Reklamasjon eller klage

mann og kvinne p kafe
Har du noe du ønsker å klage eller reklamere på? Vi setter stor pris på din tilbakemelding og hjelper deg gjerne om du tar kontakt med oss.
 
 

Klagebehandling

En reklamasjonssak blir normalt påbegynt i løpet av 3 virkedager. Behandlingstid utover dette kommer an på selve saken. Du vil få melding fra reklamasjonsavdelingen når saken er påbegynt og når den er ferdigbehandlet.

» Les mer om våre rutiner og retningslinjer

Finansklagenemda

Kommer vi ikke til enighet, kan du gå videre med saken din til Finansklagenemnda, som er bransjens uavhengige klageorgan. De behandler tvister mellom bank-/forsikringsselskap og deres kunder.

» Les mer hos Finansklagenemda