Enhver investering innebærer at man tar en viss form for risiko, og brudd på kredittrammen gir konsekvenser. 

Risiko

Mens enkelte verdipapirer har gjort det meget bra over en lengre periode, har andre gjort det direkte dårlig. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, aksjekurser vil kunne svinge fra dag til dag og enkelte aksjekurser svinger mer enn andre.

VPfinansiering er et kraftig finansielt verktøy som øker din potensielle fortjeneste, men som også kan øke dine tap. Hvis verdien på din portefølje faller, vil dine tap bli større enn hvis du hadde en ubelånt portefølje. DNB Luxembourg kan eksempelvis være nødt til å tvangsselge dine posisjoner ved kraftige kursfall.

Produktet passer derfor best for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet.

Konsekvenser ved brudd på kredittrammen

Hvis markedet faller betydelig, kan din porteføljes belåningsverdi bli lavere enn lånesaldoen. Vi anbefaler at man alltid har en tilgjengelig kreditt på minst 20 % av de pantsatte verdipapirenes belåningsverdi. Dette for at du skal ha en buffer mot endringer i markedsverdi og/eller belåningsgrad, samt kapitaliserte renter.
 
Du kan også havne i brudd ved at belåningsgraden i et papir reduseres, slik at din porteføljes belåningsverdi reduseres og blir lavere enn hva som er trukket på kreditten.

Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1