Verdipapirfinansiering

Å låne for å investere, også kalt gearing, gir deg et større spekter av investeringsmuligheter og kan øke din potensielle avkastning. Snakk med din rådgiver om dette.

Forutsetninger for verdipapirfinansiering

  • Du er kunde hos oss
  • Du er inneforstått med den risiko som gjelder for et slikt lån
  • Du har en portefølje hvor underliggende verdipapirer er vektet (har en kredittverdi) og som bestemmer hvor stor kredittramme vi kan gi deg
  • At vi kan ta pant i din portefølje
  • At lånet til all tid ligger innenfor den kredittrammen som de underliggende verdipapirene tilsier