Anne Carine Tanum (født 1954) - Styreleder

Bilder av styreleder Anne Carine Tanum

Styreleder i DNB og DNB Bank siden 2008 (styremedlem siden 1999) og leder av kompensasjonsutvalget.

 

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Mangeårig administrerende direktør og eier av Tanum AS. Tidligere styremedlem i DnB Holding, Den norske Bank og Vital Forsikring.

 

Styreleder i Den norske Opera og Ballett, E-CO Energi Holding AS, E-CO Energi AS og Nordisk Film Kino AS. Nestleder i styret for Oslo Universitetssykehus HF. Styremedlem i Cappelen Damm AS, Try AS, Europris AS og Abelprisen. Tidligere styreleder i NRK.


Høyoppløselig bilde

Tore Olaf Rimmereid (født 1962) - Nestleder

Bilde av Tore Olaf Rimmereid, styret DNB

Nestleder i styret i DNB siden 2012 (styremedlem siden 2009). Leder av revisjonsutvalget og medlem av risikoutvalget og kompensasjonsutvalget.

 

Siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Administrerende direktør i E-CO Energi. Tidligere administrasjons- og finansdirektør i NRK og konserndirektør økonomi og finans i SpareBank 1 Gruppen. Erfaring fra Kreditkassen.

 

Styreleder i Oslo Lysverker og Opplandskraft DA. Tidligere styreleder i Energi Norge og politisk sekretær for Høyres stortingsgruppe.


Høyoppløselig bilde

Karl-Christian Agerup (født 1962) - Styremedlem

Bilde av DNBs styremedlem Karl-Christian Agerup

Styremedlem i DNB siden 2017. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget.

Siviløkonom fra Handelshøjskolen i København og Master of Science in Management fra Massachusetts Institute of Technology. Administrerende direktør i Oslotech AS. Tidligere grunnlegger og partner i Northzone Ventures, grunnlegger og administrerende direktør for Hugin ASA og bakgrunn som prosjektleder fra McKinsey.


Er styreleder og -medlem i en rekke teknologiselskaper, som Zalaris ASA, Admincontrol AS, Startuplab AS og Nevion Europe AS. Tidligere styremedlem i blant annet Schibsted, Aftenposten og Norfund.

 

Høyoppløselig bilde

Jaan Ivar Gjærum Semlitsch (født 1971) - Styremedlem

Bilde av DNBs styremedlem Jaan Ivar Gjærum Semlitsch

Styremedlem i DNB siden 2014. Leder av risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget.

 

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Konsernsjef i Elkjøp Nordic AS. Tidligere Chief Operating Officer for Statoil Retail Europe og CEO for Plantasjen ASA og Rema Industrier AS.

 

Styreleder i Elkjøp Norge AS og Lefdal Elektromarked AS. Tidligere styreleder i Statoil Norge AS. Har i tillegg vært og er styreleder eller -medlem i en rekke norske bedrifter.


Høyoppløselig bilde

Berit Svendsen (født 1963) - Styremedlem

Bilder av DNBs styremedlem Berit Svendsen

Styremedlem i DNB siden 2012 (tidligere styremedlem i DNB Bank 2010–2012). Medlem av kompensasjonsutvalget, revisjonsutvalget og risikoutvalget.

 

Sivilingeniør og Master of Technology Management fra NTNU. Konserndirektør i Telenor og Telenor Skandinavia og administrerende direktør for Telenor Norge. Tidligere teknologidirektør i Telenor og leder for Telenors fastnettvirksomhet i Norge samt administrerende direktør for Conax.

 

Styremedlem i SAS. Tidligere styreleder i Data Respons og styremedlem i EMGS og Ekornes, samt medlem av EUkommisjones rådgivende gruppe for IKT-spørsmål.


Høyoppløselig bilde

Carl A. Løvvik (født 1952) - Styremedlem

Bilde av styremedlem Carl Løvvik, DNB

Ansattevalgt styremedlem i DNB siden 2011.

 

Konserntillitsvalgt i DNB. Ble ansatt som assurandør i 1988 og har jobbet som markedssjef i salg i DNB Livsforsikring og som driftsleder ved Kundesenteret i DNB Livsforsikring.


Høyoppløselig bilde

Vigdis Mathisen (født 1958) - Styremedlem

Bilder av DNBs styremedlem Vigdis Mathisen

Ansattevalgt styremedlem i DNB og DNB Bank siden 2012.

 

Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI og flere kurs innen ledelse fra samme sted. Ansatt i DNB siden 1983 og valgt som konsernhovedtillitsvalgt i Finansforbundet DNB i 2012. Andre sentrale verv: Har tidligere fem års erfaring fra styrene i Den norske Bank og DnB Holding.


Høyoppløselig bilde

Varamedlemmene i DNB ASA

Jorunn Løvås (født 1957)

Ansattevalgt varamedlem siden 2016.

Løvås har jobbet i konsernet siden 1974 og har hatt rolle som konserntillitsvalgt siden 2000. Har lang erfaring fra Personmarkedet, både som tillitsvalgt og som Kunderådgiver. Kurs innen ledelse og utdannelse innen utvikling og endringer i bedrifter. Har også tidligere vært varameldlem i Bank og Holding.


Stian Samuelsen (født 1964)

Ansattevalgt varamedlem siden 2016.

Samuelsen har vært ansatt i konsernet siden 1986. Han har kurs i personalledelse og yrkespedagogikk ved høyskolen i Akershus. Jobbet på heltid som tillitsvalgt i Finansforbundet DNB (Sparebanken NOR og Gjensidige Nor sparebank) siden 2001, nå som styremedlem i Finansforbundet DNB med ansvar for Markets, Konsernrevisjonen, Kommunikasjon og Storkunder og internasjonal. Var styremedlem i Sparebanken NOR region Buskerud frem til nedleggelsen av de regionale styrene.