• Chatbot
  • Kundeservice

Grunnpriser kontoførertjenester

Prislister for norske selskaper registrert i Euronext Securites Oslo (tidl. Verdipapirsentralen/VPS)

På denne siden finner dere en oversikt over kostnader knyttet til registrering av nye aksjeselskap i Euronext Securities Oslo (VPS). Priser på kontoføring av ulike tjenester tilknyttet utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån finner dere også her.

VPS-kostnader belastet av Euronext kan komme i tillegg.

Kontoførertjenester Aksjer (norske)

Priser på kontoføring norske aksjer (priser i NOK)

Prisliste oppdatert per 1. mars 2022

Registrering av nye aksjer, minimum

5.000,-

Månedsavgift

1 - 10 aksjonærer

470,-

11 - 50 aksjonærer

750,-

51 - 100 aksjonærer

1.065,-

101 - 500 aksjonærer

1.310,-

501 - 1.000 aksjonærer

1.690,-

Over 1001 - per aksjonær:

1,45

Frittstående tegningsretter eller tilsvarende per ISIN

470,-

pris per transaksjon

2,00

Endringer i eierregister per måned (per oppdatering)

Færre enn 10 oppdateringer

3,80

11 - 100

2,50

101 - 3.000

1,20

3.001 - 5.000

0,60

5.000 - 10.000

0,30

Flere enn 10.000

0,10

Minimum per måned

19,40

Maksimum per måned

7.650,-

Godtgjørelse til VPS-kontofører:

For aksjonærer med verdipapirer på sin VPS-konto med verdi under 100.000 kroner vil VPS-registerselskap bli belastet med kostander for vedlikehold av disse VPS-kontoene. Kostnaden beregnes av VPS ut fra andelen VPS-konti selskapet har per 31.12 hvert år.

Prislisten kan bli endret og prislisten vil da oppdateres.

Kontoførertjenester Obligasjons- og Sertifikatlån

Prisliste obligasjons- og sertifikatlån (alle priser i NOK)

Priser på verdipapirtjenester for obligasjons- og sertifikatlån der DNB Bank ASA er kontofører utsteder (KU).

Priser gjeldende fra 1.1.2022

Tjenestenummer 4467400001 - etablering av sertifikatlån

Etablering av sertifikatlån

1.100,-

Etablering av sertifikatlån med renteregulering

3.000,-

Etablering av obligasjonslån

3.300,-

Etablering av obligasjonslån uten Tillitsmann

30.000,-

Tjenestenummer 4467400002 - kontoførergebyr

Kontoførergebyr

825,-

Kontoførergebyr for lån uten Tillitsmann

5.000,-

Kontoførergebyr for lån med PIK, PIK/Cash, konvertibelt, valuta

3.000,-

Tjenestenummer 531301000 - termingebyr

Termingebyr per utbetaling til obligasjonseierne

1.650,-

I tillegg kommer VPS-kostnader.

Alle kostnader blir fakturert månedlig. Gjelder per påbegynte måned. Ved utsendelse av faktura i papirformat kommer et gebyr på 50 kroner i tillegg per faktura. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente, minimum kroner 100,-. Påslag skjer da ved påfølgende faktura.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB