• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Flytte sammen

Råd og tips til dere som skal flytte sammen.

Samboerskap

Det å bli samboere markerer begynnelsen på et nytt kapittel. Når to adresser blir til én, er det viktig å være klar over at samboerskap ikke er lovmessig regulert på samme måte som ekteskap. Derfor bør dere etablere en samboeravtale når dere flytter sammen, slik at dere har full kontroll på hvem som eier hva. Uten en samboeravtale, kan en avslutning på forholdet føre til en usikker økonomisk situasjon for begge parter.

DNB Ung Skikk og Bank

Samboeravtale: Opprett en samboerkontrakt

Alle samboere bør ha en samboerkontrakt – uavhengig av om dere leier eller eier sammen.

En samboerkontrakt beskriver hvordan dere skal ordne økonomien mellom dere, og hvordan dere kan få et ryddig oppgjør dersom dere skulle gått fra hverandre. Samboerkontrakten sikrer dermed en rettferdig fordeling ved brudd.

Det er lurt å skrive kontrakt tidlig i forholdet, når det er enkelt å gjennomføre på fredelig vis.

I en samboerkontrakt er det viktig å ha med elementer som eiendelsfordeling av bolig og annen eiendom, hvordan verdiøkning og påkostninger som oppussing er håndtert, og hva som skjer med verdifulle gjenstander, arv og interiør.

Tips til samboerkontrakten

  • Oppdater kontrakten jevnlig etter hvert som dere gjør nye økonomiske investeringer, spesielt ved kjøp av ny bolig eller andre betydningsfulle eiendeler.
  • Lag og signér minst tre kopier av kontrakten. For ekstra sikkerhet, oppbevar én av kopiene hos en tredjepart.
  • Hvis dere ikke har felles barn og ønsker å gi fordeler til samboeren ved et eventuell dødsfall, bør dere utarbeide et testament i tillegg til samboerkontrakten.

I samarbeid med Ally Advokater, kan DNB tilby programkunder hjelp til å sette opp samboeravtale, testament og andre aktuelle kontrakter.

Opprett en samboeravtale
Signering av kontrakt

Samboerskap eller ekteskap?

Det er ikke mye som skiller det å være gift fra det å være samboere, men det finnes noen ganske store juridiske og økonomiske forskjeller.

Når du er gift, deles vanligvis alt du og partneren din har opparbeidet dere i løpet av ekteskapet, såkalt felleseie. Dette inkluderer eiendeler, penger og annen formue som er blitt anskaffet mens dere var gift. For eksempel vil verdien av en bolig kjøpt under ekteskapet vanligvis være en del av det som deles ved en eventuell separasjon.

Hvis dere kun er samboere, er reglene litt annerledes. Da er man to selvstendige økonomiske individer. Verdiene du tar med deg inn og verdiene du skaffer i samboerskapet kan du ta med deg ut. Altså penger du sparer og bruker er dine. Det betyr at ved et eventuelt brudd mellom deg og din partner, er det viktig å ha en avtale i orden for at begge skal sikres økonomisk.

Et eksempel på det, er om den ene i forholdet betaler dagligdagse ting som mat, klær og gaver, mens den andre står for større investeringer i bolig, vil dere risikere at kun den ene sitter igjen med faktiske verdier etter et brudd, om dere ikke har en samboerkontrakt.

Det er viktig å være klar over disse forskjellene, og noen ganger kan det være fornuftig å få juridisk rådgivning for å forstå hva som gjelder i din spesifikke situasjon.

Par klemmer

Felles økonomi

Mange par lever i forskjellige verdener når det kommer til penger og pengebruk. Slutt med det. Opprett heller felles kontoer til felles utgifter og sparing.

Felles brukskonto

Når dere bestemmer dere for å flytte inn sammen, kan dere opprette en felles konto til faste husholdningsutgifter, som for eksempel mat, regninger, boutgifter, gaver og annet.

Bestill gjerne et ekstra bankkort tilknyttet kontoen, slik at dere har hvert deres kort å handle med.

Felleskonto med to bankkort

Felles sparing

Det er smart å ha felles sparemål i en felles sparekonto. For eksempel til ferier, oppussing av boligen eller som bufferkonto som gir økonomisk trygghet. Å ha denne kontoen som en separat del av budsjettet gir en klar oversikt og kan være svært nyttig.

Opprett felles sparekonto

Slik fordeler dere den felles økonomien

Hvis dere har ulik inntekt bør det dere bruker og sparer felles gjøres i forhold til hver enkelts inntekt. Det gir en mer rettferdig fordeling og muliggjør at begge to har penger til overs hver måned, til eget bruk, sparing eller investeringer.

En måte å gjøre det på er å ta utgangspunkt i det dere får utbetalt i måneden. Legg deretter sammen begge inntektene, og finn ut hvor stor prosentandel hver deres inntekt er av den totale summe Denne prosenten kan brukes når dere regner på hvor mye hver enkelt skal betale av felles utgifter og sparing.

Fordeling av eierandel ved boligkjøp

Når samboere går sammen om å kjøpe bolig, varierer ofte deres økonomiske situasjon. Eierandelen hver enkelt investerer, avhenger av tilgjengelig egenkapital og betalingsevne.

For samboere som vurderer å kjøpe en bolig sammen, kan ulik egenkapital være et vanlig scenario. Det finnes flere måter å håndtere dette på:

  • Valg av ulik eierandel i boligen bør reflektere lik gjeldsandel. Unngå fellen med å betale halvparten av lånet når egenkapitalen ikke tilsvarer den tinglyste eierandelen. Et godt tips er å inkludere eierfordelingen i samboeravtalen.
  • Opprett et privat lån mellom partene, sikret med pant i boligen. Dette krever en formell låneavtale og inngår i samboeravtalen. Fastsett renter og beløp på forhånd for enten løpende tilbakebetaling eller ved eventuelt salg eller brudd.
  • Et alternativ enkelte velger å eie like andeler, men avtaler at den med større egenkapital skal få sitt innskudd dekket før overskuddet fordeles ved et salg.
  • I tillegg til samboeravtalen er det avgjørende å utarbeide et testament. Samboeravtalen gjelder kun i live, mens testamentet regulerer forholdene ved død. Ifølge loven har kun samboere som har eller venter felles barn arverettigheter.

Er dere usikre på hvor mye dere kan låne til boligkjøp? Test din låneevne for å få en oversikt over hva dere kan låne. For en eksakt vurdering av lånebeløpet anbefaler vi å søke om et finansieringsbevis.

Par med husnøkler som flytter inn

Når den ene eier bolig og den andre flytter inn

Om dere planlegger å flytte sammen, men kun én av dere eier boligen og har et boliglån, er det lurt at den andre parten gradvis kjøper seg inn. Dette sikrer en rettferdig fordeling av eventuell økning i boligens verdi, samtidig som eierandelen blir offisielt tinglyst.

Har samboer ikke økonomi til å kjøpe seg inn, kan dette løses ved å bidra med leie tilsvarende halvparten av boliglånsrenten, i tillegg til å dekke kostnader til mat og strøm.

En samboeravtale gir klarhet rundt eierskap ved et mulig brudd, og regulerer fordelingen av felles oppsparte midler mellom dere. Som programkunde i DNB kan du få hjelp til å opprette en samboeravtale.

Boligblokker

Vurder livsforsikring når dere eier bolig sammen

Livsforsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte, og kan bidra til økonomisk sikkerhet, eksempelvis til betjening av et boliglån.

Livsforsikring

Kjøpe bolig sammen med en venn

Å kjøpe bolig sammen med en venn kan være en god løsning for de som sliter med høye boligpriser. Men det er viktig å være oppmerksom på en rekke ting før man tar dette skrittet. Dette bør du tenke over når du skal dele bolig med en venn.

Kamerater sitter i sofa

Ha en tydelig exit-strategi

Det viktigste når man eier sammen med en venn eller familiemedlem er å ha en klar plan for hva som skjer hvis en av dere ønsker å flytte ut. Det er vanlig at livssituasjoner endrer seg, som for eksempel ønsket om å flytte sammen med en partner eller at det oppstår endringer i jobb. En skriftlig avtale som regulerer utgifter, inntekter ved salg og tidsfrister for å melde flytting er viktig. Det kan også være nyttig å ha avtalt hvordan den ene kan kjøpe ut den andre hvis situasjonen endres.

Dele på utgifter

Det enkleste er å splitte boliglånet og dele alle utgifter. Da vil dere i prinsippet ha hver deres økonomi. Det er ikke gitt at begge parter får samme lån eller har like mye i egenkapital. Hvis man skal ha ulike andeler på lånet er det viktig at eierandelen - og dermed også utgifter knyttet til for eksempel låneavdrag og eventuelle inntekter ved salg – følger den andelen man betaler inn.

Avklar på forhånd

Å være medeier av en bolig kan føre til uventede kostnader eller uforutsette situasjoner. Det er avgjørende å avklare hvordan dere vil fordele kostnader knyttet til skader, oppussing eller uforutsette utgifter. Diskuter også hva som skjer hvis en av dere mister jobben, blir syk eller ikke klarer å dekke sine utgifter.

Vurder eie kontra leie

Å eie en bolig er ikke alltid den beste løsningen. Det er viktig å vurdere hvor lenge du planlegger å bo på stedet, samt andre forhold før du bestemmer deg for å kjøpe istedenfor å leie.

Barn og samboerskap

Når det gjelder barn og samboerskap, er det viktig å være oppmerksom på enkelte juridiske aspekter.

Det er foreldrene som har hovedansvaret for forsørgelsen av sine egne barn.

Det er mulig å inkludere avtaler om barnefordeling og samvær med felles barn i en samboeravtale. Vær likevel oppmerksom på at dette ikke er juridisk bindene ved et brudd, da det skal gjøres en egen vurdering av barnas beste slik situasjonen er på det gitte tidspunktet om dere velger å flytte fra hverandre.

Samboere med felles barn har en viss arverett etter hverandre. De har også muligheten til å beholde felles bolig uten å måtte fordele arven umiddelbart.

Far og sønn

Arv som samboer

Ingen resultater på denne kombinasjonen

Felles barn

Samboere har færre arverettigheter enn ektefeller. For å sikre arverettigheter, kan det være nødvendig å opprette et testament.

I tilfeller hvor to samboere har felles barn, vil barnet ha arverett til sin del av arven. Den gjenlevende samboeren har arverett begrenset til opptil fire ganger grunnbeløpet (4 G), og kan velge mellom å arve denne summen eller å sitte i uskiftet bo med felles bolig. Det er viktig å velge én av disse alternativene. Utover dette vil samboeren ikke arve noe, med mindre det foreligger et skriftlig testamente som endrer fordelingen.

Uten felles barn

Samboere har færre arverettigheter enn ektefeller. For å sikre arverettigheter, kan det være nødvendig å opprette et testament.

Dersom den avdøde samboeren har barn fra tidligere forhold, vil hvert særskilte barn arve sin del av arven, mens den gjenværende arven vil gå til annen familie. Samboeren vil ikke arve noe med mindre det foreligger et skriftlig testamente som endrer arvefordelingen.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB