Styret i DNB ASA

Olaug Svarva (født 1957)

Bilde av styreleder Olaug Svarva
Styreleder i DNB og DNB Bank siden 2018. Leder av kompensasjonsutvalget.

Bakgrunn: Bachelorgrad fra Trondheim Økonomiske høgskole og MBA fra University of Denver. Administrerende direktør i Folketrygdfondet fra 2006 til 2018. Har tidligere ogå vært administrerende direktør i Sparebank 1 Aktiv Forvaltning og investeringsdirektør i Sparebank 1 Livsforsikring. Har vært finansanalytiker i Carnegie og DNB.

Andre verv: Styremedlem i Investinor AS. Tidligere styremedlem i arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo Børs og Norsk Institutt for Styremedlemmer. Har også vært medlem av valgkomiteen i Telenor, Veidekke, Storebrand og Yara, og har erfaring fra bedriftsforsamlinger i Telenor, Statoil og Orkla.

Tore Olaf Rimmereid (født 1962)

Bilde av Tore Olaf Rimmereid, styret DNB
Nestleder i styret i DNB siden 2012 (styremedlem siden 2009). Leder av revisjonsutvalget og medlem av risikoutvalget. 

Bakgrunn:
Siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Konserndirektør og visekonsernsjef i Hafslund E-CO AS. Tidligere administrerende direktør i E-CO Energi, administrasjons- og finansdirektør i NRK og konserndirektør økonomi og finans i SpareBank 1 Gruppen. Erfaring fra Kreditkassen.

Andre verv: Styreleder i Hafslund Nett AS og Hafslund AS. Tidligere styreleder i Oslo Lysverker, Energi Norge, Opplandskraft DA, Oppland Energi AS og Vinstra Kraftselskap. Tidligere politisk sekretær for Høyres stortingsgruppe.

Karl-Christian Agerup (født 1962)

Bilde av DNBs styremedlem Karl-Christian Agerup
Styremedlem i DNB siden 2017. Medlem av kompensasjonsutvalget. 

Bakgrunn: Siviløkonom fra Handelshøjskolen i København og Master of Science in Management fra Massachusetts Institute of Technology. Administrerende direktør i Oslotech AS. Tidligere grunnlegger og partner i Northzone Ventures, grunnlegger og administrerende direktør for Hugin ASA og bakgrunn som prosjektleder fra McKinsey.

Andre verv: Er blant annet styreleder i Startuplab AS og Oslo Sharelab AS, styremedlem i Aleap AS og varamedlem av styret i Blommenholm Industrier AS. Tidligere styremedlem i blant annet Schibsted, Aftenposten, Norfund, Zalaris ASA, Admincontrol AS og Nevion Europe AS.

Jaan Ivar Gjærum Semlitsch (født 1971)

Bilde av DNBs styremedlem Jaan Ivar Gjærum Semlitsch

Styremedlem i DNB siden 2014. Leder av risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget.


Bakgrunn:
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Konsernsjef i Dixons Carphone International og Elkjøp Nordic AS . Tidligere Chief Operating Officer for Statoil Retail Europe og CEO for Plantasjen ASA og Rema Industrier AS.

Andre verv: Styreleder i Elkjøp Norge AS og Lefdal Elektromarked AS. Tidligere styreleder i Statoil Norge AS. Har i tillegg vært og er styreleder eller -medlem i en rekke norske bedrifter.

Gro Bakstad (Født 1966)

Gro Bakstad

Styremedlem i DNB siden 2019 (tidligere styremedlem i DNB Bank 2017-2019.) Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget.


Bakgrunn: Bakstad er siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelslhøyskole, og har bred erfaring innenfor økonomi, finans og strategiarbeid. Konserndirektør for divisjon Post i Posten Norge AS siden 2012. Tidligere finansdirektør i Posten Norge AS, finansiell rådgiver i Procorp og økonomidirektør i Ocean Rig.

Andre verv: Styremedlem i Veidekke ASA. Tidligere styremedlem i Farstad Shipping ASA og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Carl A. Løvvik (født 1952)

Bilde av styremedlem Carl Løvvik, DNB
Ansattevalgt styremedlem i DNB siden 2011.
 
Bakgrunn: Konserntillitsvalgt i DNB. Ble ansatt som assurandør i 1988 og har jobbet som markedssjef i salg i DNB Livsforsikring og som driftsleder ved Kundesenteret i DNB Livsforsikring.

Vigdis Mathisen (født 1958)

Bilde av styremedlem Vigdis Mathisen, DNB
Ansattevalgt styremedlem i DNB og DNB Bank siden 2012. Medlem av kompensasjonsutvalget. 

Bakgrunn: Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI og flere kurs innen ledelse fra samme sted. Ansatt i DNB siden 1983 og valgt som konsernhovedtillitsvalgt i Finansforbundet DNB i 2012.

Andre sentrale verv: Har tidligere fem års erfaring fra styrene i Den norske Bank og DNB Holding.

Styret i DNB Bank ASA

Olaug Svarva (født 1957)

Bilde av styreleder Olaug Svarva
Styreleder i DNB og DNB Bank siden 2018. Leder av kompensasjonsutvalget.

Bakgrunn: Bachelorgrad fra Trondheim Økonomiske høgskole og MBA fra University of Denver. Administrerende direktør i Folketrygdfondet fra 2006 til 2018. Har tidligere ogå vært administrerende direktør i Sparebank 1 Aktiv Forvaltning og investeringsdirektør i Sparebank 1 Livsforsikring. Har vært finansanalytiker i Carnegie og DNB.

Andre verv: Styremedlem i Investinor AS. Tidligere styremedlem i arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo Børs og Norsk Institutt for Styremedlemmer. Har også vært medlem av valgkomiteen i Telenor, Veidekke, Storebrand og Yara, og har erfaring fra bedriftsforsamlinger i Telenor, Statoil og Orkla.

Kim Wahl (født 1960)

Nestleder i styret i DNB Bank ASA Kim Wahl
Nestleder. Styremedlem i DNB Bank ASA siden 2013.

Bakgrunn: MBA fra Harvard University. Styreleder og eier av det private investeringsselskapet Strømstangen AS. Var en av grunnleggerne til og var i 20 år partner og nestleder i det europeiske Private Equity-selskapet IK Investment Partners. Har også erfaring fra den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs i London og New York.

Andre verv: Styreleder og en av grunnleggerne av stiftelsen Voxtra, etablert i 2008 med virksomhet og lokale investeringer i Øst-Afrika. Styremedlem i UPM Kymmene Corporation og tidligere styremedlem i Intermediate Capital Group plc og Kavlifondet. Har tidligere hatt en rekke styreverv innen ulike bransjer.

Lillian Hattrem (født 1972)

Styremedlem i DNB Bank ASA Lillian Hattrem
Styremedlem i DNB Bank ASA

Bakgrunn: Økonomiutdannelse fra BI og ble ansatt i mai 1999. Hun sitter i forbundsstyret i Finansforbundet.

Andre verv: Konserntillitsvalgt og er valgt som nestleder av Finansforbundet DNB. Hun har innehatt flere roller og verv, blant annet i det tidligere representantskapet i DNB.

Jens Petter Olsen (født 1961)

Styremedlem i DNB Bank ASA Jens Petter Olsen
Styremedlem i DNB Bank ASA.

Bakgrunn: Siviløkonom og høyere avdeling fra Norges Handelshøyskole, samt Master of Philosophy i Finans og deltakelse på PhD-program ved London Business School.  

Andre verv: Ansatt i Norges Bank og Norges Bank Investment Management (NBIM) fra 1997 til 2008, og ledet kontoret i New York fra 2000 til 2008. Fra 2008 til 2018 ansatt i Danske Bank, blant annet som leder av Markets Norge fra 2011 til 2014 og Capital Markets fra 2014 til 2018.

Eli Solhaug (født 1963)

Ansattvalgt observatør i DNB Bank ASA Eli Solhaug
Ansattvalgt observatør i DNB Bank siden 2016.

Bakgrunn: Har utdannelse innen coaching, ledelse og prosjektledelse fra Høgskolen i Akershus og Handelshøyskolen BI. I tillegg kurs innen arbeidsrett fra Handelshøyskolen BI. Ansatt i DNB siden 1982 og valgt som Konsernhovedverneombud i DNB i 2010.

Andre Sentrale verv: Tidligere ansattvalgt medlem av representantskapet i DNB Bank ASA. Har også vært ansattvalgt medlem av valgkomiteen for styrevalg i DNB Bank ASA

Felles styremøter

DNB Bank ASA er det klart største selskapet i DNB-konsernet, og i mange tilfeller behandles de samme sakene av både styret i DNB Bank ASA og styret i DNB ASA. Av denne grunn avholdes det fellesmøter for de to styrene. Felles styremøter legger til rette for en effektiv organisering og gjennomføring av styrearbeidet. Finanstilsynet har godkjent at Olaug Svarva er styreleder i både DNB ASA og DNB Bank ASA. Enkelte saker behandles kun av det ene styret, eksempelvis behandler styret i DNB Bank ASA kredittsaker i separate møter.