Verge

- For deg som er oppnevnt verge av fylkesmannen
kvinne og mann p kontor

På denne siden finner du informasjon for deg som er oppnevnt som verge av fylkesmannen. 

Hvilke muligheter har du som verge?

Som oppnevnt verge og kunde hos oss, får du oversikt og tilgang til din klients DNB-kontoer i din egen nettbank. 

Registrere ny klient - over 18 år

 Kvinne med nettbrett
 1. Logg inn med BankID
 2. Registrer informasjon om ny klient
 3. Last opp vergefullmakt fra Fylkesmannen 

Registrere ny klient - under 18 år

 Barn med nettbrett
Hvis den mindreårige ikke er kunde i DNB:  
Må du fylle ut  » Skjema for bli kunde
  
Hvis den mindreårige er kunde i DNB: 
 1. Logg inn med BankID
 2. Registrer informasjon om ny klient
 3. Last opp vergefullmakt fra Fylkesmannen 
 
 

Hva får du når klient er registrert?

 • Du blir registrert som disponent på klientens kontoer 
 • Du mottar en oversikt over klientens engasjement/kundeforhold 
 • Hvis den du er verge for er fratatt rettslig handleevne, vil du bli kontaktet for en gjennomgang

Endre roller og tilganger

Har du mottatt engasjementoversikten, og ønsker å gjøre endringer? 
 
Tilganger du kan registere er:   
 • Hvem skal disponere klientens kontoer 
 • Hvem skal ha kort til kontoene
 • Hvem skal motta kontoutskrifter elektronisk eller per post? 
 • Opprettelse av ny konto
 • Avslutte eksisterende konto 
 
 » Registrere nye roller og tilganger

Andre har spurt om

Hvilken dokumentasjon kreves det for å bli oppnevnt som verge?

Vergefullmakt utstedt fra fylkesmannen

Må jeg være kunde for å registrere meg som verge?

For å få tilgang til kontoene og gjøre endringer for person/-er du er verge for må du være kunde hos oss. Dersom du har BankID kan du enkelt bli kunde her: Logg inn med BankID her

Kan jeg logge inn med kodebrikke fra annen bank?

Du kan benytte BankID fra annen bank ved innlogging 

Kan jeg bruke nettbanken til person/-er jeg er verge for?

Du skal benytte din egen nettbank for å få oversikt over de kontoene til de person/-er du er verge for

Hvor finner jeg kontoutskrifter for person/-er jeg er verge for?

Når du er registrert som verge finner du kontoutskrifter i arkivet i egen nettbank

Hva gjør jeg med avtalegiro og eFaktura-avtaler?

Det gjøres ingen endringer på eksisterende avtaler. Om du vil opprette en ny avtalegiro kan du gjøre dette i egen nettbank på kontoen til person/-er du er verge for 

Hvordan bestille bankkort?

Du kan bestille nytt bankkort til deg selv eller person/-er du er verge for i vergeportalen. 
Er det behov for å erstatte stjålet eller mistet kort kan verge eller klient gjøre dette ved å ta kontakt med oss på chat, telefon eller nettbankmelding. 
 

Kan bankkort knyttes til sparekonto?

Kort kan kun knyttes til brukskonto 

Hvilke kort kan jeg bestille?

Kortene tilgjengelig i vergeportalen er VISA kort som kan benyttes kontaktløst og på nett 

Hvilke kontoer kan jeg bestille?

Brukskonto og sparekonto 

Kan jeg endre flere klienter samtidig?

I vergeportalen kan du kun bestille endinger for en klient av gangen. I nettbanken din kan du administrere alle dine klienter fra din egen nettbank 

Hva gjør jeg når klienten er fratatt rettslig handleevne?

Om det fremkommer av innsendt vergefullmakt at personen du er verge for er fratatt rettslig handleevne tar vi kontakt med deg. 
 
Vi kan ikke utstede BankID til person som helt eller delvis er fratatt rettslig handleevne
 
Hvis personen du allerede er verge for blir fratatt rettslig handleevne i perioden du er verge anbefaler vi at du tar kontakt med oss. 
NB! 
Selv om du er oppnevnt som verge skal ikke sikkerhetsinstrument, kort og pin utstedt i klienten sitt navn benyttes/administreres av andre enn klienten selv. For å få oversikt får du tildelt en egen rolle på din klients konto, slik at du som oppnevnt verge har nødvendige tilganger i egen nettbank.

Det gjøres oppmerksom på følgende:
 
Med mindre det foreligger helt eller delvis fratakelse av rettslig handleevne, kan myndig kontoeier også etter oppnevnelse av verge, foreta rettslige handlinger og råde over egne midler, uten krav om samtykke fra verge. Han/hun kan også tilbakekalle eventuelle disposisjoner/endringer som er foretatt av vergen. Jfr. Vergemålsloven § 21.
 
For mer informasjon om vergerollen:
Gå inn på vergemål.no