Logg inn for å sende inn reklamasjon eller klage

Login
Fyll inn ditt fødselsnummer til venstre så tar vi deg direkte til siden for reklamasjon og klage innlogget i nettbanken.

  • Det kan ta opptil 3 virkedager før vi starter behandlingen av klagen
  • Du vil få en bekreftelse på at vi har mottatt din klage
  • Vi undersøker og begrenser eventuelle interessekonflikter
Vi ønsker å høre fra deg om det er noe du ikke er fornøyd med, slik at vi kan forbedre oss.