• Chatbot
  • Kundeservice

Prisene er oppgitt i norske kroner og gjelder fra 1.1.2021

Priser verdipapirkonto

Oversikt over priser på kontohold og andre tjenester tilknyttet VPS-konto

Dame foran en PC-skjerm

Vi hjelper deg å holde oversikt over din portefølje.

Med en VPS-konto kan du handle både børsnoterte og unoterte aksjer, samt aksjer på godkjente børser utenfor EU. Alle verdipapirer du handler med VPS-kontoen din registreres hos Euronext VPS.

Vi hjelper deg å holde oversikt

Når du blir aksjehandelskunde hos oss i DNB får du automatisk en VPS-konto, og vi blir formelt sett din "kontofører", og vi er da hovedkontakt for kontoen din. Som din kontofører tilbyr vi deg en rekke tjenester som hjelper deg å holde oversikt over dine investeringer.

I tillegg til eventuelle kontoføringskostnader vil du måtte betale kurtasje ved kjøp og salg av aksjer. Se prislister kurtasje her.

Liste over kontoføringstjenester og priser på disse, finner du lenger ned på denne siden.

Til produktsiden (VPS)
Kontohold VPS

Hva det koster å opprette VPS-konto og hva det koster å endre og rapportere.

Priser årsoppgaver m.m

Priser på å få kopier av tidligere årsoppgaver og endringsmeldinger. Disse kan også hentes ut gratis fra innloggede sider.

Priser på kontoendringer VPS

Priser på overførsler mellom ulike VPS og ASK-konti, innløsning og etablering.

Årsgebyr VPS-konto

Hvis du har en samlet beholdning over kr. 100.000,- på din VPS-konto per 31.12, vil et årsgebyr tilkomme.

Kostnader sertifikatbeholdning

Løpende kostnader per måned per påbegynt million i sertifikatbeholdning.

Internasjonale tjenester

Avgifter for handel i utlandet

Kontohold VPS

Kontohold VPS (Priser i NOK)

Produktside

Opprette VPS-konto privatperson

0,-

Opprette VPS-konto utenlandsk privatperson

Etter avtale

Opprette VPS-konto for utenlandske selskap

Etter avtale

Endring av faste kontoopplysninger

0,-

Årlig skatterapportering og lovpålagt kundekontroll*

1.000,-

Pris for konsulentoppdrag per time, fra

2.000,-

* gjelder kunder uten norsk bostedsadresse

For priser på kontoføringstjenester for bedrifter, gå til produktside for bedrifter.

Priser årsoppgaver m.m

Informasjon om din VPS-konto

Kopi av årsoppgave tidligere år, fra

350,-*

Kopi av endringsmelding, fra

350,-*

*Merverdiavgift på 25 % kommer i tillegg

Årsoppgave /endringsmelding/transaksjoner kan hentes ut gratis via DNBs innloggede sider (velg investortjenester i menyen innlogget). Du kan også hente ut gratis kopier via https://www.euronextvps.no/

Priser på kontoendringer VPS

Priser kontoendringer og overførsler

Overførsel fra ordinær VPS-konto til ordinær VPS-konto pr. ISIN

100,-

Overførsel fra ordinær VPS-konto til ASK VPS-konto. ISIN

100,-

Overførsel fra ASK VPS-konto til ordinær VPS-konto pr. ISIN

100,-

Overførsel fra ASK VPS-konto til ASK VPS-konto pr. ISIN

100,-*

Overførsel av verdipapirer i Investortjenester mellom egne VPS-kontoer

0,-**

Frigivelse ved salg gjennom annen megler pr. ISIN

100,-

Innløsning av obligasjonsbeholdning (put) pr. oppdrag

100,-

Etablering og sletting av handels- og spørrefullmakt til annen megler

250,-

Etablering/endring av panterettigheter fra minimum pris

450,-

Overførsel av verdipapirer til utlandet pr. ISIN

500,-

Fakturering for tjenestene skjer hver annen måned.

* Ved overføring fra og til ASK VPS-konto, kontakt fond@dnb.no.

** Overføringer via Investortjenester kan bare utføres av privatpersoner og er gratis når kunden utfører oppdraget selv. Det er bare mulig å overføre fra og til egen ordinær VPS-konto og fra ordinær VPSkonto til egen ASK VPS-konto.

Årsgebyr VPS-konto

Årsgebyr VPS-konto

Produktside

Beholdning med verdi opptil kr. 100 000,-

0,-

Beholdning med verdi fra kr 100.000,- opptil 1 million

500,-

Tillegg for del av beholdning med verdi

- f.o.m kroner 1 million opp til 3 million, per påbegynt million kroner

150,-

- f.o.m kroner 3 million opp til 400 millioner, per påbegynt million kroner

125,-

Beholdning med verdi over 400 mill. kroner

Pris ved henvendelse

Årsgebyr blir kun beregnet overfor investor med samlet beholdning på sine VPS-kontoer på kr. 100.000,- eller mer (ekskl. sertifikatbeholdning) basert på markedsverdi pr. 31.12 siste år.

Faktureres 1. halvår påfølgende år.

Kostnader sertifikatbeholdning

Kostnader sertifikater

Per påbegynt million i sertifikatbeholdning, per måned, f.o.m 100.00 kroner*

6,-

Faktureres hver annen måned – beregningsgrunnlag er beholdning ved utgangen av hver måned. Vi fakturerer minimum kroner 100,- per faktura.

Vi tar forbehold om prisendringer, samt eventuelt tillegg av merverdiavgift.

Internasjonale tjenester

Avgifter ved internasjonal handel på internett

Utenlandske aksjer

Oppbevaring av internasjonale aksjer, årlige etterskuddsvis ved netthandel

Porteføljer opp til NOK 100.000,-1

kr 0,-

Porteføljer opp til motverdi fra NOK 100.000,- til 1.000.000,-1

kr 500,-

Porteføljer over NOK 1.000.000,- p.a.1

0,05 %

Andre gebyrer ved internasjonal handel:

Opprettelse av Verdipapirkonto Utland (VPU)

kr 0,-

Flytting av verdipapirer til depot for online-handel

kr 0,-

Flytting av verdipapirer fra depot for online-handel til annen bank/megler eller ved oppgjør av transaksjon der DNB Markets ikke opptrer som megler (Norden) per papir

kr 150,-

Flytting av verdipapirer fra depot for online-handel til annen bank/megler eller ved oppgjør av transaksjon der DNB Markets ikke opptrer som megler (øvrige markeder) per papir

kr 500,-

Konvertering av VPS-registrerte aksjer

kr 650,-

Manuell overføring av elektroniske aksjer fra USA

kr 650,-

Manuell overføring av elektroniske aksjer til USA

kr 2000,-

Skatterefusjon (per søknad)2

kr 2000,-

Proxy-voting ved generalforsamlinger2

kr 2000,-

Fotnoter:

1: Beregnes av gjennomsnittlig verdi gjennom året og vil bli belastet uavhengig av når på året VPU-konto (utenlandske verdipapirer) blir åpnet.

2: Ekstra kostnader kan tilkomme

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB