Styret i DNB Bank ASA

Olaug Svarva (født 1957)

Bilde av styreleder Olaug Svarva
Styreleder i DNB siden 2018. Leder av kompensasjons- og organisasjonsutvalget.

Bakgrunn: Bachelorgrad fra Trondheim Økonomiske høgskole og MBA fra University of Denver. Administrerende direktør i Folketrygdfondet fra 2006 til 2018. Har tidligere ogå vært administrerende direktør i Sparebank 1 Aktiv Forvaltning og investeringsdirektør i Sparebank 1 Livsforsikring. Har vært finansanalytiker i Carnegie og DNB.

Andre sentrale verv: Styremedlem i Investinor AS, styreleder i Norfund og styremedlem i Institute of International Finance (IIF). Tidligere styremedlem i arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo Børs og Norsk Institutt for Styremedlemmer. Har også vært medlem av valgkomiteen i Telenor, Veidekke, Storebrand og Yara, og har erfaring fra bedriftsforsamlinger i Telenor, Statoil og Orkla.

Svein Richard Brandtzæg (født i 1957)

Svein Richard Brandtzæg
Nestleder i DNB siden 2020. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget.
 
Bakgrunn: Sivilingeniør og doktorgrad i kjemi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Tidligere konsernsjef i Norsk Hydro fra 2009 til 2019, leder av ulike forretningsområder i Norsk Hydro og erfaring i selskapet fra 1985. Har vært leder av energi- og klimautvalget i European Round Table for Industry, og var leder av Regjeringens Distriktsnæringsutvalg i 2019-20. 
  
Andre sentrale verv :Styreleder i Veidekke. Styremedlem i Swiss Steel i Sveits, Eramet Norge og Mondi Ltd. UK.

Jaan Ivar Gjærum Semlitsch (født 1971)

Bilde av DNBs styremedlem Jaan Ivar Gjærum Semlitsch
Styremedlem i DNB siden 2015. Medlem av kompensasjons- og organisasjonsutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Konsernsjef i Orkla. Tidligere Konsernsjef i Dixons Carphone International og Elkjøp Nordic AS. Tidligere Chief Operating Officer for Statoil Retail Europe, administrerende direktør i Rema Industrier AS og Associate Partner i McKinsey.

Andre sentrale verv: Styreleder i Elkjøp Norge AS. Tidligere styreleder i Statoil Norge AS. Har i tillegg vært og er styreleder eller -medlem i en rekke norske bedrifter. 

 

Gro Bakstad (født 1966)

Gro Bakstad

Styremedlem i DNB siden 2019. Leder av revisjonsutvalget og medlem av risikoutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Bred erfaring innenfor økonomi, finans og strategiarbeid. Konsernsjef i Vy. Tidligere konserndirektør for divisjon Post i Posten Norge AS, finansdirektør i Posten Norge AS, finansiell rådgiver i Procorp og økonomidirektør i Ocean Rig.

Andre sentrale verv: Styremedlem i Veidekke ASA. Tidligere styremedlem i Farstad Shipping ASA og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Jens Petter Olsen (født 1961)

Styremedlem i DNB Bank ASA Jens Petter Olsen
Styremedlem i DNB siden 2019. Leder av risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom og høyere avdeling fra Norges Handelshøyskole, samt Master of Philosophy i Finans og deltakelse på PhD-program ved London Business School. Ansatt i Norges Bank og Norges Bank Investment Management (NBIM) fra 1997 til 2008, og ledet kontoret i New York fra 2000 til 2008. Fra 2008 til 2018 ansatt i Danske Bank, blant annet som leder av Markets Norge fra 2011 til 2014 og Capital Markets fra 2014 til 2018. 

Andre sentrale verv: Ingen

Kim Wahl (født 1960)

Nestleder i styret i DNB Bank ASA Kim Wahl
Styremedlem i DNB siden 2013. Tidligere nestleder. Medlem av kompensasjons- og organisasjonsutvalget.

Bakgrunn: MBA fra Harvard University. Styreleder og eier av det private investeringsselskapet Strømstangen AS. Var en av grunnleggerne til og var i 20 år partner og nestleder i det europeiske Private Equity-selskapet IK Investment Partners. Har også erfaring fra den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs i London og New York.
 
Andre sentrale verv: Styreleder og en av grunnleggerne av stiftelsen Voxtra, etablert i 2008 med virksomhet og lokale investeringer i Øst-Afrika. Styremedlem i UPM Kymmene Corporation og tidligere styremedlem i Intermediate Capital Group plc og Kavlifondet. Har tidligere hatt en rekke styreverv innen ulike bransjer.

Julie Galbo (født i 1971)

Julie Galbo
Styremedlem i DNB siden 2020. Medlem av risikoutvalget og revisjonsutvalget.

Bakgrunn: Juridisk embetseksamen fra universitetet i København og Executive Management Programme fra Insead. Tidligere medlem av konsernledelsen i Nordea, blant annet som Head of Group Business Risk Management, Chief Risk Officer og med ansvar for Legal Structure Programme. Har vært medlem av Senior Executive Management i Nordea Asset Management. Har i tillegg vært visedirektør i det danske Finanstilsynet og leder for statlige kapitalinnskudd

Andre sentrale verv: Styremedlem i Trifork Holding AG, Velliv, Pension & Livsforsikring A/S og Commonwealth Bank of Australia. 

Lillian Hattrem (født 1972)

Styremedlem i DNB Bank ASA Lillian Hattrem
Ansattvalgt styremedlem i DNB siden 2016. Medlem av risikoutvalget, revisjonsutvalget og kompensasjons- og organisasjonsutvalget.

Bakgrunn:
Økonomiutdannelse fra Handelshøyskolen BI. Ansatt i DNB siden 1999.  

Andre sentrale verv: Konsernhovedtillitsvalgt Finansforbundet DNB. Sitter i forbundsstyret i Finansforbundet sentralt. Har innehatt flere roller og verv, blant annet i det tidligere representantskapet i DNB.

Stian Tegler Samuelsen (født 1964)

Stian Tegler Samuelsen
Ansattvalgt styremedlem siden 2020. Tidligere varamedlem.

Bakgrunn: Ansatt i DNB siden 1986. Konserntillitsvalgt/verneombud siden 2001.

Andre sentrale verv: Konserntillitsvalgt i styret Finansforbundet DNB. Leder av geografisk avdeling Buskerud i Finansforbundet. Har hatt flere roller og verv, blant annet styremedlem i Sparebanken Nor Buskerud.

Jannicke Skaanes (født 1978)

Ansattvalgt styremedlem siden 2022. Tidligere observatør.

Bakgrunn: Bachelor og Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Tidligere rådgiver i Nordea og Kelly Financial Services. Innehatt ulike stillinger innenfor storkundesegmentet og IT i DNB. Ansatt i DNB siden 2006.

Andre sentrale verv: Konserntillitsvalgt LO Finans DNB. Styreleder i Fagforbundet Finans & Teknologi.