Til disse landene kan du benytte Europa-betaling

Listen nedenfor viser hvilke land du kan benytte Europa-betaling til. Kolonnen merket Overføringsvaluta, viser hvilken valutasort betalingen sendes i.


Betalingen må overføres til mottakers IBAN (International Bank Account Number) og BIC (Bank Identifier Code – SWIFT adresse). Omkostningsalternativet må være: Delt – avsender /mottaker.


Europa-betaling er et prisgunstig tilbud i nettbanken for overføring fra DNB konto i Norge. Overføringen skjer raskt, se fremføringstid til mottakers bank.

Land Overføringsvaluta*

Albania

EUR

Andorra

EUR

Belgia

EUR

Bosnia-Hercegovina

EUR

Bulgaria

EUR, BGN

Danmark

EUR, DKK

Estland

EUR

Finland

EUR

Frankrike

EUR

Færøyene

EUR, DKK

Gibraltar

EUR, GBP

Grønland

EUR, DKK

Guernsey

EUR, GBP

Hellas

EUR

Irland

EUR

Island

EUR, ISK

Isle of Man

EUR, GBP

Italia

EUR

Jersey

EUR, GBP

Kosovo EUR

Kroatia

EUR, HRK

Kypros

EUR

Latvia

EUR

Liechtenstein

EUR, CHF

Litauen

EUR

Luxembourg

EUR

Makedonia

EUR

Malta

EUR

Mauritius

EUR

Monaco

EUR

Montenegro

EUR

Nederland

EUR

Norge

EUR

Polen

EUR, PLN

Portugal

EUR

Romania

EUR, RON

San Marino

EUR

Serbia

EUR

Slovakia

EUR

Slovenia

EUR

Spania

EUR

Storbritannia

EUR, GBP

Sveits

EUR, CHF

Sverige

EUR, SEK

Tsjekkia

EUR, CZK

Tunisia

EUR, TND

Tyrkia

EUR, TRY

Tyskland

EUR

Ungarn

EUR, HUF

Østerrike

EUR

* Overføringsvaluta er den valutasorten betalingen formidles i, frem til mottakerbanken. Du velger overføringsvaluta (eget felt i nettbanken). Beløp i NOK kan med fordel overføres i mottakerlandets valutasort, eller euro som Europa-betaling.

Priser

Se priser og betingelser
Mer informasjon
Se hvilken type betaling du skal velge i nettbanken, samt hvilken valuta du kan benytte:

Velg type betaling

Land som har innført IBAN

IBAN-kalkulator

Mest stilte spørsmål og svar

SEPA - felles regler for betaling