• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte
 • Hjem
 • Forbilder
 • Investering
 • Akademiet
 • Rådgivning
 • Gründer
 • Tester
 • Arrangementer
 • Faktaoversikt
Huninvesterer barn som løper

Formue

Hva er formue og hvordan bør du forvalte den?

Norske menn har 1216 milliarder mer i bruttoformue enn kvinner

Omtrent like mange menn og kvinner i Norge har bruttoformue, og volumet på bruttoformuen i 2017 var 5284 milliarder. Når det kommer til fordeling av denne, eier menn 3 250 milliarder, mens kvinner eier 2 034 milliarder. Det er altså en forskjell på 1 216 milliarder i bruttoformue mellom kvinner og menn, og dette er omtrent like mye som inntektene i statsbudsjettet i 2018. Kilde: SSB/Menon Economics

38%

62%

Det tilsvarer en fordeling på 38 % favør kvinner og 62 % favør menn.

Huninvesterer

Hva er formue?

Formue er den økonomiske verdien av alt du eier, for eksempel hus, hytte og penger. Når ikke gjelden dine er medregnet kalles det bruttoformue. Etter fratrekk av gjelden din heter det nettoformue og er det beløpet det beregnes formueskatt av.

Formue og kapitalgapet

I Norge har over 4 millioner personer skattemessig bruttoformue på totalt 5 284 milliarder. Til tross for at det er like mange kvinner og menn som har bruttoformue i Norge, hadde menn 1 216 milliarder kroner mer i bruttoformue enn kvinner i 2017. Det er nesten like mye som et norsk statsbudsjett. Gapet i bruttoformue utgjør 588 067 kr for hver mann over 18 år.

Huninvesterer

Hva kan du gjøre med det?

Formue er de verdiene vi skaffer oss gjennom hele livet. Vi kjøper eller bygger en bolig, kanskje også en hytte, eller setter av faste beløp til sparing i fond og pensjon. For de fleste av oss er boligen vår den viktigste og største eiendelen vi har. Og selv om skjevheten i eierandel knyttet til nye boligkjøp nesten er utlignet i 2019, viser ligningsverdiene for 2017 at menn eier om lag 1 155 milliarder i bolig, mens kvinner eier 955 milliarder. Kvinners verdier i bolig er dermed 83 prosent av menns verdier. Vet du hvordan verdiene er fordelt hjemme hos deg?

Hvorfor skal du bry deg om dette?

Jevnt fordelt formue er en viktig faktor for økonomisk likestilling mellom kjønnene. Men selv om kjønnsforskjellene i bruttoformue er svært stor, må den også ses i sammenheng med gjeld. I 2017 hadde menn over 1000 milliarder kroner mer i gjeld enn kvinner. I 2017 hadde menn derfor om lag 1 032 milliarder i nettoformue (bruttoformue minus gjeld), mens kvinner hadde 898 milliarder. Norske menn hadde altså 134 milliarder kroner mer i nettoformue enn kvinner. Eller 65 389 kr for hver mann over 18 år.

huninvesterer portrett

Hva er aksjer?

Lær om aksjer

Prøv #huninvesterer-akademiet

Lær masse nyttig
huninvesterer portrett

Hva er kapitalgapet?

Lær om kapitalgapet

*Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Kilde til tall og definisjoner: Statistisk Sentralbyrå (SSB) og tall fra DNB.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB