Til Boliglån

Samtykke til søknad om boliglån

Takk for hyggelig samtale om boligfinansiering. Her kan du raskt og enkelt samtykke til at vi innhenter nødvendig dokumentasjon.

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrisliste

© DNB