DNB Boligkreditt

Oversiktsbilde over boligmilj i Oslo
DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA. Selskapet yter lån med pant i boligeiendom for inntil 75 % av boligens verdi.
Basert på utviklingen i internasjonale kapitalmarkeder har DNB Boligkreditt fått en sentral rolle i å sikre
DNB-konsernet langsiktig og god finansiering. Dette skjer gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.
Lån i DNB Boligkreditt gir grunnlag for gode rentebetingelser.

Lånekunde

Boliglån i DNB Boligkreditt
DNB Boligkreditt er et heleid datterselskap av DNB Bank og de aller fleste boliglånskundene er også kunder i DNB Boligkreditt.

Hva betyr det å ha boliglånet i DNB Boligkreditt?
Søker du om nytt lån, vil lånet behandles i DNB Bank, men lånet vil bli gitt av DNB Boligkreditt dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Har du allerede lån i DNB Bank og lånet overføres til DNB Boligkreditt, vil du få en melding i forbindelse med overførselen. I tillegg vil meldingen ved årsskiftet inneholde informasjon om at lånet er i DNB Boligkreditt. Du som kunde forholder deg til din rådgiver i DNB Bank.

Dersom du ønsker mer informasjon, ta kontakt med din rådgiver.

Investor

Obligasjoner med fortrinnsrett
DNB Boligkreditt har konsesjon som kredittforetak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Slike obligasjoner er, ved siden av innskudd fra kunder, DNBs viktigste finansieringskilde. Denne finansieringen bidrar til at DNB kan gi konkurransedyktige betingelser på sine utlån.

Tilsyn
DNB Boligkreditt har som kredittforetak, konsesjon fra Finanstilsynet. I henhold til Finansforetaksloven er Ernst & Young AS oppnevnt som foretakets gransker. Basert på egne undersøkelser og kontroller vurderer gransker om virksomheten i DNB Boligkreditt drives innenfor gjeldende regelverk.
 

Lånekunde: Mer informasjon

• Ønsker du å søke om lån, gå til boliglånskalkulatoren.
• Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 915 04800

Investor: Mer informasjon

• Gå til Investor Relations
• Gå til Informasjon om sikkerhetsmassen (Funding og rating)