Er du på utkikk etter et interessant og spennende investeringsalternativ? Vi tilbyr handel i fysiske råvarer som gull og sølv, så vel som råvarer i form av råvarederivater, eller finansielle kontrakter knyttet til råvarepris. Ta kontakt med oss for å høre mer.
Illustrasjon
Illustrasjon
Illlustrasjon

Hvorfor og hvordan investere i råvarer

Mange ønsker å ta råvareprisrisiko. Årsaken til det er blant annet at råvarepriser generelt ikke samvarierer med aksjer og obligasjoner og derfor kan redusere risiko i en investeringsportefølje.

Oppgjør av råvarederivater skjer i kontanter og ikke ved fysisk levering av råvaren. Du kan blant annet handle i råvarederivater som skipsfrakt, råolje, oljeprodukter, el-kraft, jordbruksprodukter og metaller.

Hva er råvareprissikring

Handel i råvarederivater gjør at du kan sikre deg mot uønskede svingninger i prisen på råvarene du benytter eller produserer.

Nå kan du trade olje direkte

Oljeprisen driver mye av prisutviklingen på aksjer både internasjonalt og ikke minst i det norske markedet. Investorer som ønsker direkte eksponering mot oljeprisen kan nå oppnå dette gjennom investering i en olje-ETF.
Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1