• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte
 • Hjem
 • Forbilder
 • Investering
 • Akademiet
 • Rådgivning
 • Gründer
 • Tester
 • Arrangementer
 • Faktaoversikt

Investering fra A til Å

en oversikt over begrepet knyttet til sparing og investering

Investeringsordboken

A for Aksje

En aksje er en eierandel i et selskap. Eier du en aksje, eier du en del av selskapet. Et aksjefond er en samling av flere aksjer som en proff har plukket ut for deg. Sparer du i aksjefond eier du altså en liten bit av mange forskjellige selskaper. På den måten spres risikoen. Fondets verdi blir gjennomsnittet av alle aksjene som er i det.

A for Aksjesparekonto

Innenfor en Aksjesparekonto (ASK) kan du samle all din sparing i aksjer og aksjefond. Med ASK har du frihet til å ta ut det du har satt inn på kontoen uten å betale skatt. I tillegg kan du kjøpe og selge aksjefond og aksjer skattefritt – skatt betaler du først når du tar ut mer fra ASK enn du har investert.

A for Avkastning

Hvis du selger noe for mer enn det du kjøpte det for, så får du en avkastning. F. eks. kjøper du en aksje for 10 kroner og selger den for 20 kroner får du en avkastning på 10 kroner.* Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap

#huninvesterer kvinner i en trapp

Fremtidens kvinner trenger flere forbilder

Bli et forbilde

H for Hun må spare

Kvinner tjener litt mindre, men investerer mye mindre enn menn. Derfor går de glipp av store kapitalinntekter. I 2018 fikk menn 53 milliarder mer i kapitalinntekter enn kvinner. Hvis vi skal utligne denne skjevheten, må kvinner rett og slett investere mer. Heldigvis trenger man ikke å være rik for å investere i fond. Minsteprisen er som regel 100 kr.

I for Indeksfond

Et indeksfond investerer i et visst utvalg aksjer. Indeksfond er enkelt å forholde seg til. Det er fordi Indeksfond følger utviklingen av en markedsindeks. Går markedet bra, går fondet bra. Har du f.eks. tro på at en bransje som teknologi eller Norge som land går bra, kan du investere i et fond som følger disse indeksene.

I for Investor

En investor kan være en person eller et firma som gjør en investering. Innen finansverdenen brukes begrepet om personer eller selskaper som på fast basis handler i aksjer og andre verdipapirer. Begrepet kan også brukes om parter som handler i fast eiendom, valuta, varer eller andre aktiva. Begrepet forutsetter at parten handler i disse verdiene i håp om å oppnå profitt.

#huninvesterer-akademiet gruppebilde av jenter

Kom i gang med sparing og investering

Lær om sparing og investering

R for Risiko

Mange tenker på risiko som noe farlig, noe du kan tape på. Når det gjelder investeringer brukes risiko for å beskrive at du kan forvente at verdien går opp og ned. Jo større svingninger i verdien, jo høyere risiko. Når prisen på en aksje eller en fondsandel går ned i en periode, får du en kjøpsmulighet. Sparer du et fast beløp hver måned vil du få flere aksjer for pengene dine i disse periodene. Dette er aksjer du senere vil tjene på dersom prisene svinger opp igjen. Historisk sett har det vært lønnsomt å spare langsiktig i fond. Høy avkastning er premien du får for å holde ut risikoen.

S for Skatt

I Norge må vi skatte av inntektene våre, og det samme gjelder penger du har tjent på fondsandelene dine. Selger du fondsandelene dine, må du skatte av den eventuelle gevinsten. Dette kalles kapitalskatt. Men skulle du være så uheldig at fondsandelene dine har sunket i verdi, så får du faktisk skattefradrag på deler av tapet.

T for Tja

Er du usikker på hvilket fond du skal velge? Det kan være vanskelig å vite hva som er riktig for deg, men vi har mange verktøy til å hjelpe deg med å ta riktig avgjørelse. En god start kan være å sjekke ut nøkkelinformasjonen og den årlige avkastingen til de ulike fondene. Skulle du fremdeles være i tvil etter å ha sjekket dette på nettsidene våre, har vi heldigvis mange som har lyst til å hjelpe deg til å fjerne T-en fra Tja.

huninvesterer portrett

Ha investvett når du investerer.

Se våre 10 råd

Start på Akademiet

Prøv deg på 10 moduler
huninvesterer portrett

Hva er kapitalgapet?

Lær om kapitalgapet

*Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB