• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Bærekraft i DNB

Mål og ambisjoner

Bærekraftig finans

Rapporter og virksomhetsstyring

Bærekraft i egen virksomhet

Ansvarlige investeringer

Bærekraftig finansiering

«Vi har et mål om å bli en bank med netto nullutslipp innen 2050 – både i utlåns- og investeringsporteføljene våre og egen drift.»

Kjerstin R. Braathen

konsernsjef i DNB

Vår bærekraftstrategi

DNB har som Norges største finanskonsern betydelig påvirkningskraft på den bærekraftige omstillingen av Norge og internasjonalt. Vi hever ambisjonsnivået og lanserer en revitalisert bærekraftig strategi for konsernet.

Vår bærekraftige strategi (PDF)

Våre mål og ambisjoner

Mangfold og inkludering

DNB er en pådriver for mangfold og inkludering.

Bærekraftig omstilling

DNB finansierer klimaomstillingen og er en pådriver for bærekraftig verdiskaping.

Økonomisk kriminalitet

DNB bekjemper økonomisk kriminalitet og bidrar til en trygg digital økonomi.

Les mer om våre mål og ambisjoner

Lurer du på noe om vårt samfunnsansvar?

  • Kontakt Samfunn og Bærekraft i DNB

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB