Depositumskonto

flytte_inn

Skal du leie bolig er det vanlig at utleier krever et depositum. Hos oss kan dere raskt og enkelt opprette depositumskonto i nettbanken.

Dette får du med depositumskonto fra DNB:

 • Sikkerhet for utleier av bolig
 • Sikkerhet for leietaker av bolig

Pris

Åpne i nettbank
500 kroner

Om kontoen ikke åpnes i nettbanken vil annen pris gjelde. Se prisliste.

Vilkår (pdf)
 

Slik åpner du depositumskonto

Leietaker og utleier må være registrert i DNB. Om du ikke er kunde kan du registrere deg her.

Det er kun utleier som trenger å bestille depositumskontoen i nett-/mobilbanken.

Informasjon om å åpne depositumskonto for bedrifter.

Nyttig å vite ved åpning av depositumskonto

 • Leietaker må være over 18 år.
 • Leietaker eier kontoen og får rentene.
 • Konto er sperret slik at hverken utleier eller leietaker kan ta ut pengene alene.
 • Beløpet kan ikke være større enn seks måneders husleie.
 • Utleier betaler kostnaden for å opprette kontoen.
 • Utleier kan kreve at skyldig beløp trekkes fra depositumet hvis det finnes en skriftlig leieavtale om at leietakeren skal betale husleie til utleiers konto i DNB.

Dette trenger du:

 • Elektronisk kopi av signert leiekontrakt.
 • Adressen til leieenheten.
 • Navn, personnummer, e-post og telefonnummer til leietaker.
 • Brukskonto-nummer i DNB for belastning av etableringsgebyret.
 

Avslutte depositumskonto

Når leieforholdet er over kan du melde avslutning av depositumskontoen i nettbanken.

Hvordan avslutte depositumskonto?

Ved frigivelse av depositumskonto må det foreligge skriftlig samtykke fra utleier. Vi anbefaler at utleier og leietaker å fylle ut hvert sitt avslutningsskjema, uavhengig om det er krav i depositumet eller ikke. Dette kan sendes inn fra nettbanken. Bruk denne lenken for å logge inn og komme rett til skjemaet.

Hvor lang tid tar det fra jeg avslutter depositumskontoen til jeg har pengene på konto?

Dersom utleier ikke har krav til depositumet vil pengene utbetales til leietaker fortløpende etter at utleier har bedt om frigivelse.

Utleier og leietaker er uenige om fordelingen av depositumsbeløpet. Hva nå?

For utleier:
Du må sendes inn webskjema fra nettbanken med følgende informasjon:
 • Depositumskontonummer
 • Dato for avsluttet leieforhold
 • Skyldig beløp, skyldig forfalt husleiebeløp og periode det gjelder for
 • Ditt kontonummer for innbetaling av husleie
 • Ditt kontonummer for innbetaling av krav
 
For leietaker:
Du må sendes inn webskjema fra nettbanken med følgende informasjon:
 • Depositumskontonummer
 • Dato for avsluttet leieforhold
 • Fordeling av depositumsbeløpet
 • Ditt kontonummer for eventuell utbetaling av depositumsbeløpet
 
Banken sender skriftlig varselbrev til motparten med svarfrist.

Jeg er uenig og ønsker å reise søksmål. Hvor skal jeg melde saken?

For leieobjekt i Oslo, Trøndelag, eller enkelte kommuner i Vestland og Viken skal søksmål reises ved å bringe saken inn for Husleietvisteutvalget.  
 • Følgende kommuner i Vestland: Alver, Austrheim, Askøy, Austevoll, Bergen, Bjørnafjorden, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Kvam, Kvinnherad, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Stord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden.
 • Følgende kommuner i Viken: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker, Vestby og Ås.
 
For leieobjekt i andre fylker og næringslokaler reises søksmål til Forliksårdet.
Se også: Brukskonto, Sparekonto