Hvor mye kan jeg låne til bolig?

Her får du en pekepinn på hvor mye du kan ha i samlet boliglån. Ønsker du å vite hvor mye du kan låne? Det tar bare noen minutter å søke, og du får et uforpliktende tilbud.
Antall låntakere:
 
 
-
Kalkulatoren beregner ikke høyere lån enn 15 millioner

Din låneevne er god. Send oss en søknad, så vil en rådgiver kontakte deg.

Beregnet maks. lånebeløp:

Har du forsørgeransvar kan du  teste din låneevne her.trueLaaneevnekalkulatorfullInitiertAntallLaanetakereAntallBarnBarnIBarnehageBarnasAlderListe1BarnasAlderListe2BarnasAlderListe3BarnasAlderListe4BarnasAlderListe5InntektLaanBeOmTilbudLinkBoliglaanLinkFastrenteLinkLaaneevneSkrivUtantallLaanetakereantallBarnantallBarnIBarnehagebarnAlder1barnAlder2barnAlder3barnAlder4barnAlder5inntektlaanlaanebeloplaanebelopprisnybolig10000020000045000090000050.0068310400000010000  krfalse10000001500000010000  krfalse9101099999999615000000100000500004.89.8301245.040001008005665015[25000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000]8.211.5510.45[{"numAdults":1, "childrenMin":0, "expense":3910}, {"numAdults":1, "childrenMin":1, "expense":4789}, {"numAdults":2, "childrenMin":0, "expense":6302}, {"numAdults":2, "childrenMin":1, "expense":7537}][{"numAdults":1, "childrenMin":0, "expense":2531}, {"numAdults":1, "childrenMin":1, "expense":2850}, {"numAdults":2, "childrenMin":0, "expense":3949}, {"numAdults":2, "childrenMin":1, "expense":4561}]5000[970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 0][{"incomeMin":0, "incomeMax":174499, "percentage":0}, {"incomeMin":174500, "incomeMax":245649, "percentage":1.90}, {"incomeMin":245650, "incomeMax":617499, "percentage":4.20}, {"incomeMin":617500, "incomeMax":964799, "percentage":13.20}, {"incomeMin":964800, "incomeMax":40000000, "percentage":16.20}]40MF20.003300[{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":700}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":700}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":1020}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":1020}, {"gender":"F", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":1310}, {"gender":"M", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":1310}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":1890}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":1890}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":2360}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":2360}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":2950}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":2950}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":2930}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":2930}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":2460}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":2460}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":340}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":340}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":470}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":470}, {"gender":"F", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":520}, {"gender":"M", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":520}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":560}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":560}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":550}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":550}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":650}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":650}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":770}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":770}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":770}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":770}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":320}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":320}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":360}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":360}, {"gender":"F", "ageMin":3, "ageMax":3, "expense":250}, {"gender":"M", "ageMin":3, "ageMax":3, "expense":250}, {"gender":"F", "ageMin":4, "ageMax":5, "expense":160}, {"gender":"M", "ageMin":4, "ageMax":5, "expense":160}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":240}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":240}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":250}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":250}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":390}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":390}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":50, "expense":580}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":50, "expense":580}, {"gender":"F", "ageMin":51, "ageMax":150, "expense":580}, {"gender":"M", "ageMin":51, "ageMax":150, "expense":580}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":150}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":150}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":360}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":360}, {"gender":"F", "ageMin":3, "ageMax":5, "expense":610}, {"gender":"M", "ageMin":3, "ageMax":5, "expense":610}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":710}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":710}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":1050}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":1050}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":1210}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":1210}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":1240}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":1240}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":1240}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":1240}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":0}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":0}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":3, "expense":0}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":3, "expense":0}, {"gender":"F", "ageMin":4, "ageMax":6, "expense":375}, {"gender":"M", "ageMin":4, "ageMax":6, "expense":375}, {"gender":"F", "ageMin":7, "ageMax":10, "expense":375}, {"gender":"M", "ageMin":7, "ageMax":10, "expense":375}, {"gender":"F", "ageMin":11, "ageMax":14, "expense":375}, {"gender":"M", "ageMin":11, "ageMax":14, "expense":375}, {"gender":"F", "ageMin":15, "ageMax":19, "expense":375}, {"gender":"M", "ageMin":15, "ageMax":19, "expense":375}, {"gender":"F", "ageMin":20, "ageMax":66, "expense":750}, {"gender":"M", "ageMin":20, "ageMax":66, "expense":750}, {"gender":"F", "ageMin":67, "ageMax":150, "expense":375}, {"gender":"M", "ageMin":67, "ageMax":150, "expense":375}][{"gender":"", "ageMin":-1, "ageMax":-1, "expense":3260}, {"gender":"", "ageMin":-1, "ageMax":-1, "expense":3260}, {"gender":"", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":590}, {"gender":"", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":590}][{"numPersons":1, "expense":270}, {"numPersons":2, "expense":340}, {"numPersons":3, "expense":450}, {"numPersons":4, "expense":630}, {"numPersons":5, "expense":730}, {"numPersons":6, "expense":820}, {"numPersons":7, "expense":910}][{"numPersons":1, "expense":370}, {"numPersons":2, "expense":400}, {"numPersons":3, "expense":490}, {"numPersons":4, "expense":620}, {"numPersons":5, "expense":680}, {"numPersons":6, "expense":760}, {"numPersons":7, "expense":800}][{"numPersons":1, "expense":360}, {"numPersons":2, "expense":400}, {"numPersons":3, "expense":500}, {"numPersons":4, "expense":630}, {"numPersons":5, "expense":740}, {"numPersons":6, "expense":890}, {"numPersons":7, "expense":1010}][{"numPersons":1, "expense":2240}, {"numPersons":2, "expense":2240}, {"numPersons":3, "expense":2360}, {"numPersons":4, "expense":2500}, {"numPersons":5, "expense":2500}, {"numPersons":6, "expense":2520}, {"numPersons":7, "expense":2520}][{"numPersons":1, "expense":1}, {"numPersons":3, "expense":0}, {"numPersons":4, "expense":0}, {"numPersons":2, "expense":0}, {"numPersons":5, "expense":0}, {"numPersons":6, "expense":0}, {"numPersons":7, "expense":0}][{"salaryMin":0, "salaryMax":587551, "childExpense1Percent":6, "childExpense2Percent":6, "childExpense3Percent":6, "childExpense4Percent":6, "childExpense5Percent":6}, {"salaryMin":587552, "salaryMax":99999999, "childExpense1":2990, "childExpense2":2093, "childExpense3":1495, "childExpense4":1495, "childExpense5":1495}]%,false true

Hva skal til for å få boliglån?

For å få boliglån må du ha betjeningsevne, betalingsvilje, sikkerhet og egenkapital 
Bankene i Norge reguleres av Utlånsforskriften: 
  • Hovedregelen er at du kan ikke låne mer enn 5 ganger inntekten din. Dette gjelder totalt lån inklusive studielån og forbrukslån 
  • Du skal kunne betjene en renteoppgang på lånet på 3 prosentpoeng 
  • Hovedregelen er minimum 15 prosent egenkapital til boligkjøp

Betjeningsevne 

Du må ha fast inntekt som tilsier at du klarer å betjene lånet, også hvis renten øker med 3 prosentpoeng. Vi ser på om du sitter igjen med nok til å betale renter og avdrag etter at alle andre regninger og utgifter er betalt.  

Betalingsvilje 

Vi ser på betalingsviljen din. Det betyr at selv om du har høy inntekt, så kan du få et nei på søknaden dersom du ikke betaler regningene dine. Det foretas kredittsjekk ved alle lånesøknader. Gjenpartsbrev finner du i postkassen i nettbanken. Har du betalingsanmerkninger får du ikke lån. 

Egenkapital

Ved boligkjøp må du ha minimum 15 prosent i egenkapital. Med andre ord kan boliglånet du søker om maksimalt være på 85 prosent av hva boligen koster. Har du ikke spart opp nok egenkapital selv, kan det være mulig med realkausjon dersom for eksempel foreldre kan stille sikkerhet i sin bolig for en del av beløpet. 

Søk om å flytte boliglån til oss

Skal vi hjelpe boliglånet ditt å flytte?
Har du boliglån i en annen bank og ønsker å få et tilbud fra oss?

Priseksempel Grønt boliglån

Nom. rente fra 3,89%, eff.rente fra 4,04%. Kr 2 000 000 o/25 år. Kostnad kr 1 153 190, totalt kr 3 153 190.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Verdt å vite

Beregningene er basert  på generelle forutsetninger. Eventuelle bilkostnader er ikke medregnet. Kalkulatoren viser maksimalt 5 ganger inntekt i totalt lån (Boliglånsforskriften). 

» Våre boliglån