• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Bærekraft i egen virksomhet

DNB forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø gjennom konkrete mål og tiltak for hvordan vi driver og forvalter daglig drift, som kontorbygg, transport og innkjøp.

Tengboms-Reception Regeringsgatan

DNBs bærekraftige inspirasjonskilder

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, og er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og begrense klimaendringer innen 2030. Planen består av 17 mål, som igjen er inndelt i flere delmål som adresserer de viktigste områdene som må håndteres på en god måte for å oppnå de overordnede målene.

For oss i DNB er bærekraftsmålene en inspirasjonskilde for å arbeide med bærekraft i egen virksomhet. Internt har vi identifisert en rekke områder hvor vi mener at vi kan bidra til bærekraftig utvikling.

Som en del av det interne bærekraftsarbeidet ble DNB sertifisert etter miljøledelsessystemet ISO 14001:2015 i 2014. Sertifiseringen innebærer at DNB har et system for å minimere negativ miljøpåvirkning på en strukturert og systematisk måte, og krever at vi jobber kontinuerlig med å forbedre miljøprestasjonene.

Vi slutter oss til Parisavtalens ambisjoner, og jobber aktivt med målet om å være en netto nullutslippsbank i 2050, både i utlåns- og investeringsporteføljen, men også i egen drift. Våre utslipp fra drift kommer blant annet fra energibruk i bygg, ansattreiser og avfallshåndtering.

Kompensasjon for egne utslipp

Som medlem av RE100 har DNB forpliktet seg til at hele vårt elektrisitetsforbruk skal stamme fra fornybare energikilder.

Dette garanterer DNB gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier. Vi kjøper også klimakvoter for alle direkte – og noen av de indirekte – utslippene fra egen drift.

DNB-bygget Bjørvika

Energieffektive bygg

DNB har hatt fokus på reduksjon av energiforbruk i eiendomsdriften over flere år. For å redusere energiforbruket har DNB opprettet et energioppfølgingssystem for overvåkning av forbruket.

Vi har dedikerte personer som følger opp byggene og gjennomfører energireduserende tiltak. Arbeidet er kontinuerlig, og vi utarbeider årlige handlingsplaner for prioritering av tiltak.

Oppfølgingen av energiforbruket har ført til over 20 prosent nedgang i energiforbruket per kvadratmeter over tid.

Resirkulering

I DNBs lokaler er det miljøstasjoner med flere enheter for sortering av avfall. Vi jobber aktivt med å legge til rette for å kaste minst mulig avfall og kildesortere mest mulig for resirkulering.

DNB har over tid jobbet sammen med Norsk Gjenvinning for å optimalisere avfallshåndteringen og gjennomføre tiltak for økt kildesortering og økt fyllingsgrad på avfallsdunker. Dette medfører igjen redusert transportbehov.

På jobbreise flyplass

Reisevirksomhet

Reisevirksomhet kan være en betydelig kilde til utslipp, og er et område vi mener det er viktig å arbeide med.

Vi har over flere år arbeidet med å redusere flyreiser. Under pandemien ble reisevirksomhet med fly redusert betraktelig og erstattet med elektroniske møter. Vi lærte at dette ofte er fullgode alternativer til fysiske møter, og vi ønsker derfor å fortsette å jobbe med å endre reisevanene også på lang sikt.

Dette gjør vi gjennom våre retningslinjer for reising. Alle ansatte skal alltid vurdere om reisen kan erstattes av alternative kommunikasjonsmidler. Ansatte skal også alltid foretrekke kollektivtransport der det er hensiktsmessig.

Vi har også tilrettelagt for sykling til jobb med sykkelparkering for ansatte.

Reduksjon av matsvinn og klimagassutslipp

DNB jobber sammen med Sodexo for å redusere matsvinn i kantinen, og har satt måltall for matsvinn per gjest i kantinene i Bjørvika og Solheimsviken. For å jobbe målrettet med dette er det utviklet et digitalt registreringssystem som gir oversikt over det daglige matsvinnet. Kantinen tilbyr også overskuddsmat for å redusere matsvinnet.

I kantinene i Bjørvika og Solheimsviken klimaberegnes lunsjrettene for å gi gjester mulighet til å velge mer bærekraftig. Klimaavtrykket per lunsjmeny er merket på menyen.

DNB har også et samarbeid med Aion og Sodexo i Bjørvika om å gjøre plastavfall fra kjøkkenet om til bokser for mat som kan brukes til for eksempel overskuddsmat.

Robot på varelager

Innkjøp

Vi jobber systematisk for å redusere bærekraftsrisiko relatert til våre innkjøp.

Årlig kjøper vi inn varer og tjenester fra leverandører for ca. ti milliarder kroner, og det er derfor viktig at vi følger opp og stiller krav til våre leverandører med hensyn til samfunnsansvar.

I henhold til våre etiske retningslinjer for forretningspartnereskal våre leverandører blant annet kartlegge og håndtere vesentlig miljøpåvirkning. I tillegg skal de søke etter løsninger som forbedrer energieffektivitet og minimiserer energiforbruk og klimarelaterte utslipp.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB