Olaug Svarva (født 1957)

Bilde av styreleder Olaug Svarva

Styreleder i DNB og DNB Bank siden 2018. Leder av kompensasjonsutvalget.


Bakgrunn
: Bachelorgrad fra Trondheim økonomiske høgskole og MBA fra University of Denver. Administrerende direktør i Folketrygdfondet fra 2006 til 2018. Har tidligere også vært administrerende direktør i Sparebank 1 Aktiv Forvaltning og investeringsdirektør i Sparebank 1 Livsforsikring. Har vært finansanalytiker i Carnegie og DNB.

Andre verv: Styremedlem i Investinor AS. Tidligere styremedlem i arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo Børs og Norsk Institutt for Styremedlemmer. Har også vært medlem av valgkomiteen i Telenor, Veidekke, Storebrand og Yara, og har erfaring fra bedriftsforsamlinger i Telenor, Statoil og Orkla.

Tore Olaf Rimmereid (født 1962)

Bilde av Tore Olaf Rimmereid, styret DNB

Nestleder i styret i DNB siden 2012 (styremedlem siden 2009). Leder av revisjonsutvalget og medlem av risikoutvalget.


Bakgrunn:
Siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Konserndirektør og visekonsernsjef i Hafslund E-CO AS. Tidligere administrerende direktør i E-CO Energi, administrasjons- og finansdirektør i NRK og konserndirektør økonomi og finans i SpareBank 1 Gruppen. Erfaring fra Kreditkassen.

Andre verv: Styreleder i Hafslund Nett AS og Hafslund AS. Tidligere styreleder i Oslo Lysverker, Energi Norge, Opplandskraft DA, Oppland Energi AS og Vinstra Kraftselskap. Tidligere politisk sekretær for Høyres stortingsgruppe.

Karl-Christian Agerup (født 1962)

Bilde av DNBs styremedlem Karl-Christian Agerup

Styremedlem i DNB siden 2017.


Bakgrunn:
Siviløkonom fra Handelshøjskolen i København og Master of Science in Management fra Massachusetts Institute of Technology. Administrerende direktør i Oslotech AS. Tidligere grunnlegger og partner i Northzone Ventures, grunnlegger og administrerende direktør for Hugin ASA og bakgrunn som prosjektleder fra McKinsey.

Andre verv: Er blant annet styreleder i Startuplab AS og Oslo Sharelab AS, styremedlem i Aleap AS og varamedlem av styret i Blommenholm Industrier AS. Tidligere styremedlem i blant annet Schibsted, Aftenposten, Norfund, Zalaris ASA, Admincontrol AS og Nevion Europe AS.

Jaan Ivar Gjærum Semlitsch (født 1971)

Bilde av DNBs styremedlem Jaan Ivar Gjærum Semlitsch

Styremedlem i DNB siden 2014. Leder av risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget.


Bakgrunn:
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Konsernsjef i Dixons Carphone International og Elkjøp Nordic AS . Tidligere Chief Operating Officer for Statoil Retail Europe og CEO for Plantasjen ASA og Rema Industrier AS.

Andre verv: Styreleder i Elkjøp Norge AS og Lefdal Elektromarked AS. Tidligere styreleder i Statoil Norge AS. Har i tillegg vært og er styreleder eller -medlem i en rekke norske bedrifter.

Berit Svendsen (født 1963)

Bilder av DNBs styremedlem Berit Svendsen

Styremedlem i DNB siden 2012 (tidligere styremedlem i DNB Bank 2010–2012). Medlem av kompensasjonsutvalget, revisjonsutvalget og risikoutvalget.


Bakgrunn:
Sivilingeniør og Master of Technology Management fra NTNU. Tidligere konserndirektør i Telenor og Telenor Skandinavia og administrerende direktør for Telenor Norge, teknologidirektør i Telenor, leder for Telenors fastnettvirksomhet i Norge samt administrerende direktør for Conax.

Andre verv: Tidligere styreleder i Data Respons og styremedlem i SAS, EMGS og Ekornes, samt medlem av EU-kommisjonens rådgivende gruppe for IKT-spørsmål.

Carl A. Løvvik (født 1952)

Bilde av styremedlem Carl Løvvik, DNB

Ansattevalgt styremedlem i DNB siden 2011.


Bakgrunn:
Konserntillitsvalgt i DNB. Ble ansatt som assurandør i 1988 og har jobbet som markedssjef i salg i DNB Livsforsikring og som driftsleder ved Kundesenteret i DNB Livsforsikring.

Vigdis Mathisen (født 1958)

Bilder av DNBs styremedlem Vigdis Mathisen

Ansattevalgt styremedlem i DNB og DNB Bank siden 2012. Medlem av kompensasjonsutvalget.


Bakgrunn:
Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI og flere kurs innen ledelse fra samme sted. Ansatt i DNB siden 1983 og valgt som konsernhovedtillitsvalgt i Finansforbundet DNB i 2012.

Andre sentrale verv: Har tidligere fem års erfaring fra styrene i Den norske Bank og DNB Holding.