Billånskalkulator

 
 
 

Du må betale:

-
Ved nedbetalingstid på mer enn 8 år er det krav om min. 15% egenkapitalhttps://www.dnb.no/portalfront/dnb/kalkulatorer/carLoansCalculatorIntern.jsonBillaantrueBillaankalkulatorBillaanfullInitiertKjopesumEgenkapitalLopetidSokBillaanSkrivUtkjopesumegenkapitallopetidpurchasePricedownPaymentAmountnoOfYears00250000010001  krfalse00010001  krfalse51101  årfalse9920999999099.99https://www.dnb.no/segp/appo/skfo/apply/car?chRef1=DNB.NO&chRef2=KALKhttps://www.dnb.no/privat/laan/billaan/kontakt-finans.html150000010000500015.0912{"registration":1473, "onetimeFee":2160, "instalmentFee":60}[{"from":0, "to":20, "rate":6.40}, {"from":20, "to":35, "rate":5.90}, {"from":35, "to":0, "rate":4.70}]%,false

Billån

Du kan søke om inntil 10 år nedbetalingstid og inntil 100% av kjøpesum.

Les mer om Billån

Billån Ung

Billån for deg som er under 34 år med mulighet for delkasko.


Les mer om Billån Ung

Grønt Billån

Dette er lånet med ekstra gunstige betingelser for deg som skal kjøpe en 0-utslippsbil.

Les mer om Grønt Billån
Kontakt oss
Priseksempel:
Lånebeløp: kr 150.000
Nedbetalingstid: 5 år
Nominell rente: 3,50 %
Effektiv rente: 5,08 %
Kostnad:kr 19 683
Totalt: kr 169.683
Forutsetter 35 % egenkapital