgrenser

Minibank i Norge per døgn

9900 kroner

Minibank i utlandet per døgn

9900 kroner

Varekjøp i Norge per døgn

250.000 kroner

Varekjøp i utlandet begrenses av disponibel saldo

* Varekjøp og kontantuttak i utlandet får et valutapåslag på 1,99 %.

SAGA Mastercard

Søk om Mastercard

Årspris

0 kroner

Tilleggskort per år

250 kroner

Bestilling av hastekort

850 kroner

Varekjøp

I Norge

0 kroner

I utlandet*

0 kroner

Kontantuttak

Minibanker i Norge

40 kroner + 1 % av beløpet

Minibanker i utlandet*

40 kroner + 1 % av beløpet

Overføring fra Mastercard til konto**

Selvbetjent overføring

0 kroner

Utført av kundeservice

75 kroner

Faktura

eFaktura

0 kroner

Papirfaktura

49 kroner

Overtrekk

Omkostninger

100 kroner

Mastercard Upgrade

Månedspris

139 kroner

LoungeKey med fire gratis besøk per år for deg og/eller gjester. Pris fra tredje besøk er 30 USD.

Tjen bonuspoeng og flere fordeler med Mastercard Upgrade.

Rente

Nominell rente per år av benyttet kreditt

18 %

Beløpsgrense

Varekjøp: Inntil disponibel kreditt. Ingen øvre grense.

Kontantuttak

9.900 kroner per uke

Priseksempel

SAGA: Nominell rente 18 %, effektiv rente 19,56 %, 130.000 kroner over 12 måneder. Totalt 143.021 kroner.

SAGA Platinum: Nominell rente 18 %, effektiv rente 19,56 %, 205.000 kroner over 12 måneder. Totalt 225.533 kroner.

* Varekjøp og kontantuttak i utlandet får et valutapåslag på 1,99 %.

** Rente påløper fra første dag ved overføring fra Mastercard til konto.

Prisliste Private Banking

Private Banking bankkort

Søk om Private Banking

Månedspris, inkludert et Visa-kort

250 kroner

Tilleggskort per år

295 kroner

Varekjøp

I Norge

0 kroner

I utlandet*

0 kroner

Kontantuttak

Minibank med BankAxept i Norge

10 kroner

Minibank eller kontor med Visa i Norge eller utlandet*

40 kroner

Kontanttjenester i butikk

10 kroner

Kontantinnskudd

Kontanttjenester i butikk

0 kroner

Erstatte kort

Selvbetjent av kunde i nettbanken

0 kroner

Utført av kundeservice

200 kroner

Bestilling av hastekort

850 kroner

Beløpsgrenser

Minibank i Norge per døgn

9900 kroner

Minibank i utlandet per døgn

9900 kroner

Varekjøp i Norge per døgn

500.000 kroner

Varekjøp i utlandet begrenses av disponibel saldo

* Varekjøp og kontantuttak i utlandet får et valutapåslag på 1,99 %.

Private Banking Mastercard

Søk om Mastercard

Årspris

0 kroner

Tilleggskort per år

250 kroner

Bestilling av hastekort

850 kroner

Varekjøp

I Norge

0 kroner

I utlandet*

0 kroner

Kontantuttak

Minibanker i Norge

40 kroner + 1 % av beløpet

Minibanker i utlandet*

40 kroner + 1 % av beløpet

Overføring fra Mastercard til konto**

Selvbetjent overføring

0 kroner

Utført av kundeservice

75 kroner

Faktura

eFaktura

0 kroner

Papirfaktura

49 kroner

Overtrekk

Omkostninger

100 kroner

Mastercard Upgrade

Månedspris

139 kroner

LoungeKey med to gratis besøk per år. Pris fra tredje besøk og for gjester er 30 USD.

Tjen bonuspoeng og flere fordeler med Mastercard Upgrade.

Rente

Nominell rente per år av benyttet kreditt

18 %

Beløpsgrense

Varekjøp: Inntil disponibel kreditt. Ingen øvre grense.

Kontantuttak

9.900 kroner per uke

Priseksempel

Nominell rente 18 %, effektiv rente 19,56 %, 225.000 kroner over 12 måneder. Totalt 247.536 kroner.

* Varekjøp og kontantuttak i utlandet får et valutapåslag på 1,99 %.

** Rente påløper fra første dag ved overføring fra Mastercard til konto.

Prisliste uten kundeprogram

Bankkort uten kundeprogram

Årspris

295 kroner

Tilleggskort per år

295 kroner

Varekjøp

I Norge

0 kroner

I utlandet*

0 kroner

Kontantuttak

Minibank med BankAxept i Norge

10 kroner

Minibank eller kontor med Visa i Norge eller utlandet*

40 kroner

Kontanttjenester i butikk

10 kroner

Kontantinnskudd

Kontanttjenester i butikk

0 kroner

Erstatte kort

Selvbetjent av kunde i nettbanken

0 kroner

Utført av kundeservice

200 kroner

Bestilling av hastekort

850 kroner

* Varekjøp og kontantuttak i utlandet får et valutapåslag på 1,99 %.

DNB Mastercard

Søk om Mastercard

Årspris

0 kroner

Tilleggskort per år

250 kroner

Bestilling av hastekort

850 kroner

Varekjøp

I Norge

0 kroner

I utlandet*

0 kroner

Kontantuttak

Minibanker i Norge

40 kroner + 1 % av beløpet

Minibanker i utlandet*

40 kroner + 1 % av beløpet

Overføring fra Mastercard til konto**

Selvbetjent overføring

0 kroner

Utført av kundeservice

75 kroner

Faktura

eFaktura

0 kroner

Papirfaktura

49 kroner

Overtrekk

Omkostninger

100 kroner

Mastercard Upgrade

Månedspris

59 kroner

Tjen bonuspoeng og flere fordeler med Mastercard Upgrade.

Rente

Nominell rente per år av benyttet kreditt

19,2 %

Beløpsgrense

Varekjøp: Inntil disponibel kreditt. Ingen øvre grense.

Kontantuttak

9.900 kroner per uke

Priseksempel

Nominell rente 19,2 %, effektiv rente 23,78 %, 35.000 kroner over 12 måneder. Totalt 39.214 kroner.

* Varekjøp og kontantuttak i utlandet får et valutapåslag på 1,99 %.

** Rente påløper fra første dag ved overføring fra Mastercard til konto.

Informasjon om omregningskurs

Omregningskursen som benyttes ved bruk av kort i utlandet er kurs på oppgjørsdag i henholdsvis VISA int. og Mastercard Int. pluss et valutapåslag (kurspåslag) på 1,99 %. Ved bruk av alle DNBs VISA-merkede og Mastercard-merkede kort i utlandet blir beløpet omregnet til norske kroner.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB