Vårt samfunnsansvar

  • skogSamfunnsansvarSlik jobber vi for langsiktig verdiskaping for våre kunder og samfunnet
mangfold

Vi er en pådriver for likestilling og mangfold

Vi finansierer bærekraftig vekst gjennom lån og investeringer

okonomisktrygghet

Vi bekjemper økonomisk kriminalitet og bidrar til en trygg digital økonomi

Vi hjelper kundene å mestre egen økonomi

 

Samfunnsansvar, ESG, Bærekraft og CR – hva er forskjellen?

I løpet av 2019 opplevde vi en kraftig økning i vektleggingen av faktorer relatert til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring i finansmarkedene. 

Årsrapport 2020 - Rapporter og resultater

Se alle våre rapporter og resultater
Her finner du våre rapporter, retningslinjer og nyttige fakta.
 
» Se alle våre rapporter og resultater (Bærekraftsbiblioteket)

Våre råd til bedriftskunder for å redusere bedrageririsiko

Datahacker in front of a computer
Mange av våre bedriftskunder har etterspurt informasjon om råd for hvordan de kan redusere risikoen for å bli utsatt for målrettede angrep. Vi som bank kan ikke forhindre dette alene. Vi håper våre råd kan bidra til å forebygge kriminalitet mot våre kunder.

 

Store deler av DNBs overskudd går tilbake til samfunnet

Gruppebilde
Sparebankstiftelsen DNB eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og utbyttet fra disse aksjene brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. 

Hvordan jobber DNB for å forhindre hvitvasking?

Hengelås
Vi arbeider systematisk for å forhindre at DNBs produkter og tjenester benyttes til kriminell aktivitet, og DNB skal være aktøren med størst tillit til å levere banktjenester i en moderne digital økonomi. 

» Les mer om vårt anti-hvitvasking arbeid
 

Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

Symboler med FNs bærekraftsmål
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

» Les mer om vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

Slik jobber vi med startups

Mann med Ipad
Vi ønsker å bidra til vekst og verdiskaping i Norge og næringslivet. Skal vi klare å skape flere suksessrike oppstartsbedrifter, må vi og andre samfunnsaktører spille på lag.

 

Slik jobber vi med leverandører

ung mann sjekker telefon
I DNB er vi opptatt av langsiktig verdiskaping og ønsker å bidra positivt til samfunnet. Vi vil samarbeide med leverandører som deler disse verdiene.

» Les mer om oppfølgning av leverandører

Samarbeid med våre interessenter

Bilde av to menn
Vi er opptatt av å kommunisere åpent og aktivt med våre relevante interessenter. Disse kan være alt fra kunder, investorer, myndigheter, leverandører, våre ansatte, organisasjoner eller andre relevante i samfunnet.

» Les mer om våre samarbeid
 

Menneskerettigheter

blader i sollys
Vi har en mulighet til å påvirke menneskerettigheter gjennom egen virksomhet som innkjøper, arbeidsgiver og gjennom andre aktørers virksomhet, som for eksempel investor og lånegiver.  

Vår miljøprofil

fjell og fjord
DNB forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø gjennom konkrete mål og tiltak, både for hvordan vi driver og forvalter daglig drift, som kontorbygg, transport og innkjøp.
 
» Les mer om vår miljøprofil

Lurer du på noe om vårt samfunnsansvar?

Har du spørsmål eller innspill, hører vi gjerne fra deg.

» Kontaktinformasjon