Notar og taksering

Her finner du interessant informasjon om notarens rolle ved boligkjøp og i låneprosessen, samt informasjon om taksering av bolig i Frankrike.

Notar

I Frankrike har notaren den viktigste rollen i både boligkjøp og låneprosessen. Det er derfor viktig at man bruker en notar som snakker et språk du forstår. Vi samarbeider med notarer i Paris som snakker fransk og engelsk og som vil bistå banken i pantsettingen av boligen. Lånebeløp overføres til notaren i forbindelse med overdragelse av eiendommen.

Ansvarsområdet for en notar er som følger:

  • obligatorisk og partsnøytralt ledd for alle eiendomskontrakter
  • foretar omfattende administrative kontroller (hjemmel, heftelser, ferdigattest m.m.)
  • forestår oppgjør, innfrielse av gjeld og registrering/tinglysning
  • bistår og er rådgiver i juridiske og skattemessige spørsmål

Taksering

Det kreves takst på bolig i Frankrike ved refinansiering (fransk benevnelse er hypotheque/mortgage). Banken benytter seg av et fransk takseringsfirma og vil organisere dette. Takst betales av kunde. 

Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.00
+352 454945 219