• Chatbot
  • Kundeservice

Kostnader knyttet til aksjederivathandel

Når du handler aksjederivater har du transaksjonskostnader ved inngåelse og stengning av posisjonen.

Mann foran skjerm med mange grafer

Ved inngåelse av en derivathandel betales kurtasje til banken (se kurtasje megler). For børsnoterte derivater betales i tillegg en handels- og/eller clearingavgift, og på toppen tilkommer en rentemargin for produkter hvor banken finansierer eksponeringen på vegne av deg som kunde i et aksjederivat. Rentemarginen er innbakt i prisen på aksjederivatet, og avhenger av produktets løpetid. Disse kostnadene betales samtidig som handelen gjennomføres.

Det er ingen løpende kostnader knyttet til disse produktene.

Indeks Futures

Kostnader Indeks futures (f.eks OBX/OMX)

Derivater

Kurtasjesats

0,50 % Minimum NOK 500,-

Handelsavgift1

NOK 2,10

Clearingavgift1

NOK 1,90

Clearingavgift innløsning 1

NOK 4,00

1: Se oversikt over kostnader til Nasdaq

Les mer om hvordan kostnader beregnes, med eksempler (PDF)

Indeksopsjoner

Kostnader ved indeksopsjoner (eks. OBX, OMX)

Kurtasje

3 % Minimum NOK 500,-

Handelsavgift1

NOK 1,50

Clearingavgift handel1

NOK 1,20

Clearingavgift innløsning1

NOK 3,00

1: Se oversikt over kostnader til Nasdaq

Les mer om hvordan kostnader beregnes, med eksempler (PDF).

Single Stock Futures

Single Stock Futures - Cash

Derivater

Kurtasjesats

0,50 % Minimum NOK 500,-

Handelsavgift1

NOK 1,20

Clearingavgift handel2

NOK 1,00

Clearingavgift innløsning3

NOK 4,00

1: Handelsavgift skal være maksimalt NOK 1.800 per sluttseddel

2: Clearingavgift handel skal være minimum NOK 500 og maksimalt 5.000 per sluttseddel

3: Clearingavgift innløsning skal være maksimalt NOK 3.000 per sluttseddel

Se for øvrig oversikt over kostnader til Nasdaq.

Les mer om hvordan kostnader beregnes, med eksempler (PDF).

Exchange Traded Stock Options

Exchange Traded Stock Options

Derivater

Kurtasjesats

3 % Minimum NOK 500,-

Handelsavgift1

NOK 2,70

Clearingavgift handel2

NOK 1,20

Clearingavgift innløsning3

NOK 4,00

1: Handelsavgift skal maksimalt være 1 prosent av omsetning.

2: Handelsavgift skal maksimalt være NOK 10.000 per sluttseddel

3: Clearingavgift handel skal maksimalt være NOK 5.500 per sluttseddel

Se for øvrig oversikt over kostnader til Nasdaq.

Les mer om hvordan kostnader beregnes, med eksempler (PDF).

Forwards og Futures OTC

Forwards og Futures (OTC)

Derivater

OTC Stock Forwards

Kurtasjesats

0,50 % Minimum NOK 1.000,-

Rentemargin p.a1

3 %

OTC Stock Options

Kurtasjesats

3,00 % Minimum NOK 1.000,-

Rentemargin p.a1

3 %

1: Over DNBs fundingskostnad for samme løpetid som forward. Renteprisen er bakt inn i prisen til kunde.

Les mer om hvordan kostnadene beregnes, med eksempler (PDF)

Total Return Swaps

Total Return Swaps

Derivater

Kurtasjesats

0,50 %

Minimumskurtasje

NOK 1.000,-

Rentemargin p.a1

3,00 %

1: Over DNBs fundingskostnad for samme løpetid som forward. Renteprisen er bakt inn i prisen til kunde.

Les mer om hvordan kostnader beregnes, med eksempler (PDF).

Internasjonale derivater

Kostnader Internasjonale Futures

Derivater

Kurtasje alle produkter

0,5 % Minimum NOK 1.000,-

Clearing, trading og exercise/expiration fees1:

DAX

EUR 2,00 per kontrakt

EUROSTOXX

EUR 1,80 per kontrakt

DJ STOXX 600

EUR 1,80 per kontrakt

HEX25

EUR 2,40 per kontrakt

IBEX

EUR 3,10 per kontrakt

FTSE

GBP 1,68 per kontrakt

SPMini

USD 2,66 per kontrakt

NIKKEI

JPY 535,00 per kontrakt

1: Denne kostnaden kan variere, og bør diskuteres med megler før handel

Les mer om hvordan kostnader beregnes, med eksempler (PDF).

Kostnader Internasjonale opsjoner

Derivater

Kurtasjesats alle produkter

3 % Minimum NOK 1.000,-

Clearing, trading og exercise/expiration fees1

Eurostoxx

EUR 1,70 per kontrakt

DAX options

EUR 2,00 per kontrakt

US Index and Stock options

USD 3,00 per kontrakt

1: Denne kostnaden kan variere, og bør diskuteres med megler før handel.

Klikk her (PDF) for oversikt over kostnader, eksempler på totale kostnader for handel og effekten kostnaden har på investeringsavkastningen.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB