Vårt samfunnsansvar

  • skogSamfunnsansvarSlik jobber vi for langsiktig verdiskaping for våre kunder og samfunnet
mangfold

Vi skal være en pådriver for likestilling og mangfold

Vi bidrar med lån og investering for bærekraftig vekst

okonomisktrygghet

Vi bekjemper økonomisk kriminalitet og bidrar til en trygg digital økonomi

Vi hjelper kundene å mestre egen økonomi

 

Arbeidet mot hvitvasking høyt på agendaen i DNB

personer jobber ved PC
DNB bruker store ressurser på å hindre hvitvasking. Banken etablerte en egen handlingsplan for arbeidet i 2015, og en rekke store prosjekter er gjennomført. Nye trusler og reguleringer gjør dette til et kontinuerlig arbeid.

Rapporter og resultater

rapport ipad
Her finner du våre rapporter, retningslinjer og nyttige fakta.» Se alle våre rapporter og resultater (Bærekraftsbiblioteket)

Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

Symboler med FNs bærekraftsmål
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

» Les mer om vårt arbeid med FNs bærekraftsmål
 

Slik jobber vi med startups

Mann med Ipad
Vi ønsker å bidra til vekst og verdiskaping i Norge og næringslivet. Skal vi klare å skape flere suksessrike oppstartsbedrifter, må vi og andre samfunnsaktører spille på lag.

Slik jobber vi med leverandører

ung mann sjekker telefon
I DNB er vi opptatt av langsiktig verdiskaping og ønsker å bidra positivt til samfunnet. Vi vil samarbeide med leverandører som deler disse verdiene.

» Les mer om oppfølgning av leverandører
 

Samarbeid med våre interessenter

to menn
Vi er opptatt av å kommunisere åpent og aktivt med våre relevante interessenter. Disse kan være alt fra kunder, investorer, myndigheter, leverandører, våre ansatte, organisasjoner eller andre relevante i samfunnet.

» Les mer om våre samarbeid

Menneskerettigheter

blader i sollys
We have an opportunity to influence human rights through our own business as a buyer and employer and through the activities of other players such as investors and lenders.
Vi har en mulighet til å påvirke menneskerettigheter gjennom egen virksomhet som innkjøper, arbeidsgiver og gjennom andre aktørers virksomhet, som for eksempel investor og lånegiver.


» Les mer om DNB og menneskerettigheter
 

Vår miljøprofil

fjell og fjord
DNB forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø gjennom konkrete mål og tiltak, både for hvordan vi driver og forvalter daglig drift, som kontorbygg, transport og innkjøp.


» Les mer om vår miljøprofil

Lurer du på noe om vårt samfunnsansvar?

Har du spørsmål eller innspill, hører vi gjerne fra deg.

» Kontaktinformasjon