Gå til hovedinnholdTil DNB.no

Oppdag din økonomiske personlighet

Personligheten påvirker ikke bare sosiale relasjoner, men også forholdet ditt til penger. Lær å kjenne styrkene og svakhetene dine – og ta styring.

– Folk har en grunnleggende personlighet, og i likhet med det meste annet påvirker det selvfølgelig hvordan man håndterer økonomi, sier klinisk psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren.

Ulike råd for ulike personligheter

Din økonomi er unik, og de økonomiske rådene du får, bør derfor tilpasses deg og ditt liv. En fin start er å ta testen «Finn ditt økonomiske DNA». I testen svarer du på spørsmål både om din økonomi og din personlighet. Lindgren har lang erfaring med personlighetstester, blant annet fra programmer som «Sånn er du» på NRK P2 og «Det er lov å være blid med Else» på TV2. Han har bidratt til å tilrettelegge testens spørsmål og svar om personlighet. Disse bygger på den internasjonalt anerkjente «Femfaktormodellen» for personlighetstrekk, også kjent som «Big 5». Denne baserer seg på en psykologisk teori om at individers personlighet kan både forstås og beskrives ved å undersøke fem overordnete personlighetstrekk, eller egenskaper som får en til å handle på en viss måte over tid. Kort sagt: hvordan du i de fleste situasjoner kan antas å oppføre deg.

– Når man snakker om personlighet fra et psykologisk ståsted, så er ikke dette noe du kan endre. Men du kan endre hvordan du bruker personligheten din, sier Lindgren.

– Det samme ser man med måten man forholder seg til sparing, investering, risiko, trygghet og så videre.

Finn ditt økonomiske DNA – ta testen her

Ryddig eller rotete?

Noen av oss har kommet inn i et arbeidsliv i vekst. Andre har kanskje landet drømmejobben ved å være på rett sted til rett tid, eller hatt et godt utgangspunkt med midler fra foreldre og gode vaner innprentet fra barndommen. Men selv om mye handler om flaks, er det store forskjeller i hvordan vi som individer spiller ut kortene vi har fått på hånden.

– Planmessighet og IQ er de to faktorene som har mest å si. Hvis du scorer høyt på intelligenstester og er en ryddig person, har du ganske gode forutsetninger for å i det minste ha en stabil og trygg økonomi, sier Lindgren.

Når han snakker om planmessighet, viser Lindgren til en av de fem personlighetsfaktorene som undersøkes i personlighetsdelen av Ditt økonomiske DNA-testen.

Planmessighet handler om egenskaper som punktlighet, evne til å planlegge og forutsigbarhet.

– Man har alltid snakket om ryddige og rotete mennesker. Det er ikke noe nytt at vi varierer der. Men det som er nytt i forskningen, er at dette er en stor del av personligheten – og at det er relativt enkelt å måle, sier forklarer han.

I tillegg til personlighetstrekkene våre er også vanene vi har med hjemmefra med på å påvirke hvordan vi håndterer penger.

– Hvis du ikke har et spesielt «ryddig» DNA, og heller ikke har vokst opp i en ryddig kultur, kan det i noen tilfeller bli en sirkel som må brytes. Det å score lavt på planmessighet betyr ikke at du er dømt til å være rotete, men det betyr at du må anstrenge deg litt ekstra, sier Lindgren.

Små seiere – varig endring

– De sier at det tar tre uker å etablere en ny vane. Det kan være litt av en jobb å få til det. Tenk bare på hvor vanskelig det er å slanke seg, sier han.

I en verden som legger opp til stort forbruk, kan det være utfordrende å utøve selvkontroll – men ikke umulig.

– Jeg liker ikke å moralisere. Det å ta seg sammen er vanskelig. Hvis man har en tilbøyelighet til å være impulsiv og handle med kredittkort, for eksempel, er den beste medisinen å skaffe seg en venn man kan diskutere økonomi med, sier Lindgren.

Sosiale forpliktelser er nemlig et av de sterkeste virkemidlene i verktøykassa, mener psykologen.

– Å bryte et løfte mot seg selv er ikke så vanskelig. Å bryte et løfte mot noen andre er mye vanskeligere.

Og da gjelder det å ha mennesker rundt seg som påvirker deg i riktig retning. Miljøet du er en del av er med på å bestemme adferden din. Og miljø er ikke bare sosiale relasjoner, det handler også om hvor tilgjengelige fristelsene er. Å legge vekk kredittkortet er en god start.

Det viktigste for å lykkes med endring er å legge til rette for den gode følelsen man får av å oppnå små, men viktige seiere i hverdagen. Det er nemlig slik man gradvis bygger varig positiv endring.

– Målene man setter seg, skal være realistiske og oppnåelige. Så store at de må tas seriøst, men så små at de kan oppnås, sier Lindgren.

Personlighetstesten Big 5

  • «Big 5» er et rammeverk for personlighetstesting. Testen måler deg basert på fem faktorer: ekstraversjon, nevrotisisme, åpenhet for erfaringer, planmessighet og medmenneskelighet.
  • Hver av de fem faktorene er en personlighetsdimensjon, og sier følgelig noe om hvordan du er som menneske.
  • Big 5 er ikke en nøkkel til all menneskelig atferd, men personlighetstester av denne typen kan si noe om hvordan du sannsynligvis vil reagere og oppføre deg i situasjoner over tid.
  • Testen sier noe om hvordan du sannsynligvis oppfører deg, men ikke hvorfor.
  • Psykologer mener at testen først og fremst utdyper personligheten din – du kan blant annet bli mer klar over hva du bør holde fokus på, hva du bør forvente av andre og hva du trives med.

Kilde: «Hvem er du? Hvordan forstå deg selv og andre», Rolf Marvin Bøe Lindgren og Petter Schjerven (Vigmostad & Bjørke, 2020)

Det å score lavt på planmessighet betyr ikke at du er dømt til å være rotete, men det betyr at du må anstrenge deg litt ekstra.

Psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren

Finn ditt økonomiske DNA

Vet du ikke hva du trenger hjelp til?

La oss snakke sammen!

Kontakt rådgiver

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

Sosiale medier

FacebookYouTube

© DNB

English