Verge

- må være oppnevnt av Fylkesmannen
ung mann

På denne siden finner du informasjon for deg som er oppnent som verge enten du er profesjonell verge eller oppnevnt verge for familie.   

Hvilke muligheter har du som verge?

Som verge kan du registrere nye klienter og nye roller og tilganger. Det er en forutsetning at både du som verge og den du er verge for er kunde i DNB. Dersom du eller den du er verge for ikke er kunde i DNB fra før, må dere bli det før man kan fortsette med opprettelse av vergemål. 

» Trykk her for å se hvordan man går frem for å bli kunde hos oss

Hvordan registrere ny klient?

Som oppnevnt verge og kunde hos oss, kan du få oversikt og tilgang til en klients DNB-konto i din egen nettbank. Du må logge inn for å registrere en ny klient og laste opp fullmakten fra Fylkesmannen.

» Registrer ny klient

Hvordan endre og registrere tilgang på din klient

Tilganger du kan registrere er:
  • Hvem skal disponere kontoen
  • Hvem skal ha kort tilknyttet kontoen
  • Hvem skal motta kontoutskrift/kontomeldinger og i hvilken kanal skal disse sendes
  • Opprettelse av ny konto
  • Avslutte eksisterende konto
» Registrer nye roller og tilganger

Andre avtaler, som for eksempel AvtaleGiro, kan du melde inn i egen nettbank etter at tilgangene er registrert. Alternativt vil det komme frem et forslag til ny avtale i nettbanken. Husk at avtaler som skal opprettes via vergens nettbank først må avsluttes på klienten. Dette gjelder eksempelvis eFaktura og AvtaleGiro.

NB. Selv om du er oppnevnt som verge skal ikke sikkerhetsinstrument, kort og pin utstedt i klienten sitt navn benyttes/administreres av andre enn klienten selv. For å få oversikt får du tildelt en egen rolle på din klients konto, slik at du som oppnevnt verge har nødvendige tilganger i egen nettbank.