• Chatbot
  • Kundeservice

Priser på verdipapirfinansering

Ved verdipapirfinansiering (gearing) tar du opp lån med verdipapirer som sikkerhet

Gearing innebærer svært høy risiko. Sett deg godt inn i ulike konsekvenser før du investerer med VPfinansiering. Les mer.

Som investor kan du finansiere ytterligere verdipapirkjøp med sikkerhet i aksjer, egenkapitalbevis, fond, ETF-er og obligasjoner du allerede eier. Du vil imidlertid bare tjene på gearing dersom investeringen din øker mer over tid enn hva finansieringen koster deg.

Minimum finansieringsramme det kan søkes om er 50.000 kroner.

  • Inntil 85 % belåning (avhengig av papir)
  • Tilgjengelig både online og via megler
  • Kun rente på trukket beløp
  • Kan kombineres med Aksjesparekonto

Belåningsgraden vil variere over tid, på grunn av svingninger i børskurser og likviditeten i verdipapirene dine.

Oppdaterte lister over mulig belåningsgrad på ulike verdipapirer finner du her.

Til produktside

Prisliste VPfinansiering

Pris verdipapirfinansiering

Produktside

Etableringsgebyr

- Kreditter opp til en million

Fastsettes individuelt

- Kreditter over en million

Fastsettes individuelt

Årsgebyr

- Verdipapirfinansiering (VPfin.)1

kr 0,-

- VPfinansiering med forvalteroppgjør2

0,01 % p.a. min kr 500

Oppgjørsgebyr3

- Handel gjennom DNB Markets

Gratis

- Handel gjennom ekstern megler, per transaksjon

min. kr 150,-

Tvangssalgsgebyr, beregnet på overtrekk4

1 %, min kr 1500,-

Standard innskuddsrente

0 %

Standard utlånsrente5

4,90 %

Overtrekksrente

20 %

Purregebyr6

kr 61,-

1: I tillegg vil det påløpe gebyrer og omkostninger fra Verdipapirsentralen Se prisliste verdipapirkonto.

2: Renten beregnes av beholdningsverdien. I tillegg vil det påløpe omkostninger og gebyrer fra Verdipapirsentralen (VPS) Se prisliste verdipapirkonto.

3. Kun aktuelt for kunder som har VPfinansiering med forvalteroppgjør.

4: Ved tvangssalg vil kunden bli belastet tvangssalgsgebyr og overtrekksrente. I tillegg vil kunden måtte dekkede omkostninger banken blir påført i forbindelse med tvangssalget.

5: Effektiv rente inkl. ev. årsgebyr vil være noe høyere, for eksempel for trukket kreditt mellom kr 100.000 - 500.000,- : 5,01 %

6: Kan tilkomme ved ytterligere purringer utover selve bruddvarselet.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB UngDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB