Pris og renter for lån

Veiledende priser på lån for privatkunder

Vi vurderer alltid hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko.

Prisene på boliglån forutsetter at du har lønnsinngang og bruker banken i det daglige.

Prisliste Boliglån

Andre priser lån

Prisliste Billån

Båt, MC og Caravan

Forbruksfinansiering, usikrede lån

Prisliste SAGA

Priseksempler

Priseksemplene er beregnet i henhold til retningslinjer fra myndighetene, og er basert på flere forutsetninger. Effektiv rente og kostnader for ditt lån påvirkes blant annet av lånebeløp, nedbetalingstid, eventuell avdragfrihet, omkostninger og nominell rente.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

De veiledende prisene for boliglån, rammelån og fastrentelån forutsetter at sikkerheten kvalifiserer for DNB Boligkreditt. Dette gjelder de aller fleste boliger. Noen unntak er fritidsboliger, sekundær-/utleieboliger, ubebygde tomter og landbrukseiendommer med boligdel.

DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA. DNB Boligkreditt gir lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75% av forsvarlig markedsverdi.

Andre prislister

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB