Occasione - ledelsesutvikling

figur
Hva er det som gjør noen ledere ekstraordinære? Hva skal til for å bli en leder som hever seg over mengden av middelmådige administratorer?  Er det noe som kan læres, eller er det medfødte egenskaper?

Lederutviklingsprogram

DNB Occasione er et lederutviklingsprogram. Det er laget ut fra en klar overbevisning om at gode lederegenskaper kan tilegnes. Men ikke gjennom moderne teori alene. Blikket må løftes for å gi rom for de klassiske perspektivene. Og vendes mot speilet for innsikt om eget ståsted. Som deltaker i Occasione vil du lære lederskap med vekt på personlig vekst og utvikling.

 

Programmet går over to år, og består av 7 samlinger. Innholdet er en kombinasjon av egenutvikling, lederutvikling og dannelse.

 

Ta kontakt med din rådgiver dersom du ønsker mer informasjon om programmet. 

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)