Mann-smiler

DNB kjøper årlig inn varer og tjenester fra leverandører for ca. 10 milliarder kroner.

Våre innkjøp fordeler seg på følgende hovedområder:

  • IT
  • Eiendom, bemanning og kontorutstyr
  • Markedsføring og konsulenttjenester

DNB som innkjøper:

Våre anskaffelser skal gjennomføres på en transparent måte og i henhold til konsernets etiske standarder, slik at alle potensielle leverandører håndteres rettferdig og likt og i henhold til konsernretningslinjer for anskaffelser i DNB.

DNBs etiske retningslinjer for forretningspartnere oppsummerer hvilke krav og forventninger vi har til konsernets leverandører med hensyn til samfunnsansvar. Via dialog, samfunnsansvar analyser (utført av EcoVadis) og leverandør revisjoner jobber vi for å redusere risiko og bidra til god praksis i bankens leverandørkjede.

Praktisk informasjon:

• DNBs leverandører mottar bestillinger via DNB Bestillingsportal (Visma Proceedo)
• DNBs norske leverandører skal levere elektronisk faktura for sine varer og tjenester
• Norske leverandører (produsent eller importør) som benytter emballasje skal fremlegge medlemsbevis i Grønt Punkt Norge eller annet returselskap godkjent av Miljødirektoratet

Nyttige lenker

Samfunnsansvar
Prinsipper for anskaffelser (.pdf)
Krav til eFaktura (.pdf)
DNBs etiske retningslinjer for forretningspartnere (.pdf)
Grønt Punkt Norge (ekstern side)

Kontakt oss

» DNBs varslingskanal for leverandører