Verdipapirfinansiering

Å låne for å investere, også kalt gearing, gir deg et større spekter av investeringsmuligheter og kan øke din potensielle avkastning. Snakk med din rådgiver om dette.

Forutsetninger for verdipapirfinansiering

 • Du er kunde hos oss
 • Du er inneforstått med den risiko som gjelder for et slikt lån
 • Du har en portefølje hvor underliggende verdipapirer er vektet (har en kredittverdi) og som bestemmer hvor stor kredittramme vi kan gi deg
 • At vi kan ta pant i din portefølje
 • At lånet til all tid ligger innenfor den kredittrammen som de underliggende verdipapirene tilsier

Fordeler

 • Ditt krav til egenkapital ved handel reduseres og gir deg større fleksibilitet
 • Du har mulighet til å øke din potensielle meravkastning

Belåning med pant i:

 • Kontantbeholdning
 • Aksjer
 • Obligasjoner
 • Fond
 • ETFer
 • Indeksobligasjoner
Derivater kan ikke belånes

Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1