Våre betalingsfrister og åpningstider for julen

Illustrasjonsbilde


Betalingsfrister jul og nyttår 2020

Dato Betalingsfrist
23.12. Siste dag for å utføre inn- og utenlandsbetalinger før 24.12.
  • Vanlige frister for både inn- og utlandsbetalinger
24.12.
Julaften er ingen betalingsdag (bankdag) i Norge.
  • Alle betalinger (både innland og utland) mottatt fra kunder vil bli utført 28.12. (første bankdag etter julaften) 
  • Internoverføringer uten veksling mellom to DNB-kontoer vil oppdateres med disponibelt beløp på begge kontoer umiddelbart
  • Bokføring skjer først 28.12. (første bankdag etter julaften)
  • Samme regel gjelder for fylling av krone- og kontantkort
28.-30.12.
Vanlige frister for både inn- og utlandsbetalinger.
31.12.
  • Ordinære innlandsbetalinger i Norge har vanlige frister, dvs kl 14.30
  • SWIFT betaling Norge frist kl 15.00
  • Utenlandsbetaling frist kl 09.00
  • Internoverføring uten veksling frist kl 19.30
  • 31.12. er siste frist for innbetaling til BSU
Husk at betalinger i en del valutaer har innleveringsfrist en eller to bankdager før betalingsdato. Se denne oversikten.

Våre kontorer har følgende åpningstider i julen:


Dato Kontorer Oslo Lufthavn (Avgangshallen) Oslo Lufthavn (Ankomsthallen)
23.12. Åpent for avtalte møter Stengt 09.00–17.00
24.12. Stengt Stengt Stengt
25.12. Stengt Stengt Stengt
26.12. Stengt Stengt Stengt
27.12. Stengt Stengt Stengt
28.12. Åpent for avtalte møter Stengt 09.00–17.00
29.12. Åpent for avtalte møter Stengt 09.00–17.00
30.12. Åpent for avtalte møter Stengt 09.00–17.00
31.12. Åpent for avtalte møter Stengt 09.00–17.00

Kundesenter for privatkunder:

24.12.: 08.00–13.00
25.12.: 09.00–18.00
26.12.: 09.00–18.00
27.12.: 08.30–20.00
28.12.: 08.00–22.00
29.12.: 08.00–22.00
30.12.: 08.00–22.00
31.12.: 08.00–17.00
01.01.: 09.00–20.00

Kundesenter for bedriftskunder og koronahjelpetelefonen:

24.12.: 08.00–12.00
25.12.: Stengt
26.12.: Stengt
27.12.: 11.00–19.00
28.12.: 08.00–20.00
29.12.: 08.00–20.00
30.12.: 08.00–20.00
31.12.: 08.00–15.00
01.01.: Stengt

Frister for fond i forbindelse med jul og nyttår

Åpningstider telefon fondssenteret:
24.12.: Stengt
25.12.: Stengt
28.-30.12.: 09.00-14.00
31.12.: 09.00-11.30

Siste kursdato i 2020 for norske verdipapirfond er 30.12.

For fond med Cut-off kl 23.59
For å få kurs 30.12. må manuelle ordre være oss i hende innen kl 15.00 den 29.12.
Ordre som gjøres i nettbank har frist kl 23.59 den 29.12.

For fond med Cut-off kl 12.00
For å få kurs 30.12. må både manuelle ordre, og ordre som gjøres i nettbank være oss i hende innen kl 12.00 den 30.12.
For rentefond er fristen innen kl 12.00 den 29.12. 

Kurs 30.12. på tegninger forutsetter at vi får bekreftet pengene inn på fondets konto den 30.12.

Siste frist for tegning/innløsning i 2020 for våre fond i Luxembourg, og fond levert fra andre leverandører, er 21.12. kl 16.00 for manuelle ordre, og kl 23.59 for ordre registrert i nettbank.
Dette gjelder også kjøp innenfor IPS.
Frist for å bestille flytting av IPS til DNB er 30.11.

Vi kan dessverre ikke garantere kursdato i 2020 for ordre mottatt etter disse fristene.
NB! Vi gjør oppmerksom på at ResponsAbility har egne tidsfrister.

Frister for Aksjesparekonto

Frist for å bestille flytting av Aksjesparekonto til DNB er 30.11.

Frist for å sende inn avslutning av Aksjesparekonto er 21.12. Da må tilhørende verdipapirer være solgt.

Frist for å gi en Aksjesparekonto i gave til julaften er 14.12.

Betalingsfrister for våre internasjonale kontorer

Konto i 23.12. 24.12. 25.12. 28.12. 30.12. 31.12. 01.01.
New York
Vanlige frister Vanlige frister Ingen betalinger blir utført Vanlige frister Vanlige frister Vanlige frister  Ingen betalinger blir utført
London
Vanlige frister Vanlige frister Ingen betalinger blir utført Ingen betalinger blir utført Vanlige frister Vanlige frister  Ingen betalinger blir utført
København
Vanlige frister Ingen betalinger blir utført Ingen betalinger blir utført Vanlige frister Vanlige frister Ingen betalinger blir utført  Ingen betalinger blir utført
Hamburg
Vanlige frister Ingen betalinger blir utført Ingen betalinger blir utført Vanlige frister Vanlige frister Ingen betalinger blir utført  Ingen betalinger blir utført
Helsinki
Vanlige frister Ingen betalinger blir utført Ingen betalinger blir utført Vanlige frister Vanlige frister
Vanlige frister. Ekspressbetalinger fram til 11 CET  Ingen betalinger blir utført
Stockholm*
Vanlige frister Ingen betalinger blir utført Ingen betalinger blir utført Vanlige frister Vanlige frister Ingen betalinger blir utført  Ingen betalinger blir utført
Sydney
Vanlige frister Vanlige frister Ingen betalinger blir utført Ingen betalinger blir utført Vanlige frister Vanlige frister  Ingen betalinger blir utført
Toronto
Vanlige frister Vanlige frister Ingen betalinger blir utført Ingen betalinger blir utført Vanlige frister Vanlige frister  Ingen betalinger blir utført

*Filsending til Bankgirot:
Lønnsbetalinger via Bankgirofilen Lønn som skal være på mottakers konto 23.12. må sendes, godkjennes senest 21.12. før kl 18.30 og ha betalingsdag senest 23.12.
 
Leverandørsbetalinger som skal være på mottakers konto innen årsskifte 31.12. må sendes, godkjennes senest 29.12. før kl 18.30 og ha betalingsdag senest 30.12.

Da det er store volum ved årsskiftet anbefales det at betalinger sendes i god tid.