Slik jobber vi med startups

Gruppe med mennesker diskuterer
Vi ønsker å bidra til vekst og verdiskaping i Norge og næringslivet. Skal vi klare å skape flere suksessrike oppstartsbedrifter, må vi og andre samfunnsaktører spille på lag.
Dette innebærer blant annet at vi skal bistå alle som starter bedrift, og legge til rette for at flere gjør det, og aktivt jobbe med å identifisere samarbeidsmuligheter. 

DNB jobber med mange ulike tredjeparter og vi deler dem ofte inn i:

  1. startups (oppstartsbedrifter)
  2. scaleups (vekstbedrifter)
  3. corporates (større etablerte bedrifter)

Disse forskjellige typene tredjeparter opererer innenfor en rekke forskjellige bransjer. Motivasjonen for å samarbeide er at vi i samspill kan skape noe mer verdifullt enn vi ville gjort alene.

DNB har lang erfaring med tredjeparter, men da gjerne i et tradisjonelt kunde-leverandør-perspektiv. Samarbeid med tredjeparter som partnere er relativt nytt og denne type interaksjon med tredjeparter innebærer både nye muligheter, men også en ny type risiko.

Rules of engagement


I regi av StartupLab har DNB sammen med en rekke andre bedrifter i Norge, utarbeidet regler for hvordan store bedrifter skal samarbeide med startups (Rules of engagement). Reglene er å betrakte som god forretningsskikk. Disse reglene er tilpasset DNB og alle i konsernet som har dialog med startups må sette seg inn i disse reglene og følge dem.

NXT

NXT Logo
DNB har Norges største nettverk av gründere og oppstartsselskaper. Samtidig har vi Norges største nettverk av investorer. Vi ønsker å legge til rette for at disse møtes gjennom NXT-satsningen, for det er i møtet mellom idé og kapital at fremtidens verdier og arbeidsplasser skapes.

DNB NXT Accelerator

DNB Accelerator
Programmet er et samarbeid mellom StartupLab og DNB, der banken bidrar med kompetanse for å hjelpe oppstartsbedriftene opp og frem.


 

DNB Vekstlån

Lyspære
Med DNB Vekstlån ønsker vi å bidra til at flere vekstbedrifter får tilgang til vekstkapital. Vi har øremerket 200 millioner for å gi vekstlån til innovative og raskt voksende bedrifter.

Oppstartlosene

Oppstartbok
Vi er et engasjert team som kan mye om det å starte og drive bedrift. Vi veileder og hjelper deg fra drøm og idé til oppstart og vekst – og dette gjør vi helt gratis.

 

DNB Venture

Mann og dame som jobber ved PC
DNB Ventures investerer i minoritetseierandeler i selskaper som bygger opp under DNB sin innovasjonssatsning.