Forsikring til bedriften

kundeservice

Her finner du informasjon om forsikringer til bedriften, hvordan du kan få tilbud, endre forsikringene dine og melde skade.

Informasjon om dine forsikringer

Etter at du har kjøpt en eller flere forsikringer, vil disse være synlig i innlogget nettbank.

I nettbanken vil du også finne forsikringsbevis til dine valgte forsikringer. 

Der kan du både se, endre og melde skade.

Ønsker du å melde en skade?

Når du har hatt en skade kan det meldes inn på to måter.

Melde skade digitalt,
eller kontakte oss på telefon +47 915 04800

Dersom du har meldt skaden digitalt vil en rådgiver i skadeoppgjørsavdelingen ta kontakt med deg.

Kundeservice

Har du generelle kundeservice spørsmål, ønsker tilbud på forsikring eller har fakturaspørsmål bes du ta kontakt med våre forsikringsrådgivere på telefon +47 915 04800. 
Åpningstid mandag - torsdag 08.00 - 20.00, fredag 08.00- 18.00.
Har du generelle kundeservice spørsmål, ønsker tilbud på forsikring eller har fakturaspørsmål bes du ta kontakt med våre forsikringsrådgivere på telefon +47 915 04800. Det vil alltid være noen tilgjengelig dersom noe akutt skulle oppstå og du har behov for hjelp.

Spørsmål og svar

Hva er trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift (TFA) er en avgift til staten.
Fra 01.01.18 er forsikringsselskapene pålagt å kreve inn den nye avgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy. 
TFA erstatter det som tidligere het årsavgift for kjøretøy.           
TFA skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, så skal du også gjøre det samme med denne avgiften. 
Dersom du eier flere kjøretøy, og har en felles faktura for alle kjøretøy, så betales TFA samtidig for alle kjøretøy.
Trafikkforsikringsavgift (TFA) er en avgift til staten. Fra 01.01.18 er forsikringsselskapene pålagt å kreve inn den nye avgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy. TFA erstatter det som tidligere het årsavgift for kjøretøy. TFA skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, så skal du også gjøre det samme med denne avgiften. Dersom du eier flere kjøretøy, og har en felles faktura for alle kjøretøy, så betales TFA samtidig for alle kjøretøy.

Hva gjør man dersom man får et gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen? ( TFF Auto)

Trafikkforsikringsavgift (TFA) er en avgift til staten.
Fra 01.01.18 er forsikringsselskapene pålagt å kreve inn den nye avgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy. 
TFA erstatter det som tidligere het årsavgift for kjøretøy.           
TFA skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, så skal du også gjøre det samme med denne avgiften. 
Dersom du eier flere kjøretøy, og har en felles faktura for alle kjøretøy, så betales TFA samtidig for alle kjøretøy.
Trafikkforsikringsavgift (TFA) er en avgift til staten. Fra 01.01.18 er forsikringsselskapene pålagt å kreve inn den nye avgiften sammen med betalingen for for Hvis bedriften har mottatt dagsgebyr fra TFF Auto har bedriften hatt uforsikrede kjøretøy i en periode. Dersom man er uenig i dagsgebyr ta kontakt med TFF Auto: https://www.tff.no/informasjon/klage/

Hvor kan man sende en klage?

Trafikkforsikringsavgift (TFA) er en avgift til staten.
Fra 01.01.18 er forsikringsselskapene pålagt å kreve inn den nye avgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy. 
TFA erstatter det som tidligere het årsavgift for kjøretøy.           
TFA skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, så skal du også gjøre det samme med denne avgiften. 
Dersom du eier flere kjøretøy, og har en felles faktura for alle kjøretøy, så betales TFA samtidig for alle kjøretøy.
Ved klager eller reklamasjon på rådgivning eller skadeoppgjør oppfordrer vi deg å sende en  klage til Fremtind Forsikring v/ klageservice@dnb.no. Du kan også sende klagen til Fremtind Forsikring v/Klageservice, Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo. Hvis du fortsatt ikke er enig i vår avgjørelse i klagen din, kan du ta saken videre til Finansklagenemnda.

Hvorfor har prisen endret seg ved fornyelse?

Trafikkforsikringsavgift (TFA) er en avgift til staten.
Fra 01.01.18 er forsikringsselskapene pålagt å kreve inn den nye avgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy. 
TFA erstatter det som tidligere het årsavgift for kjøretøy.           
TFA skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, så skal du også gjøre det samme med denne avgiften. 
Dersom du eier flere kjøretøy, og har en felles faktura for alle kjøretøy, så betales TFA samtidig for alle kjøretøy.
Forsikringsavtaler fornyes en gang hvert år. Når forsikringene fornyes vil du motta et forsikringsbevis med oppdaterte priser og vilkår. Som regel blir prisene justert opp i tråd med indeksreguleringer (generell prisøkning for varer og tjenester), men skadestatistikken for ditt område, aldersgruppe, objekttype osv. kan gjøre at prisendringen avviker fra indeksreguleringen. Dersom forsikringen nå omfatter mer enn tidligere vil også det gi utslag på prisen.

Hvordan sier man opp forsikringene?

Trafikkforsikringsavgift (TFA) er en avgift til staten.
Fra 01.01.18 er forsikringsselskapene pålagt å kreve inn den nye avgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy. 
TFA erstatter det som tidligere het årsavgift for kjøretøy.           
TFA skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, så skal du også gjøre det samme med denne avgiften. 
Dersom du eier flere kjøretøy, og har en felles faktura for alle kjøretøy, så betales TFA samtidig for alle kjøretøy.
Dersom du ikke lenger har behov for forsikringen(e) du har hos oss kan du skrive til oss fra forsikringssidene nettbanken og forklare årsaken til at du ønsker å si opp forsikringen. Vi må vite årsaken da det har innvirkning på oppsigelsestiden. Ved bytte av forsikringsselskap må det nye selskapet sende oppsigelse på vegne av deg. For kjøretøy gjelder egne regler. Se spørsmål og svar om bilforsikring.

Hvordan oppretter man Avtalegiro og/ eller EHF- faktura?

Trafikkforsikringsavgift (TFA) er en avgift til staten.
Fra 01.01.18 er forsikringsselskapene pålagt å kreve inn den nye avgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy. 
TFA erstatter det som tidligere het årsavgift for kjøretøy.           
TFA skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, så skal du også gjøre det samme med denne avgiften. 
Dersom du eier flere kjøretøy, og har en felles faktura for alle kjøretøy, så betales TFA samtidig for alle kjøretøy.

Avtalegiro kan du opprette i nettbanken under "Dagligbank og lån" –> "Avtalegiro "Opprett ny avtale". Bruk informasjonen som står på fakturaen din. Merk at den første fakturaen vil dere få tilsendt fysisk.

Dersom din bedrift ønsker å benytte EHF-faktura må bedriften være registrert i ELMA-registeret. Ved nytt forsikringsforhold avtaler din bedrift med banken at dere ønsker EHF-faktura. Dersom din bedrift har eksisterende forsikringer som dere fremover ønsker å få på EHF-faktura så kontakter dere bedriftens forsikringsrådgiver som vil tilrettelegge for dette.

Hva skal gjøres hvis man mottar en purring?

Trafikkforsikringsavgift (TFA) er en avgift til staten.
Fra 01.01.18 er forsikringsselskapene pålagt å kreve inn den nye avgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy. 
TFA erstatter det som tidligere het årsavgift for kjøretøy.           
TFA skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, så skal du også gjøre det samme med denne avgiften. 
Dersom du eier flere kjøretøy, og har en felles faktura for alle kjøretøy, så betales TFA samtidig for alle kjøretøy.

Gjeldende purring må denne betales før eller ved forfallsdato, ellers risikerer dere at for eksempel kjøretøyene blir uforsikrede, og da mottar bedriften dagsgebyr per dag / per kjøretøy fra TFF-Auto for uforsikrede kjøretøy.
Hvis dere ikke har betalt purringen og forsikringen har gått til etterkrav, må dere betale inn etterkravet og ta kontakt med vår kundeservice bedrift (915 04800). Forsikringene startes ikke automatisk opp ved innbetalt etterkrav.

Hvordan endrer man betalingsfrekvens?

Trafikkforsikringsavgift (TFA) er en avgift til staten.
Fra 01.01.18 er forsikringsselskapene pålagt å kreve inn den nye avgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy. 
TFA erstatter det som tidligere het årsavgift for kjøretøy.           
TFA skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, så skal du også gjøre det samme med denne avgiften. 
Dersom du eier flere kjøretøy, og har en felles faktura for alle kjøretøy, så betales TFA samtidig for alle kjøretøy.

Ta kontakt med kundeservice bedrift på 915 04800 i perioden 0800-1600, eller du kan skrive til oss fra forsikringssidene i nettbanken.

service
service