Revisjonsoppgave

Illustrasjonsfoto dame og mann

Ønsker du å bestille revisjonsoppgave gjør du dette ved å sende oss en bestilling per e-post. Her finner du oversikt over hva vi trenger av informasjon.

Hvordan bestille revisjonsrapport?

Pris

Pris per oppgave
1 200 kroner

 

Hva må bestillingen inneholde?

  • Organisasjonsnummer
  • Revisors navn og fullstendig postadresse
  • Periode/per dato (gjelder fra månedsstart til månedsslutt)
  • Konto for belastning av gebyr - dette kan ikke være en skattetrekkskonto, depositumskonto eller valutakonto

Hvor blir oppgaven sendt?

  • Revisjonsoppgave sendes revisor per post i løpet av 5-8 dager
  • Oppgaven legges også under arkiv i bedriftsnettbanken (tilgjengelig for kontoeier og administrator)
 
Se også: Prisliste