Verge

- må være oppnevnt av Fylkesmannen
ung mann

På denne siden finner du informasjon for deg som er oppnevnt som verge, enten du er profesjonell verge eller oppnevnt verge for familie.   

Hvilke muligheter har du som verge?

Som oppnevnt verge og kunde hos oss kan du registrere nye klienter, samt endre på roller og tilganger. Da får du oversikt og tilgang til klientens DNB-konto(er) i din egen nettbank.

Registrere ny klient:

Du må logge inn for å registrere en ny klient og laste opp vergefullmakten fra Fylkesmannen.

Person under 18 år, med verge?
Dersom person med verge ikke er kunde hos oss:
Dersom person med verge er kunde hos oss:
» Registrer ny klient

Person over 18 år, med verge?
Dersom person med verge er over 18 år kan du logge inn og laste opp vergefullmakten, uavhengig om vedkommende er kunde i banken eller ikke.
» Registrer ny klient

Endre roller og tilganger:

Når vergefullmakten er registrert kan du endre på roller og tilganger.

Tilganger du kan registrere er:
  • Hvem skal disponere kontoen (verge og/eller person med verge)
  • Hvem skal ha nytt kort
  • Hvem skal motta kontoutskrift/kontomeldinger og i hvilken kanal skal disse sendes
  • Opprettelse av ny konto
  • Avslutte eksisterende konto
» Registrer nye roller og tilganger

Andre avtaler kan du melde inn i egen nettbank etter at tilgangene er registrert. Husk at avtaler som skal opprettes via vergens nettbank først må avsluttes på klienten.

AvtaleGiro og eFaktura: Alternativt vil det komme frem et forslag til ny avtale i nettbanken.

Bankkort: For å få bankkort må du disponere kontoen. Helt nytt kort kan oppnevnt verge bestille via skjema for roller og tilganger. Har klienten bankkort fra før som er tapt eller ødelagt, må dette rebestilles via 915 04800.

Bankkort kan ikke knyttes til sparekonto.

NB! Selv om du er oppnevnt som verge skal ikke sikkerhetsinstrument, kort og pin utstedt i klienten sitt navn benyttes/administreres av andre enn klienten selv. For å få oversikt får du tildelt en egen rolle på din klients konto, slik at du som oppnevnt verge har nødvendige tilganger i egen nettbank.

Det gjøres oppmerksom på følgende:
Med mindre det foreligger helt eller delvis fratakelse av rettslig handleevne, kan myndig kontoeier også etter oppnevnelse av verge, foreta rettslige handlinger og råde over egne midler, uten krav om samtykke fra verge. Han/hun kan også tilbakekalle eventuelle disposisjoner/endringer som er foretatt av vergen. Jfr. Vergemålsloven § 21.