Styret i DNB ASA

Olaug Svarva (født 1957)

Bilde av styreleder Olaug Svarva
Styreleder i DNB og DNB Bank siden 2018. Leder av kompensasjons- og organisasjonsutvalget.

Bakgrunn: Bachelorgrad fra Trondheim Økonomiske høgskole og MBA fra University of Denver. Administrerende direktør i Folketrygdfondet fra 2006 til 2018. Har tidligere ogå vært administrerende direktør i Sparebank 1 Aktiv Forvaltning og investeringsdirektør i Sparebank 1 Livsforsikring. Har vært finansanalytiker i Carnegie og DNB.

Andre sentrale verv: Styremedlem i Investinor AS, styreleder i Norfund og styremedlem i Institute of International Finance (IIF). Tidligere styremedlem i arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo Børs og Norsk Institutt for Styremedlemmer. Har også vært medlem av valgkomiteen i Telenor, Veidekke, Storebrand og Yara, og har erfaring fra bedriftsforsamlinger i Telenor, Statoil og Orkla.

Svein Richard Brandtzæg (født i 1957)

Svein Richard Brandtzæg
Nestleder. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget.
 
Bakgrunn: Sivilingeniør og doktorgrad i kjemi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Tidligere konsernsjef i Norsk Hydro fra 2009 til 2019, leder av ulike forretningsområder i Norsk Hydro og erfaring i selskapet fra 1985. Har vært leder av energi- og klimautvalget i European Round Table for Industry, og var leder av Regjeringens Distriktsnæringsutvalg i 2019-20. 
  
Andre sentrale verv :Styreleder i Veidekke. Styremedlem i Swiss Steel i Sveits, Eramet Norge og Mondi Ltd. UK.

Jaan Ivar Gjærum Semlitsch (født 1971)

Bilde av DNBs styremedlem Jaan Ivar Gjærum Semlitsch
Styremedlem i DNB siden 2015. Medlem av kompensasjons- og organisasjonsutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Konsernsjef i Orkla. Tidligere Konsernsjef i Dixons Carphone International og Elkjøp Nordic AS. Tidligere Chief Operating Officer for Statoil Retail Europe, adm.dir. Rema Industrier AS og Associate Partner i McKinsey.

Andre sentrale verv: Styreleder i Elkjøp Norge AS. Tidligere styreleder i Statoil Norge AS. Har i tillegg vært og er styreleder eller -medlem i en rekke norske bedrifter. 

 

Gro Bakstad (Født 1966)

Gro Bakstad

Styremedlem i DNB ASA siden 2020 (tidligere styremedlem i DNB Bank ASA 2019-2020). Leder revisjonsutvalget og medlem i risikoutvalget

Bakgrunn: Siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Bred erfaring innenfor økonomi, finans og strategiarbeid. Konsernsjef i Vy. Tidligere konserndirektør for divisjon Post i Posten Norge AS, finansdirektør i Posten Norge AS, finansiell rådgiver i Procorp og økonomidirektør i Ocean Rig.

Andre sentrale verv: Styremedlem i Veidekke ASA. Tidligere styremedlem i Farstad Shipping ASA og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Lillian Hattrem (født 1972)

Styremedlem i DNB Bank ASA Lillian Hattrem
Styremedlem i DNB siden 2020 (tidligere styremedlem i DNB Bank 2016-2020). Medlem i risiko- og revisjonsutvalget og kompensasjons- og organisasjonsutvalget. 

Bakgrunn:
Økonomiutdannelse fra Handelshøyskolen BI og ble ansatt i DNB i 1999.  

Andre sentrale verv: Konsernhovedtillitsvalgt Finansforbundet DNB. Sitter i forbundsstyret i Finansforbundet sentralt. Har innehatt flere roller og verv, blant annet i det tidligere representantskapet i DNB.

Jens Petter Olsen (født 1961)

Styremedlem i DNB Bank ASA Jens Petter Olsen
Styremedlem i DNB Bank ASA siden 2019. Leder risikoutvalget og medlem i revisjonsutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom og høyere avdeling fra Norges Handelshøyskole, samt Master of Philosophy i Finans og deltakelse på PhD-program ved London Business School. Ansatt i Norges Bank og Norges Bank Investment Management (NBIM) fra 1997 til 2008, og ledet kontoret i New York fra 2000 til 2008. Fra 2008 til 2018 ansatt i Danske Bank, blant annet som leder av Markets Norge fra 2011 til 2014 og Capital Markets fra 2014 til 2018. 

Andre sentrale verv: Ingen

Stian Tegler Samuelsen (født 1964)

Stian Tegler Samuelsen
Vara til styret DNB ASA siden 2016 og deltatt i møter. Ansatt i DNB siden 1986 og konserntillitsvalgt/verneombud siden 2001.

Andre sentrale verv: Konserntillitsvalgt i styret Finansforbundet DNB. Leder av geografisk avdeling Buskerud i Finansforbundet. Har hatt flere roller og verv, blant annet styremedlem i Sparebanken Nor Buskerud.

Styret i DNB Bank ASA

Olaug Svarva (født 1957)

Bilde av styreleder Olaug Svarva
Styreleder i DNB og DNB Bank siden 2018. Leder av kompensasjons- og organisasjonsutvalget.

Bakgrunn: Bachelorgrad fra Trondheim Økonomiske høgskole og MBA fra University of Denver. Administrerende direktør i Folketrygdfondet fra 2006 til 2018. Har tidligere ogå vært administrerende direktør i Sparebank 1 Aktiv Forvaltning og investeringsdirektør i Sparebank 1 Livsforsikring. Har vært finansanalytiker i Carnegie og DNB.

Andre sentrale verv: Styremedlem i Investinor AS, styreleder i Norfund og styremedlem i Institute of International Finance (IIF). Tidligere styremedlem i arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo Børs og Norsk Institutt for Styremedlemmer. Har også vært medlem av valgkomiteen i Telenor, Veidekke, Storebrand og Yara, og har erfaring fra bedriftsforsamlinger i Telenor, Statoil og Orkla.

Kim Wahl (født 1960)

Nestleder i styret i DNB Bank ASA Kim Wahl
Nestleder av styret i DNB Bank siden 2019 (styremedlem siden 2013).

Bakgrunn: MBA fra Harvard University. Styreleder og eier av det private investeringsselskapet Strømstangen AS. Var en av grunnleggerne til og var i 20 år partner og nestleder i det europeiske Private Equity-selskapet IK Investment Partners. Har også erfaring fra den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs i London og New York.
 
Andre sentrale verv: Styreleder og en av grunnleggerne av stiftelsen Voxtra, etablert i 2008 med virksomhet og lokale investeringer i Øst-Afrika. Styremedlem i UPM Kymmene Corporation og tidligere styremedlem i Intermediate Capital Group plc og Kavlifondet. Har tidligere hatt en rekke styreverv innen ulike bransjer.

Julie Galbo (født i 1971)

Julie Galbo
Styremedlem i DNB Bank ASA siden 2020. Observatør i risikoutvalget og revisjonsutvalget.

Bakgrunn: Juridisk embedseksamen fra universitetet i København og Executive Management Programme fra Insead. Tidligere medlem av konsernledelsen i Nordea, blant annet som Head of Group Business Risk Management, Chief Risk Officer og med ansvar for Legal Structure Programme. Har vært medlem av Senior Executive Management i Nordea Asset Management. Har i tillegg vært visedirektør i det danske Finanstilsynet og leder for statlige kapitalinnskudd

Eli Solhaug (født 1963)

Eli Solhaug
Ansattvalgt styremedlem i DNB Bank fra juli 2020 og tidligere ansattvalgt observatør i DNB Bank siden 2016.

Bakgrunn: Utdannelse innen coaching, relasjonsledelse og prosjektledelse fra Høgskolen i Akershus og Handelshøyskolen BI. Ble ansatt i DNB i 1982.

Andre sentrale verv: Nestleder i Finansforbundet DNB og leder i Finansforbundet region Oslo Akershus. Har tidligere hatt andre sentrale verv som konsernhovedverneombud i DNB og medlem av tidligere representantskapet i DNB.

Felles styremøter

DNB Bank ASA er det klart største selskapet i DNB-konsernet, og i mange tilfeller behandles de samme sakene av både styret i DNB Bank ASA og styret i DNB ASA. Av denne grunn avholdes det fellesmøter for de to styrene. Felles styremøter legger til rette for en effektiv organisering og gjennomføring av styrearbeidet. Finanstilsynet har godkjent at Olaug Svarva er styreleder i både DNB ASA og DNB Bank ASA. Enkelte saker behandles kun av det ene styret, eksempelvis behandler styret i DNB Bank ASA kredittsaker i separate møter.