strand portugal

DNB Luxembourg tilbyr finansiering og refinansiering med pant i fast eiendom langs hele Algarvekysten, samt i områder rundt Lisboa. Våre norske rådgivere har lang erfaring og bred kompetanse på finansiering av boliger i utlandet.

Trygghet

Å kjøpe en feriebolig i utlandet er en prosess som krever både veiledning og grundige undersøkelser. Velger du finansiering hos oss så vil bankens advokater kvalitetssikre forhold rundt eiendommen, dette betyr økt trygghet for deg som kunde.

Ofte stilte spørsmål

Hva er lånevilkårene?

- Førsteprioritetspant i utenlandsk bolig
- Belåningsgrad inntil 70 % av den laveste av kjøpesum eller takst
- Løpetid inntil 30 år. Mulighet for avdragsfrihet.
- Flytende rente med kvartalsvis rentebetaling. Andre renteterminer kan avtales
- Fastrente kan tilbys 3, 5 eller 10 år
- Lån i EUR. Lån i annen valuta kan vurderes i samråd med banken
- Minimum lånebeløp for privatpersoner EUR 150 000
- Minimum lånebeløp for selskap er EUR 500 000

Hvordan søker jeg om finansieringsbevis?

Du kan søke om et finansieringsbevis uten å ha funnet et objektet som du ønsker å kjøpe. Har du finansieringsbevis er du klar når det rette objektet dukker opp.


Har du allerede funnet boligen du ønsker å kjøpe kan vi utstede lånetilsagn og starte finansieringsprosessen.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Kan jeg ta opp lån gjennom mitt selskap?

Det er mulig å ta opp lån gjennom eget selskap. Dersom man ønsker å belåne eiendom vil banken alltid kreve personlig garanti (forbrukerkausjon) fra hovedaksjonær(er).

Hvilke dokumenter må jeg legge ved lånesøknaden?

Privatpersoner (for alle låntakere):
- Oversikt over inntekt siste to måneder
- De tre siste års selvangvielser
- Bekreftet passkopi
- For å kunne utbetale lånet trenger vi også et anbefalingsbrev fra din hovedbankforbindelse

Selskaper trenger i tillegg:
- Siste tre års regnskap

Hva er viktig å tenke på i forhold til arv og generasjonsskifte?

Arv og generasjonsskifte er viktige temaer som opptar mange.

Når man kjøper og blir eier av en eiendom i et annet land så vil man måtte forholde seg til arveregler og arvebeskatning i en grenseoverskridende sammenheng knyttet til den faste eiendommen.
Det kan derfor være fornuftig å søke rådgivning fra advokat tidlig i kjøpsprosessen for å avklare konsekvenser, samt finne den beste løsningen for deg og din familie.
Vi ber deg være oppmerksom på at formålet med lånet (finansering, refinansering) kan påvirke mulighetene dine for å trekke fra gjeld som er sikret med pant fra arveavgift, gaveavgift og formueskatt. For vurdering av din individuelle situasjon, ta kontakt med en skatterådgiver.

Låneprosessen fra A til Å

Et boligkjøp i Portugal tar normalt 2-3 uker å gjennmføre etter at lånetilsagnet er klart.

Du har kontakt med en rådgiver som følger deg gjennom hele prosessen.


Her finner du de viktigste stegene i prosessen:

- Innsending og behandling av lånesøknad, normal behandlingstid 2-3 uker
- Finansieringsbevis/lånetilsagn sendes deg når søknaden er innvilget
- Når du har funnet boligen du ønsker å kjøpe innbetales forskudd for takst
- Takstfirmaet gjennomfører taksering av eiendommen (tar 6-8 virkedager)
- Våre advokater kvalitetssikrer eiendommen og innhenter nødvendig dokumentasjon
- Banken utsteder låneavtalen med basis i den laveste verdien av kjøpesum og takst
- Vi tilrettelegger for åpning av konto i DNB Luxembourg
- Dato for gjennomføring av overskjøting og panteetablering avtales
- Oppgjør for kjøp og kostnader overføres i samarbeid med advokat
- Lånebeløp overføres til DNB Luxembourgs klientkonto hos advokat
- Bankens advokat forestår utbetaling av lånebeløpet i notarmøtet
- Du mottar kopi av kjøpe- og låneskjøte samt nøkler til boligen