Arv og generasjonsskifte

Med god planlegging kan du sikre at dine kjære får glede av de midler du har opparbeidet deg gjennom et langt liv. Dersom du har spesielle ønsker i forbindelse med hvem som skal arve dine eiendommer eller ditt selskap så vil det være fornuftig å skrive et testamente.
 

Arv i utlandet

Vi i Skandinavia har lang tradisjon i å plassere kapital i fast eiendom, både hjemme og ute. Et lån med pant i bolig i utlandet vil kunne påvirke et fremtidig arveoppgjør. Derfor er det viktig at du har tenkt gjennom finansieringen før du kjøper.

Da det eksisterer ulike regler for overføring av arv er det svært viktig å få en totaloversikt fra en kompetent rådgiver. Vi har samarbeidspartnere som kjenner de lokale forholdene og lovverket omkring arv og generasjonsskifte.

Generasjonsskifte

Mange familier som eier private selskaper har erfart at prosessen rundt generasjonsskifte kan være lang og kompleks. Nedenfor har vi satt opp noen spørsmål som kan være fornuftig å ta stilling til i et eierskifte av private selskaper.

  • Hvorfor skal det foretas eierskifte (eller ikke)?
  • Hvor mye skal overføres til nye eiere?
  • Til hvem skal eierskapet overføres?
  • Når skal eierskapet overføres?
  • Hvordan skal det gjennomføres?
  • Hvilke forberedelser er nødvendig?
  • Hva blir konsekvensene?
  • Hva skal du som overlater eierskapet gjøre etter at skiftet er foretatt?

Det er vår erfaring at et vellykket generasjonsskifte ofte er et resultat av god planlegging.

Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1
Illustrasjon