Mann-smiler

DNB kjøper årlig inn varer og tjenester fra leverandører for ca. 10 milliarder kroner.

Våre innkjøp fordeler seg på følgende hovedområder:

  • IT
  • Eiendom, bemanning og kontorutstyr
  • Markedsføring og konsulenttjenester

DNB som innkjøper:

Våre anskaffelser skal gjennomføres på en transparent måte og i henhold til konsernets etiske standarder, slik at alle potensielle leverandører håndteres rettferdig og likt og i henhold til konsernretningslinjer for anskaffelser i DNB.

DNBs prinsipper for ansvarlig leverandøradferd  oppsummerer hvilke krav og forventninger vi har til konsernets leverandører med hensyn til samfunnsansvar. Via dialog, samfunnsansvar analyser (utført av EcoVadis) og leverandør revisjoner jobber vi for å redusere risiko og bidra til god praksis i bankens leverandørkjede.

Praktisk informasjon:

• DNBs leverandører mottar bestillinger via DNB Bestillingsportal (Visma Proceedo)
• DNBs norske leverandører skal levere elektronisk faktura for sine varer og tjenester
• DNBs leverandører av emballerte produkter må tegne medlemskap i Grønt Punkt Norge 

Nyttige lenker

Samfunnsansvar
Prinsipper for anskaffelser (.pdf)
Krav til eFaktura (.pdf)
DNBs Prinsipper for ansvarlig leverandøradferd (.pdf)
Grønt Punkt Norge (ekstern side)

Kontakt oss

» DNBs varslingskanal for leverandører