DNB Private Banking Premium

par seilebt
Enkel og smart fondsløsning tilpasset din risikoprofil og investeringshorisont.

Våre beste råd i en løsning

Våre beste råd i en fondsløsning – du velger fondsprofil, våre profesjonelle forvaltere tar seg av resten. Din portefølje vil alltid være oppdatert med vårt gjeldende markedssyn. Fondene forvaltes av et team som har levert god og konsistent avkastning over tid.

DNB Private Banking Premium kan kjøpes i nettbanken.
 
 

Premium 30

Denne løsningen egner seg best for investorer som har lav risiko vilje og en mellomlang eller kort tidshorisont.

» Les mer og kjøp Premium 30

Premium 50

Denne løsningen egner seg best for investorer som har middels tilhøy risikovilje og/eller lang investeringshorisont.

» Les mer og kjøp Premium 50
 

Premium 80

Denne løsningen egner seg best for investorer som har høyrisikovilje og/eller lang investeringshorisont.

» Les mer og kjøp Premium 80

Premium 100

Denne løsningen egner seg best for investorer som har høyrisikovilje og/eller lang investeringshorisont.

» Les mer og kjøp Premium 100
 

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)