• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte
 • Hjem
 • Forbilder
 • Investering
 • Akademiet
 • Rådgivning
 • Gründer
 • Tester
 • Arrangementer
 • Faktaoversikt
Skog

Fra gull til grønne skoger

Dette bør du vite for å la både etikk og lommebok gå i pluss.

Mange av oss er opptatt av å ta valg som bidrar til en mer bærekraftig verden. En undersøkelse fra Opinion i 2020 viser at 8 av 10 nordmenn ønsker å bidra til at verden når FNs bærekraftsmål. Likevel er mange er usikre på hva bærekraft innebærer i praksis – og spesielt når det kommer til sparing og investering.

Kvinner + bærekraft = sant?

Trenden er at stadig flere ønsker å investere i bærekraftige aksjer og fond, både i Norge og internasjonalt. I en undersøkelse fra juni 2021 svarer 27 % av norske menn at de har valgt fond ut fra bærekraftskriterier, mot 23 % kvinner. Interessen for bærekraftige investeringer er dermed ennå noe høyere blant menn, men avstanden mellom kvinner og menn er mindre innen denne sektoren enn andre.

Hva er et bærekraftig fond?

Bærekraftige fond har det til felles at de investerer i selskaper som for eksempel er fossilfrie, aktivt kutter selskaper i olje- og gassbransjen fra porteføljen, eller produserer ren energi. Kort og godt selskaper som i størst mulig grad lever opp til FNs bærekraftsmål.

Når disse målene skal omsettes til virkelighet for verdens selskaper, snakker vi gjerne om ESG. Det er en engelsk forkortelse. «E» står for «Environment», «S» for «Sustainable» og «G» for «Governance». ESG er et sett med indikatorer på hvordan selskap håndterer klima og miljø, bærekraft og etikk i praksis.

Med ESG får forvaltere et verktøy for å vurdere om et selskaps produkter og tjenester faktisk bidrar til nå bærekraftsmålene – og hvilke selskap som fortjener en plass i fondets portefølje. Men ikke minst er det gull verdt for deg som investor, siden det lar deg titte de ulike fondene i kortene ved å se detaljert hvordan det investerer. Hvordan du gjør det ser du lenger ned i saken.

Spareavtaler i fond

Lyst til å starte med fondssparing?

Fond med terningkast 6

Er bærekraftige aksjer og fond en «boble»?

Det er spesielt tre gode grunner til at bærekraftige investeringer ikke er en kortvarig trend, men en utvikling som er kommet for å bli. Verden er i startgropen på det grønne skiftet og de neste årene vil kreve en enorm teknologisk omstilling. Motorveien fra fossil energi med CO2-utslipp til rene, fornybare energikilder som vindkraft, vannkraft og solkraft bygges nå ut i høyt tempo. I mars 2021 strammet EU inn kravene til dokumentasjon av bærekraft, slik at det blir vanskeligere for selskaper å «grønnvaske» seg og mer attraktivt å ta reelle klima- og miljøgrep. Klima- og miljøbevisstheten i befolkningen gir også en økende forbrukermakt. Stadig flere vil ønske å investere i en bærekraftig fremtid, også med lommeboken.

Er det dyrt å investere grønt?

Å investere i bærekraftige fond er generelt ikke mer kostbare enn andre fond. Men ulike fond kan ha ulike forvaltningskostnader. Disse bør du sjekke før du velger fondet som passer for deg.

Hvordan velger jeg riktig fond?

Ønsker du å vite sikkert at investeringene dine bidrar til en mer bærekraftig verden? Ved å klikke deg inn på et fonds bærekraftprofil eller «faktaark» på tilbyderens nettsider, kan du se hvilke selskaper fondet investerer i, total ESG-score og hvilke konkrete ESG-mål det støtter. Du kan også se om fondet aktivt velger bort virksomhet som våpenproduksjon, tobakk, kull, oljeutvinning fra oljesand eller fossile drivstoff.

Last ned spare-appen

Husk også at du i Spare-appen kan huke av om du ønsker å se på etiske fond!

For deg som vil gå litt mer i dybden og se hvordan de fleste av verdens bærekraftige fond rangeres, kan du besøke nettsidene til analyseselskapet Morningstar, under fanen «Sustainable Investing». Svanemerket har også merkeordninger hvor fond rangeres etter grad av bærekraft og etikk.

Kilder: VFF.no (Kvinner og bærekraft), rapporten «Scan Her Wealth» fra Kantar Sifo høst 2020/Formue.no (Kvinner og bærekraft)d

Huninvesterer AnnHelen

Investerer til barnas fremtid

Les historien

Få full oversikt over dine investeringer i Spare

Last ned appen
GraceBullen

Bryting, økonomi og investering

Les historien

*Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB