Kalkulatoren gir kun en indikasjon. Total gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt, iht. Boligforskriften pr.1.1.17.

Antall låntakere:
 
 
-
Kalkulatoren beregner ikke høyere lån enn 15 millioner.

Din låneevne er god, og vi anbefaler deg å be oss om et tilbud for å få et nøyaktig svar.
Bruk knappen ovenfor eller ring oss på telefon (+47 915)04800.

Beregnet maks. lånebeløp:

Har du forsørgeransvar kan du  teste din låneevne her.trueLaaneevnekalkulatorfullInitiertAntallLaanetakereAntallBarnBarnIBarnehageBarnasAlderListe1BarnasAlderListe2BarnasAlderListe3BarnasAlderListe4BarnasAlderListe5InntektLaanBeOmTilbudLinkBoliglaanLinkFastrenteLinkLaaneevneSkrivUtantallLaanetakereantallBarnantallBarnIBarnehagebarnAlder1barnAlder2barnAlder3barnAlder4barnAlder5inntektlaanlaanebeloplaanebelopprisnybolig6000000200000010000  krfalse30000001500000010000  krfalse910209999999961500000010000050007.357.35301243.04000914505175015[25000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000]8.214.4510.55[{"numAdults":1, "childrenMin":0, "expense":3680}, {"numAdults":1, "childrenMin":1, "expense":4507}, {"numAdults":2, "childrenMin":0, "expense":5931}, {"numAdults":2, "childrenMin":1, "expense":7093}][{"numAdults":1, "childrenMin":0, "expense":2431}, {"numAdults":1, "childrenMin":1, "expense":2736}, {"numAdults":2, "childrenMin":0, "expense":3791}, {"numAdults":2, "childrenMin":1, "expense":4379}]5000[970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 970, 0][{"incomeMin":0, "incomeMax":159799, "percentage":0}, {"incomeMin":159800, "incomeMax":224899, "percentage":0.44}, {"incomeMin":224900, "incomeMax":565399, "percentage":1.70}, {"incomeMin":565400, "incomeMax":909499, "percentage":10.70}, {"incomeMin":909500, "incomeMax":40000000, "percentage":13.70}]40MF20.003300[{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":670}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":670}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":970}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":970}, {"gender":"F", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":1250}, {"gender":"M", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":1250}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":1800}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":1800}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":2020}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":2240}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":2260}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":2810}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":2240}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":2790}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":2010}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":2340}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":350}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":350}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":480}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":1, "expense":480}, {"gender":"F", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":530}, {"gender":"M", "ageMin":2, "ageMax":5, "expense":530}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":580}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":580}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":600}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":570}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":810}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":670}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":840}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":790}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":840}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":790}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":310}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":310}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":350}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":350}, {"gender":"F", "ageMin":3, "ageMax":3, "expense":240}, {"gender":"M", "ageMin":3, "ageMax":3, "expense":240}, {"gender":"F", "ageMin":4, "ageMax":5, "expense":150}, {"gender":"M", "ageMin":4, "ageMax":5, "expense":150}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":230}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":230}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":370}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":240}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":520}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":370}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":50, "expense":710}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":50, "expense":560}, {"gender":"F", "ageMin":51, "ageMax":150, "expense":650}, {"gender":"M", "ageMin":51, "ageMax":150, "expense":560}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":140}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":140}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":350}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":2, "expense":350}, {"gender":"F", "ageMin":3, "ageMax":5, "expense":580}, {"gender":"M", "ageMin":3, "ageMax":5, "expense":580}, {"gender":"F", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":680}, {"gender":"M", "ageMin":6, "ageMax":9, "expense":680}, {"gender":"F", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":1000}, {"gender":"M", "ageMin":10, "ageMax":13, "expense":1000}, {"gender":"F", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":1150}, {"gender":"M", "ageMin":14, "ageMax":17, "expense":1150}, {"gender":"F", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":1180}, {"gender":"M", "ageMin":18, "ageMax":60, "expense":1180}, {"gender":"F", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":1180}, {"gender":"M", "ageMin":61, "ageMax":150, "expense":1180}][{"gender":"F", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":0}, {"gender":"M", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":0}, {"gender":"F", "ageMin":1, "ageMax":3, "expense":0}, {"gender":"M", "ageMin":1, "ageMax":3, "expense":0}, {"gender":"F", "ageMin":4, "ageMax":6, "expense":345}, {"gender":"M", "ageMin":4, "ageMax":6, "expense":345}, {"gender":"F", "ageMin":7, "ageMax":10, "expense":345}, {"gender":"M", "ageMin":7, "ageMax":10, "expense":345}, {"gender":"F", "ageMin":11, "ageMax":14, "expense":345}, {"gender":"M", "ageMin":11, "ageMax":14, "expense":345}, {"gender":"F", "ageMin":15, "ageMax":19, "expense":345}, {"gender":"M", "ageMin":15, "ageMax":19, "expense":345}, {"gender":"F", "ageMin":20, "ageMax":66, "expense":690}, {"gender":"M", "ageMin":20, "ageMax":66, "expense":690}, {"gender":"F", "ageMin":67, "ageMax":150, "expense":345}, {"gender":"M", "ageMin":67, "ageMax":150, "expense":345}][{"gender":"", "ageMin":-1, "ageMax":-1, "expense":3260}, {"gender":"", "ageMin":-1, "ageMax":-1, "expense":3260}, {"gender":"", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":590}, {"gender":"", "ageMin":0, "ageMax":0, "expense":590}][{"numPersons":1, "expense":240}, {"numPersons":2, "expense":300}, {"numPersons":3, "expense":390}, {"numPersons":4, "expense":550}, {"numPersons":5, "expense":640}, {"numPersons":6, "expense":720}, {"numPersons":7, "expense":790}][{"numPersons":1, "expense":360}, {"numPersons":2, "expense":390}, {"numPersons":3, "expense":470}, {"numPersons":4, "expense":600}, {"numPersons":5, "expense":660}, {"numPersons":6, "expense":740}, {"numPersons":7, "expense":770}][{"numPersons":1, "expense":350}, {"numPersons":2, "expense":390}, {"numPersons":3, "expense":480}, {"numPersons":4, "expense":610}, {"numPersons":5, "expense":720}, {"numPersons":6, "expense":860}, {"numPersons":7, "expense":980}][{"numPersons":1, "expense":2060}, {"numPersons":2, "expense":2060}, {"numPersons":3, "expense":2170}, {"numPersons":4, "expense":2300}, {"numPersons":5, "expense":2300}, {"numPersons":6, "expense":2320}, {"numPersons":7, "expense":2320}][{"numPersons":1, "expense":2270}, {"numPersons":2, "expense":2270}, {"numPersons":3, "expense":2270}, {"numPersons":4, "expense":2270}, {"numPersons":5, "expense":3110}, {"numPersons":6, "expense":3110}, {"numPersons":7, "expense":3110}][{"salaryMin":0, "salaryMax":486749, "childExpense1Percent":6, "childExpense2Percent":6, "childExpense3Percent":6, "childExpense4Percent":6, "childExpense5Percent":6}, {"salaryMin":486750, "salaryMax":40000000, "childExpense1":2655, "childExpense2":1859, "childExpense3":1328, "childExpense4":1328, "childExpense5":1328}]%,false true

Priseksempel Boliglån

2,65 % nom. rente
2,74 % eff. rente
Annuitetslån, 25 år
Lån kr 2 000 000
Totalt kr 2 754 175

Priseks. Boliglån for Unge

2,35 % nom. rente
2,44 % eff. rente
Annuitetslån, 25 år
Lån kr 2 000 000
Totalt kr 2 663 575

Priseks. BLU Start

2,05% nom.rente
2,13% eff.rente
Annuitetslån,25 år
Lån kr 2 000 000
Totalt kr 2 574 475