Vår miljøprofil

seilbt
DNB forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø gjennom konkrete mål og tiltak både for hvordan vi driver og forvalterdaglig drift, som kontorbygg, transport og innkjøp.

DNBs styringsprinsipper

DNB forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø, noe som innebærer:  

  • å jobbe i retning av å kunne måle, rapportere og håndtere klimarisiko som konsernet er eksponert for både direkte gjennom egen virksomhet og indirekte som investor og långiver 
  • å drive mest mulig miljøeffektivt 
  • å arbeide med kontinuerlig miljøforbedring og overholde myndighetskrav og egne krav knyttet til det ytre miljø å arbeide for 
  • å minimere den indirekte belastningen på miljøet som eier/investor, långiver og innkjøper å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig og bærekraftig teknologi og løsninger 
  • å fremme bærekraftig forvaltning av vannressurser


jorde

Vår miljøprofil

Våre konkrete mål inkluderer å drive mest mulig miljøeffektivt, å arbeide med kontinuerlig miljøforbedring og overholde myndighetskrav og egne krav knyttet til det ytre miljø og å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig og bærekraftig teknologi og løsninger.

Les mer om vår integrering av klima og miljø i vår kjernevirksomhet under Lån og Investeringer for en bærekraftig vekst.  

DNBs ISO 14001 standard

DNBs er sertifisert av DNV GL etter ISO 14001standarden. Dette betyr at DNB har et styringssystem på plass for å minimere negativ miljøpåvirkning på en strukturert og systematisk måte.  ISO (International organization for standardization), er et internasjonalt anerkjent styringssystemstandard for miljø som krever årlig revisjon.

Revisjonen sikrer blant annet ledelsens forpliktelser, kartlegging av DNBs miljøaspekter (internt og eksternt), kompetansebehov, kontinuerlig forbedring, rapportering og etterlevelse av DNBs miljøarbeid. 
DNBs ISO 14001 sertifikat ligger på Bærekraftsbiblioteket. 
 

DNBs energiforbruk

Som en bedrift tilsluttet RE 100, forplikter DNB seg til at 100 prosent av elektrisitetsforbruket stammer fra fornybare energikilder innen 2020.

Ti prosent nedgang i energiforbruket per kvadratmeter, og utelukkende bruk av fornybar energi ved samtlige av bankens kontorer i 18 land, gir resultater: DNB har nådd målet før tiden. Elektrisitetsforbruket garanteres ved kjøp av Renewable Energy Certificates og opprinnelsesgarantier for DNBs globale drift.