Olaug Svarva (født 1957) - Styreleder

Bilde av styreleder Olaug Svarva
Styreleder i DNB og DNB Bank siden 2018.

Bachelorgrad fra Trondheim økonomiske høgskole og MBA fra University of Denver. Administrerende direktør i Folketrygdefondet fra 2006 til 2018. Har tidligere også vært administrerende direktør i Sparebank 1 Aktiv Forvaltning og investeringsdirektør i Sparebank 1 Livsforsikring. Har vært finansanalytiker i Carnegie og DNB.

Tidligere styremedlem i arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo Børs og Norsk Institutt for Styremedlemmer. Har også vært medlem av valgkomiteen i Telenor, Veidekke, Storebrand og Yara, og har erfaring fra bedriftsforsamlinger i Telenor, Statoil og Orkla.

 
Høyoppløselig bilde

Tore Olaf Rimmereid (født 1962) - Nestleder

Bilde av Tore Olaf Rimmereid, styret DNB
Nestleder i styret i DNB siden 2012 (styremedlem siden 2009). Leder av revisjonsutvalget og medlem av risikoutvalget og kompensasjonsutvalget.
 
Siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Administrerende direktør i E-CO Energi. Tidligere administrasjons- og finansdirektør i NRK og konserndirektør økonomi og finans i SpareBank 1 Gruppen. Erfaring fra Kreditkassen.
 
Styreleder i Oslo Lysverker og Opplandskraft DA. Tidligere styreleder i Energi Norge og politisk sekretær for Høyres stortingsgruppe.

Karl-Christian Agerup (født 1962) - Styremedlem

Bilde av DNBs styremedlem Karl-Christian Agerup
Styremedlem i DNB siden 2017. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget.

Siviløkonom fra Handelshøjskolen i København og Master of Science in Management fra Massachusetts Institute of Technology. Administrerende direktør i Oslotech AS. Tidligere grunnlegger og partner i Northzone Ventures, grunnlegger og administrerende direktør for Hugin ASA og bakgrunn som prosjektleder fra McKinsey.

Er styreleder og -medlem i en rekke teknologiselskaper, som Zalaris ASA, Admincontrol AS, Startuplab AS og Nevion Europe AS. Tidligere styremedlem i blant annet Schibsted, Aftenposten og Norfund.

Jaan Ivar Gjærum Semlitsch (født 1971) - Styremedlem

Bilde av DNBs styremedlem Jaan Ivar Gjærum Semlitsch
Styremedlem i DNB siden 2014. Leder av risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget.
 
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Konsernsjef i Elkjøp Nordic AS. Tidligere Chief Operating Officer for Statoil Retail Europe og CEO for Plantasjen ASA og Rema Industrier AS.
 
Styreleder i Elkjøp Norge AS og Lefdal Elektromarked AS. Tidligere styreleder i Statoil Norge AS. Har i tillegg vært og er styreleder eller -medlem i en rekke norske bedrifter.

Berit Svendsen (født 1963) - Styremedlem

Bilder av DNBs styremedlem Berit Svendsen
Styremedlem i DNB siden 2012 (tidligere styremedlem i DNB Bank 2010–2012). Medlem av kompensasjonsutvalget, revisjonsutvalget og risikoutvalget.
 
Sivilingeniør og Master of Technology Management fra NTNU. Konserndirektør i Telenor og Telenor Skandinavia og administrerende direktør for Telenor Norge. Tidligere teknologidirektør i Telenor og leder for Telenors fastnettvirksomhet i Norge samt administrerende direktør for Conax.
 
Styremedlem i SAS. Tidligere styreleder i Data Respons og styremedlem i EMGS og Ekornes, samt medlem av EUkommisjones rådgivende gruppe for IKT-spørsmål.

Carl A. Løvvik (født 1952) - Styremedlem

Bilde av styremedlem Carl Løvvik, DNB
Ansattevalgt styremedlem i DNB siden 2011.
 
Konserntillitsvalgt i DNB. Ble ansatt som assurandør i 1988 og har jobbet som markedssjef i salg i DNB Livsforsikring og som driftsleder ved Kundesenteret i DNB Livsforsikring.

Vigdis Mathisen (født 1958) - Styremedlem

Bilder av DNBs styremedlem Vigdis Mathisen
Ansattevalgt styremedlem i DNB og DNB Bank siden 2012.
 
Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI og flere kurs innen ledelse fra samme sted. Ansatt i DNB siden 1983 og valgt som konsernhovedtillitsvalgt i Finansforbundet DNB i 2012. Andre sentrale verv: Har tidligere fem års erfaring fra styrene i Den norske Bank og DnB Holding.

Varamedlemmene i DNB ASA

Jorunn Løvås (født 1957)

Ansattevalgt varamedlem siden 2016.

Løvås har jobbet i konsernet siden 1974 og har hatt rolle som konserntillitsvalgt siden 2000. Har lang erfaring fra Personmarkedet, både som tillitsvalgt og som Kunderådgiver. Kurs innen ledelse og utdannelse innen utvikling og endringer i bedrifter. Har også tidligere vært varameldlem i Bank og Holding.


Stian Samuelsen (født 1964)

Ansattevalgt varamedlem siden 2016.

Samuelsen har vært ansatt i konsernet siden 1986. Han har kurs i personalledelse og yrkespedagogikk ved høyskolen i Akershus. Jobbet på heltid som tillitsvalgt i Finansforbundet DNB (Sparebanken NOR og Gjensidige Nor sparebank) siden 2001, nå som styremedlem i Finansforbundet DNB med ansvar for Markets, Konsernrevisjonen, Kommunikasjon og Storkunder og internasjonal. Var styremedlem i Sparebanken NOR region Buskerud frem til nedleggelsen av de regionale styrene.