Innleveringsfrister, valutering og fremføringstider


» Betaling i Norge
   - Betaling Innland i utenlandsk valuta har innleveringsfrister og valutering som Betaling Utland
» Betaling i Sverige
» Betaling i Danmark

» Internasjonale helligdager

» Forklaring til frister, valutering, veksling og fremføringstid


Oppdrag via bedriftsnettbanken
Innleveringsfrist* Valutering debet Valutering kredit
Innland       
Betaling med og uten KID kl 14.30 Samme dag
Samme dag
Lønnsutbetaling**
kl 14.30 Samme dag
Samme dag
Normal betaling kl 14.30 Samme dag
Samme dag
Internoverføring i NOK og valuta
- med veksling
- uten veksling
 
som Utland
kl 22.50
 

Samme dag
 

Samme dag
Utland ***
EUR (SEPA betalinger)
DKK
CAD, EUR, GBP, MXN, USD, SEK
NOK
CHF
CZK, HUF
PLN
AED, AUD, HKD, JPY, NZD, RON, SGD, TRY, ZAR
THB
Øvrige valutaer
kl 14.30
kl 15.15
kl 16.15
kl 15.00 
kl 15.30
kl 11.00
kl 14.00
kl 15.30
kl 11.00
kl 15.30
Samme dag
Samme dag
Samme dag
Samme dag 
Samme dag
Samme dag 
Samme dag
Bankdag 1
Bankdag 1
Bankdag 2
Samme dag
Samme dag
Samme dag
Samme dag
Samme dag
Samme dag
Samme dag 
Bankdag 1
Bankdag 1
Bankdag 2
*Innleveringsfrist betyr innlevert og godkjent.

**Lønnsbetalinger som har betalingsdato påfølgende bankdag vil bli plukket 19.00 og kan derfor ikke kanselleres etter dette tidspunktet.

***Betaling mottatt manuelt, har innleveringsfrist 1 time før den oppgitte fristen for aktuell valutasort. For at betalingen skal være sikret behandling uten forsinkelse, forutsetter vi at oppgitte opplysninger er riktige, og fremsending av oppgitt valutasort er mulig. Innenfor EU/EØS er mottakers bank som hovedregel lovpålagt å kreditere mottakers konto samme dag som de mottar pengene.  I land utenfor EU/EØS kan det i noen tilfeller gå flere dager fra kredit mottakers bank til kredit mottakers konto. Valuteringsreglene viser kredit av første bank hvis flere banker er involvert. I slike tilfeller kan kredit av mottakers bank skje senere enn det som fremgår av tabellen ovenfor.

Sverige

Du bør velge for betalinger... Innleveringsfrist Fremføringstid

BG/PG betaling med OCR

- BG 1,60 SEK

- PG 4,00 SEK

til Bankgiro-/PlusGiro-nummer med en OCR- referanse på fakturaen

 

 

10.30

10.30Samme dag

Neste dag

BG/PG betaling med melding

- BG 1,60 SEK

- PG 4,00 SEK

til Bankgiro-/PlusGiro-nummer uten referanse på fakturaen

 

 

10.30

10.30Samme dag

Neste dag

Overføring

- 1,60 SEK

til bankkontonummer hvis informasjon om Bankgiro- eller PlusGiro-nummer ikke finnes på fakturaen.

 

13.30


Samme dag

Mottaker uten konto

- 25,00 SEK

 

til mottaker uten bankkontonummer.

 

10.30

 

2-3 dager per post

Lønn

- 1,60 SEK

enkelte eller flere lønnsutbetalinger

 

13.30

Neste dag kl. 00.01
Internoverføring uten veksling
mellom egne kontoer 18.00 Samme dag
Internoverføring
med veksling
mellom egne kontoer 14.00 Samme dag

Ekspress

50,00 SEK

til mottaker samme dag

 

16.15

 

Samme dag

Tilbake
Danmark
- Ta kontakt med oss for å få tilsendt prislisteDu bør velge For betalinger Innleveringsfrist Fremføringstid
Betaling av Giro/ innbetalingskort - når innbetalings-/girokortet har en OCR-linje eller fakturanr. på fakturaen 17.00 Samme dag
Bank sjekk   16.00 Samme dag
Bank overføring - når mottakerens kontonummer er kjent 17.00 Samme dag
Ekspressbetaling i DKK via Danmarks Nationalbank > DKK 1mio - når mottakerens kontonummer er kjent 15.15 Samme dag

Intern overføring i DKK

- mellom egne kontoer 16.00 Samme dag

Intern overføring m/veksling

- mellom egne kontoer 15.15 Samme dag

Tilbake