Ny andelsklasse på flere av våre aktivt forvaltede aksjefond

ker i solen
Vi introduserer en ny andelsklasse og setter ned prisen på flere av våre aktivt forvaltede aksjefond. Vi kaller den nye andelsklassen for N-klassen. For å få den nye prisen, trenger du bare å bytte til eller kjøpe samme aksjefond merket med N etter navnet på fondet.

Slik fungerer det

Med N-klassen får du en lavere totalpris enn du har i dag. I N-klassen betaler du et lavere forvaltningshonorar, men du må i tillegg betale en årlig plattformavgift på 0,15% direkte til banken. Plattformavgiften beregnes basert på din totale fondsbeholdning i N-klassen og trekkes automatisk fra din bankkonto hvert kvartal. 
 
Vi har laget en oversikt over de nye prisene nedenfor. Eksempelvis vil en beholdning på 100.000 kroner blir belastet med 37,5 kr hvert kvartal i plattformavgift.
 

Liste over DNB fond som får ny pris

Fond Dagens forvaltningshonorarNytt lavere forvaltningshonorar Årlig avgift til bankenNy total pris
DNB Global N
1,40 %
1,00 %
0,15% 1,15%
DNB Global Emerging Markets N
1,50 %
1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Global Lavkarbon N
0,60 %
0,45 % 0,15% 0,60%
DNB Grønt Norden N
1,40 %
1,00 %
0,15% 1,15%
DNB Health Care N
1,50 %
1,05 % 0,15%
1,20%
DNB Miljøinvest N
1,50 % 1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Navigator N 
1,50 %
1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Norden N
1,40 % 1,00 %
0,15%
1,15%
DNB Norge N
1,40 %
1,00 %
0,15%
1,15%
DNB Norge Selektiv N
1,40 % 1,00 %
0,15%
1,15%
DNB SMB N
1,50 %
1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Teknologi N
1,50 %
1,05 %
0,15%
1,20%
DNB Telecom N
1,50 % 1,05 %
0,15%
1,20%
DNB Finans N
1,20 % 1,05 % 0,15%
1,20%
 

Det er ditt valg

Du må selv velge å bytte til N-klasse med lavere pris. Det gjøres ved å gjennomføre et fondsbytte. Husk at spareavtalene du har i dag ikke følger med og må opprettes på nytt.
Hvordan bytte til N-klassen i Spare
Les brukerveiledning her
Hvordan bytte til N-klassen i nettbanken
Les brukerveiledning her
 

Ofte stilte spørsmål

Hva har DNB gjort?

I en rekke aksjefond gir vi alle våre fondskunder tilgang til en ny andelsklasse med et lavere forvaltningshonorar også kalt «nettoandelsklasse». At det årlige forvaltningshonoraret er lavere skyldes at DNB i en nettoandelsklasse ikke mottar betaling fra fondets forvaltningsselskap for de tjenester vi yter til deg som fondskunde (også omtalt som «returprovisjon»). 
 
Nettoandelsklasser har tidligere kun vært tilgjengelig for større investorer grunnet krav om høy minstetegning. Vi har nå redusert minsteinnskuddet i nettoandelsklassene til 100 kroner slik at alle våre fondskunder har mulighet til å velge en nettoandelsklasse.

Hva er en nettoandelsklasse og plattformavgift

I en nettoandelsklasse får du et lavere årlig forvaltningshonorar, men du må i tillegg betale en plattformavgift direkte til DNB Bank som distributør. Plattformavgiften er en avgift som betales for tilgang til DNBs handelsplattform for kjøp, salg og administrasjon av verdipapirfond. Avgiften betales uavhengig av eventuelle kjøp og salg det enkelte år og beregnes ut i fra din samlede fondsbeholdning i den aktuelle nettoandelsklassen. Plattformavgiften utgjør årlig 0,15 %  av din samlede fondsbeholdning. Den beregnes daglig og trekkes automatisk fra din bankkonto hvert kvartal. Selv om du nå skal betale for våre tjenester direkte til oss, vil den samlede prisen du skal betale for din fondssparing bli lavere i en nettoandelsklasse i selvbetjent løsning.

Hvordan kjøpe den nye nettoandelsklassen?

Ønsker du å kjøpe nettoandelsklasser må du selv aktivt velge denne andelsklassen ved å kjøpe fond merket med N når du kjøper nye fondsandeler.

Hva betyr dette for de fondene jeg har i dag?

Din eksisterende fondsbeholdning blir ikke påvirket uten at du selv tar et aktivt valg.

Hvordan flytte eksisterende fondsbeholdning over til nettoandelsklassen?

Ønsker du å flytte eksisterende fondsbeholdning i et aksjefond til en nettoandelsklasse i samme fond må du selv foreta et bytte til N-klassen. Husk at du selv må stoppe løpende spareavtaler og starte de på nytt. 
 
Vi gjør oppmerksom på at en konvertering mellom andelsklasser i samme verdipapirfond ikke vil ha skattemessige konsekvenser for deg. 
 

Hvilke DNB fond får N-klasse?

 • DNB Global N 
 • DNB Global Emerging Markets N 
 • DNB Global Lavkarbon N 
 • DNB Grønt Norden N 
 • DNB Health Care N 
 • DNB Miljøinvest N 
 • DNB Navigator N 
 • DNB Norden N 
 • DNB Norge N 
 • DNB Norge Selektiv N 
 • DNB SMB N 
 • DNB Teknologi N 
 • DNB Telecom N 
 • DNB Finans N

Hvordan belaster DNB plattformavgiften?

Plattformavgiften vil bli automatisk trukket etterskuddsvis hvert kvartal fra en bankkonto i DNB som du har valgt.  

Hvordan blir kostnadene beregnet?

Både forvaltningshonoraret og plattformavgiften beregnes på daglig basis. 
 
Den løpende plattformavgiften til banken på inntil 0,15% beregnes basert på din samlede fondsbeholdning i nettoandelsklassen. Eksempelvis vil en beholdning på kroner 100 000 bli belastet med 37,50 kroner hvert kvartal. 
 
Vi har laget en oversikt over de nye prisene - se listen under: 
 
 
Fond Dagens forvaltningshonorarNytt lavere forvaltningshonorarÅrlig avgift til bankenNy total pris
DNB Global N
1,40 %
1,00 %
0,15% 1,15%
DNB Global Emerging Markets N
1,50 %
1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Global Lavkarbon N
0,60 %
0,45 % 0,15% 0,60%
DNB Grønt Norden N
1,40 %
1,00 %
0,15% 1,15%
DNB Health Care N
1,50 %
1,05 % 0,15%
1,20%
DNB Miljøinvest N
1,50 % 1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Navigator N 
1,50 %
1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Norden N
1,40 % 1,00 %
0,15%
1,15%
DNB Norge N
1,40 %
1,00 %
0,15%
1,15%
DNB Norge Selektiv N
1,40 % 1,00 %
0,15%
1,15%
DNB SMB N
1,50 %
1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Teknologi N
1,50 %
1,05 %
0,15%
1,20%
DNB Telecom N
1,50 % 1,05 %
0,15%
1,20%
DNB Finans N
1,20 % 1,05 % 0,15%
1,20%

Hvordan blir plattformavgiften skattemessig behandlet?

1) Plattformavgiften er fradragsberettiget 
 
2) Vi har ingen automatisk løsning for rapportering til skattemyndighetene. Kundene må selv passe på å rapportere/legge inn plattformavgiften for å få fradrag. 
 
 

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
» Se våre fond  » Aksjesparekonto  » IPS (Individuell pensjonssparing) 

» IPS (Individuell pensjonssparing)» IPS (Individuell pensjonssparing)